Ung på nätet

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom och hur du kan hantera tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.

I vår föreläsning Livet på nätet pratar vi om vad barn och unga egentligen gör på nätet och hur man som vuxen kan förhålla sig till sina barns och ungas nätanvändning. Och hur man på bästa sätt skyddar sina barn och unga mot de risker som livet på nätet innebär.

Webbresurser

Digitala media på föräldriska
För dig som vill veta mer finns nu ett antal snabbguider om digitala medier som strävar efter att höja vuxnas kunskaper om de mest använda sociala medieplattformarna idag. Hur mycket används olika appar av barn- och ungdomar i olika åldrar och vad gör de där? Här kan du som vuxen ta del av snabbguider om de vanligast apparna. Avslutningsvis får du några tips på frågor att diskutera med ditt barn.

Delbart 
Delbart är ett utbildningsmaterial för skolor som Polisen har tagit fram i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. De har även tagit fram en sida med material för vuxna om hur man kan prata med barn om internet och vad man ska göra om man känner ett barn som har blivit utsattRåd till vuxna.
Polisen har även gjort svarsbilder som går att använda om man får en nakenbild eller om någon pressar en att skicka nakenbilder till dem. 

Föräldraskap på internetkunskap.se
Internetstiftelsen har gjort en jättebra sida med råd och tips om hur man som vuxen kan stötta de unga de möter i att navigera i sitt liv på nätet. Här finns poddavsnitt och artiklar om allt ifrån nätsäkerhet till hur man kan prata om porr. 

ECPAT 
Ecpat är en barnrättsorganisation som jobbar för att barn och unga inte ska utsättas för sexuella övergrepp eller andra sexuella kränkningar. De lyssnar på barn, sprider kunskap till barn och vuxna och försöker påverka politiker och andra som fattar beslut att göra det bättre för barn och unga.  
Ditt ECPAT är för unga under 18 år. Här kan barn och unga få information om sina rättigheter, råd, stöd och hjälp med nedtagning av nakenbilder, nudes, som sprids mot deras vilja.
Prata med barn
Ecpat har även gjort en sida för föräldrar med tips för att skydda sitt barn på nätet. 

Rädda barnen – Stopp! Min kropp!
Det finns ämnen som många av oss vuxna tycker är svårt att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar.
Eftersom att det är så viktigt att förmedla till barn att de bestämmer själva över sina kroppar och att de får säga nej till sådant som inte känns bra, så finns Röda Korsets handbok Stopp! Min Kropp! – ett stöd som hjälper dig att våga ta samtalet.

Materialet har nyligen utökats med en modul #Nätsmart – Röda korset som är en vägledning för vuxna att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet.

Jag vill veta
Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. På den här sidan av Brottsoffermyndigheten finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här får man också veta vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Handbok för nätföräldrar
Den här sajten har som syfte att öppna upp för samtal mellan dig och ditt barn kring nätvardagenHär delar barn och unga med sig av sina nätupplevelser varvat med tips och råd från kuratorer. Sajten bygger på boken ”Handbok för nätföräldrar” och är framtagen av BRIS och Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse. 

På skärmen
Det här är en rolig, färgstark faktabok om sociala medier och hur de fungerar som består av flera olika delar: Mobbing, källkritik och reklam men också kapitel som handlar om hur roligt det faktiskt är med sociala medier och allt spännande man kan utforska och göra där. 

Surfa Lugnt
Surfa Lugnt arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. Fotbollsträningen, Facebook, centrum eller skolan – det är ingen skillnad. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion, och hänger ihop.

Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Skolverkets lärmodul om Säker användning av nätet
Skolverket har byggt upp en läroportal med moduler inom olika områden för att stötta skolorna med kompetensutveckling. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet.

Workshopmaterial från We Stand App
We Stand App var ett treårigt projekt i Kalmar län som startades 2017 och finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet har arbetat för att skapa ett schysstare klimat på nätet för unga. Syftet har varit att motverka näthat, rasism och kränkningar – online och offline. Under projektåren arbetade We Stand App med två olika verktyg: en app – för att sprida kunskap och erbjuda stöd till unga som blivit utsatta, samt workshops i skolor runt om i länet med fokus på att motverka näthat och uppmuntra till civilkurage på nätet. Workshop-materialet ligger här fritt för användning.

Projektet avslutades 31 juli 2020 och projektägare var den ideella föreningen Kumulus i Kalmar län.

Statens Medieråd – NO HATE
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.

Internetstiftelsen – Motverka nätmobbning
I den här guiden lär du dig: Vad unga gör på nätet, Vad nätmobbning innebär, Hur vanligt det är och varför det är bra med statistik, Att prata med unga om nätet, Hur barnen själva gör för att hantera saker på nätet, Vilka saker som kan vara brottsliga att skriva och göra på nätet.

Näthatshjälpen 
På Näthatshjälpen hittar du snabbt hjälp om du utsatts för näthat. Här finns allt från konkreta tips om hur du tvättar bort dina kontaktuppgifter online till handlingsplaner för hela organisationer. Näthatshjälpen drivs av organisationen Make Equal och är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  

Ungar & Medier 2019
I Statens Medieråds “Ungar & medier 2019” redovisas resultaten från undersökningen av medievanor och attityder kring medier hos barn 9–18 år.

