VR och 360

VR är ett sätt att se verkligheten i bild och/eller ljud utan att behöva vara på plats. UR Skola har gjort en film som kortfattat förklarar VR. Att berätta med bild eller film är ett bra och effektivt sätt att förmedla något, att berätta med VR-bilder eller -filmer förstärker ytterligare. Vi håller kostnadsfria kurser i länets skolor och förskolor, där kursdeltagarna får skapa egna VR-bilder och -filmer. Vi funderar och diskuterar också kring hur VR/360 kan användas i undervisningen.

Vi har VR-glasögon och 360-kamera för utlåning till personal i länets skolor och förskolor.

VR i skolan

Simma i korallrev, klättra i berg, besöka ett museum eller varför inte resa bakåt i tiden och uppleva romarriket? VR öppnar upp möjligheter att utveckla undervisningen! Den virtuella världen utvidgar verkligheten och eleverna får chans att uppleva sådant som de annars inte kan besöka från klassrummet.

VR (virtual reality) är ett sätt att se verkligheten i bild och/eller ljud utan att behöva vara på plats. Du kan vända dig om och se vad som finns bakom dig, vad som finns ovan och under. Som att du kliver in i bilden eller filmen helt enkelt! När du tar en VR-bild eller video så fångas allt som är runt kameran, 360 grader. Därför kallas VR också många gånger för 360.

Bild och film används mycket i skolan idag. Vi tittar på film för att få en uppfattning och förståelse samt diskutera hur det ser ut i olika länder och platser. Film är väldigt bra när det handlar om känsliga och svåra frågor. Att använda film i VR förstärker upplevelsen jämfört med vanlig film. Det ger tittaren frihet att själv välja vad hen vill titta på t.ex. vad som sker bakom hens rygg. Det är lätt att få känslan av att själv vara med i händelserna i filmen.

Film UPPLEV VR! med IKT-pedagogerna Peter Milton och Ulrika Neuman: Bild och film används mycket i skolan idagför att få en uppfattning och förståelse iolika ämnen.
Att använda film i VR förstärker upplevelsen jämfört med vanlig film och det är lätt att få känslan att själv vara med i händelsen. Ta med dina elever på ett studiebesök till en känd plats eller byggnad, kanske i den egna staden eller någon annanstans i världen. Vandra i regnskogen eller titta ner i havets djup eller varför intevara astronaut för en dag. De elever som har svårigheter med miljöbyte kan man förbereda genom att exempelvis göra ett studiebesök med hjälp av VR. I den här premiären får du en inblick i den virtuella världen genom våra VR glasögon.

Vilken utrustning?

Ett sätt att kunna uppleva VR är med VR-glasögon (och hörlurar) och en smartphone. Det finns flera olika glasögon att köpa för cirka 200-250 kronor. Det är bra om det finns en fjärrkontroll till glasögonen för att kunna starta och stänga av filmen och bläddra till nästa.

Tips! Även utan VR-glasögon kan du se vad du har bakom dig genom att titta på mobilens skärm och vända dig runt, du kan också med fingret svajpa dig runt i bilden. Det ger inte samma närvarokänsla men kan många gånger räcka. Använder du en dator så kan du navigera dig runt i bilden genom att med musen klicka och dra i bilden.

Låna VR-glasögon och kamera

Filma och fotografera i VR/360

Ett enkelt sätt att filma eller ta stillbilder i 360 är att använda en 360-kamera. Ricoh Theta V har jag använt och tycker den är enkel att jobba med till ett bra pris. Det följer med en app som installeras i mobilen så du kan sköta kameran från mobilen. Du kan också titta på dina 360-bilder/filmer i mobilen.

Du kan sen dela med dig av filmerna via Youtube. När det gäller 360-bilder så kan du t.ex. dela med dig på Facebook.

Appar med VR-film

YouTube – Sök på VR eller 360 för olika exempel på filmer

DN.VR – Dagens Nyheter har reportage i VR. En helt ny app där du kan “styra” med din blick.

nytvr – Stand alongside Iraqi forces during a battle with ISIS. Walk on a planet three billion miles from the sun. Join our award-winning journalists at the center of it all. Explore the library of 360-degree virtual reality experiences for yourself.

SVT 360 – Här kan du hitta program som SVT producerar i 360-video.

Google Street View – Sök på t.ex. VR, VR news.

Facebook kan också hantera VR-filmer och bilder.

Tips att använda i skolan

Mobbning

UR har jobbat med tema Mobbning och använt 360-film för att förstärka upplevelsen av hur det är att bli mobbad men också hur en mobbar kan bete sig. Se kampanjfilmen på Youtube

Film om de medverkandes intryck, tankar och känslor kring upplevelse

Förbered eleverna inför miljöbyte

Vi har elever som av olika anledningar har svårt för att byta miljö. Det kan handla om en stundande lägerskola eller kanske ett studiebesök. Ett sätt att förbereda eleverna kan vara att någon i förväg filmar hur det ser ut där lägerskolan eller studiebesöket ska vara för att sen titta på filmerna tillsammans med eleverna. Detta görs redan av många pedagoger med bra resultat. Filmar man detta i 360 så ger du eleverna ännu större möjligheter att “vara på plats redan innan”, vilket kan lindra svårigheterna  med miljöbytet och öka kommande närvaro och upplevelse på lägerskolan eller studiebesöket.Turismen använder sig av samma metod för att locka till sig besökare. Här är ett exempel på hur det kan se ut när man vill visa en ny attraktion, se filmen på YouTube

VR påverkar!

FN använder VR för att sprida information om den pågående flyktingkrisen. Gabo Arora berättar. Se och lyssna på vad Jessica Brillhart säger om hur berättande i VR skiljer sig från traditionellt berättande. David Eriksson från North Kingdom Design & Communication ger tips och råd om vad företag kan tänka på vid användandet av virtual reality.Föreläsningen finns i AV-Medias Mediekatalog och heter “Virtual reality på riktigt”.

Sex skäl att använda VR/AR i specialpedagogik

Nätverka i forum

Det finns en Facebook-grupp som heter ”VR i skolan” där medlemmarna delar sina tips om VR i skolkontext.

Kontakt

Peter Milton IKT-pedagog 0480-456772 Skicka e-post