3D-skrivare

3D printning är en ny spännande teknik och 3D skrivare har blivit allt vanligare i skolan. Med hjälp av en 3D skrivare kan du skriva ut dina egna modeller som du själv har ritat.

Vill du lära dig mer? – Vi har gjort en hel programserie som heter Tinkercad där du steg för steg lär dig olika moment för att kunna skapa i 3D.