AV-Media Kalmar län

Resurscentrum för film och digital pedagogik i skolan

Visste du att...

….du kan boka en IKT-pedagog för kortare workshops eller längre utbildningssatsningar kostnadsfritt? Läs mer och kontakta oss