Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsredogörelse kfkl.se. Kommunförbundet Kalmar län (KFKL) står bakom denna webbplatsen. Den här sidan beskriver hur KFKL uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Denna webbplats är i hög grad förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Sidan är responsiv och fungerar på liggande och stående enheter. Det finns dock delar som brister i tillgänglighet och vi jobbar kontinuerligt för att förbättra webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll i något annat format än det som webbplatsen erbjuder så kan du kontakta oss:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen och strävar efter att förbättra tillgängligheten.

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss gärna detta.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning” och påtala det:

Tillsyn hos DIGG

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är i hög grad förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Sidan är responsiv och fungerar på liggande och stående enheter.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Problem vid användning av enbart tangentbord eller röstläsare.
  • Det kan förekomma bilder som saknar alternativ text
  • Det kan förekomma filmer (YouTube) som saknar textning
  • Det kan förekomma filmer (YouTube) som saknar textversion/beskrivande text
  • Vissa klickytor kan upplevas små på mindre skärmar/liggande läge.
  • Vissa menyknappar har för låg kontrast
  • Det saknas möjlighet att hoppa förbi visst återkommande innehåll.

Hur vi testat webbplatsen

Vi granskar regelbundet webbplatsen. Senaste granskningen där hela sajten testades mot kraven i WCAG 2.1 nivå AA genomfördes i december 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2020-12-09