Unga, medier och psykisk ohälsa
En rapport om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras medieanvändning. Rapporten visar på både risk- och skyddsfaktorer kopplade till ungas mående. 

Friends nätrapport 2019: Gaming
Friends har 2019 gjort en nätrapport på tema gaming. Den visar att 80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. Nu visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Friends, att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Varannan spelare har sett andra utsättas. Här kan du läsa rapporten samt få tips till både gamers och gamerföräldrar.

 

Statens medieråd

Den myndighet som jobbar specifikt med MIK är Statens medieråd. De har bland annat gjort en film som heter “Det nya hotet”, där filmspråket har använts för att få ett rätt så orimligt budskap att låta trovärdigt. Till klippet hör även en uppföljande film där det förklaras hur filmskaparna gick till väga med olika filmtekniska knep för att få fram det här budskapet. Tanken är att filmerna ska visas för elever och utgöra dels en byggkloss i att uppmärksamma och lära sig filmspråk, och dels en utgångspunkt för diskussioner om hur vi påverkas av film och filmens roll i samhället.

Detta är något som väldigt enkelt kan plockas in i undervisningen inom en mängd olika ämnes- och arbetsområden. Det kan rent innehållsmässigt användas inom bl.a. samhällskunskap, svenska, naturkunskap (filmen handlar om att en ny djurart invaderar Sverige), och på en ämnesövergripande nivå kan det vara en mycket god ingång till att skapa egna filmer med hjälp av de tekniker som förklaras i uppföljningsfilmen.

Det nya hotet ingår även i ett digitalt utbildningspaket som kallas MIK för mig. Där följs filmerna upp med diskussionsfrågor, och även andra aspekter av MIK behandlas.

Våra bästa filmtips på temat Sociala medier

Säker användning av nätet

Det finns många olika aspekter gällande säkerhet på nätet. Här har vi samlat resurser om bedrägerier, lösenord och integritet.

Försök till bedrägerier på nätet har blivit en del av vår vardag och det gäller att inte låta sig luras. Här är en film från en kampanj gjord av Emirates NBD i samarbete med Dubais polis som kan vara en bra uppstart för en diskussion med eleverna: It wasn’t me

På Internetstiftelsens sida om Internetkunskap kan ni hitta material och information om bland annat integritet på nätet, lösenord och vanliga it-brott.

Digitala lektioner är en tjänst från Internetstiftelsen där du hittar färdigt lektionsmaterial. Här är en länk till lektioner på tema säkerhet: https://digitalalektioner.iis.se/amnesomrade/sakerhet/

I ett fysiskt rum förstår vi hur långt informationen räcker när vi pratar. Vi kan anpassa vår röst efter situationen. Behöver vi viska eller inte?  Här nedan finns två exempel på vad den information som vi lämnar efter oss på nätet kan användas till.
Social media experiment
I know where your cat lives 

Vad har du varit? Vet du om att din telefon håller reda på det om du har platsinställningar på. Du kan se var du har varit i din iPhone genom att ​kolla i Inställningar/integritetsskydd/platstjänster/systemtjänster/signifikanta platser​. Du kan hitta en liknande funktion i androidtelefoner och i appen Google maps tidslinje.

Filmer ur Mediekatalogen
Programmera mera – säkerhet podd från 10 år
Programledaren Karin Nygårds diskuterar med en barnpanel den digitala vardagen och hur tekniken bakom påverkar oss. Ämnet i programmet är IT-säkerhet.

Programmera mera 2.0 säkerhet, från 10 år
Om hur man håller sig säker i den digitala världen. Vad ska man akta sig för på nätet? Tips på hur man på bästa sätt skyddar sig mot virus, phishing och attacker. Deltagarna får en utmaning som handlar om att rangordna lösenord utefter hur säkra de är. I den andra utmaningen ska deltagarna dekryptera ord med hjälp av krypteringsnycklar.
Det finns en handledning till serien 

Surfarna – nätfiske från 6 år
Kakan har hemligheter som hon vill behålla för sig själv. Surfarna får lära sig att det är viktigt att inte dela med sig av personlig information på nätet. Vad kan hända om du lämnar ut ditt lösenord? Hur tar man reda på vem som står bakom en länk i ett nätforum? Surfarna pratar om integritet på nätet, och om vikten av att inte lämna ut sina inloggningsuppgifter.

Orka plugga – Vad är cookies  från 13 år
När du surfar på internet har du säkert fått upp information om att sidan du besöker använder sig av cookies, men vad är cookies och varför finns de?

Tänk till podd från 16 år
Bloggaren Lisa Tellbe har över 400 000 följare på Instagram. Tillsammans med Ison och Emilia diskuterar hon vilken betydelse bilden man ger av sig själv på internet har. Blir sökresultatet på ens namn som ett cv man inte har möjlighet att påverka själv? Internet har öppnat dörrarna för många och gjort det lättare att hitta information, men hur viktigt är internet för demokratin och hur viktigt är det med demokrati på internet? Lisa ringer och försöker rensa bort viss information som dyker upp på träfflistorna när man söker på hennes namn på internet.