AV-Media Kalmar län

Visste du att...

…. förkortningen AV i vårt namn står för audiovisuell? Det vill säga ljud och bild.