3D-skrivare

Undersök 3D i vårt testrum eller i ditt klassrum! – 3D printning är en ny spännande teknik och 3D skrivare har blivit allt vanligare i skolan. Med hjälp av en 3D skrivare kan du skriva ut dina egna modeller som du själv har ritat.

Vill du lära dig mer? – Vi håller en grundkurs i hur man använder ritprogrammet Tinkercad och hanterar en 3D skrivare. Vi kommer till er, hjälper er installera skrivaren, håller kurs och lämnar kvar 3D skrivaren under en kortare tid så att ni får tid att testa på egen hand.

Du kan även lära dig använda Tinkercad på egen hand:Vi har gjort en hel programserie som heter Tinkercad där du steg för steg lär dig olika moment för att kunna skapa i 3D.