Digitalt berättande

Läroplanen tydliggör vikten av digital kompetens och att arbeta med digitala verktyg. En stor del i detta är digitalt berättande, det finns långt många fler möjligheter att jobba med text än bara i skriven form. Text, bild och ljud är jämställda och lika viktiga. Att jobba med digitalt berättande innebär att skapa film från manus till färdig film, ljudsätta bilder, skapa podcasts, lära sig hur den rörliga bilden förstärker berättandet, hur VR (virtual reality) förstärker berättandet än mer, trolla med green screen och animera. Det är intressant, givande, språkutvecklande och engagerande. Eleverna får också möjlighet att lära sig och behärska olika typer av medier genom det digitala berättandet och samarbeta med varandra. Det är dessutom utmärkt som redovisningsform! 

Att arbeta med digitalt berättande passar alla elever och fungerar på alla plattformar; iPad, Chromebook, PC eller Mac.

Om du behöver låna utrustning till undervisningen har vi en hel del till utlån: iPadtrebent stativ,  hållare till ipad, mikrofongreenscreen och mikroskopägg.

Vi håller kurser om hur du kan komma igång med digitalt berättande och berättande med film.

En introduktion i ämnet

Kameran synliggör normer

Filmens förmåga att synliggöra komplexa saker som normer och beteenden är något vi ofta återkommer till. Och som vi skriver i månadens pedagogiska tips så finns det mycket film- och bildmaterial omkring oss som kan användas för att skapa medvetenhet, både sådant som är specifikt framtaget för undervisning och sådant som inte är det.

Men om bilder och filmer får oss att tänka och reflektera när vi ser dem, borde vi inte kunna komma ännu längre i våra tankar och reflektioner om vi dessutom får skapa egna bilder och filmer?

Vårt verktygstips för arbetet med normkritik är därför en funktion som vi har kommit att ta för given i väldigt många av de apparater som vi använder dagligen, nämligen kameran. Vi använder våra ögon hela tiden, men det händer något när vi plötsligt ser världen genom en lins (eller snarare genom en skärm, med dagens teknik).

Erfarenheter från fältet

Vår IKT-pedagog Peter jobbar mycket med film, och håller i kurser med både lärare och elever om hur man kan arbeta med film i undervisningen:

”När vi skapar film träder de elever fram som inte vanligtvis syns. Nu blir de aktiva och tar plats!”

När vi skapar film finns det många olika uppgifter och roller. Det finns möjlighet att specialisera sig på en uppgift i processen, men det går också att variera. Ena gången kan man vara den som skriver manus, en annan gång kan man vara den som regisserar eller ansvarar för ljudeffekterna.

Peter trycker också på vikten av att lära sig filmspråket idag och menar även att det finns en vinst i att filmformatet har sådan genomslagskraft. Man kan inte värja sig mot en film.

”Och dessutom är det ju roligt!”

Kom igång med digitalt berättande

Filmning - tre snabba tips!

  • Du behöver inte professionell utrustning för att jobba med film, du kommer långt med mobiler eller iPads. Men stativ kan vara en bra idé, och en mikrofon som tar upp ljudet. Detta och mer kan du låna från oss på AV-Media! Kolla in vår utrustning i mediekatalogen!
  • Du kan behöva klippa och redigera filmmaterialet efteråt och lägga till musik och ljudeffekter. Om du använder iPhone eller iPad är appen iMovie lätt och smidig.
  • Hör av dig till våra IKT-pedagoger för tips, inspiration eller för att boka in ett fortbildningstillfälle för dig och kollegorna eller dig och dina elever!

Bra verktyg för digitalt berättande

Appar för digitalt berättande

iMovie
Jobba med språk och berättande med stillbilder eller rörliga bilder. Trailerfunktion. Samarbete och språkutveckling. 

Book Creator
Jobba med språk och berättande i bokformat, med möjlighet att prata in till bilder och filmer. Det går också att skapa sidor i serietidningsformat.  Book Creator finns både som app till läsplatta och på webben för dator och ChromebookSe våra instruktionsfilmer om Bookcreator.

Puppet pals
Ett slags digital dock-teater. Skapa och spela in berättelser med hjälp av figurer och den egna rösten. Se våra instruktionsfilmer om PuppetPals

Paint Music
Med Paint Music kan du göra egen musik för att förstärka budskapet i dina berättelser och filmer. Se våra instruktionsfilmer om Paint music 

Greenscreen by do ink
Vår favoritapp för greenscreen. Du vet väl om att du kan låna greenscreenutrustning av oss? Se även våra instruktionsfilmerom Greenscreen by do ink

Stop motion studio
En app för att göra sina egna stopmotionfilmer. 

Textäventyr
Textäventyr är ett verktyg utformat av  Göteborgsregionens kommunalförbund för att på ett enkelt och uppmuntrande sätt arbeta med text i olika former, motivera elever att arbeta med läs- och skrivkunnighet samt skapa med digitala verktyg genom språkutvecklande arbetssätt.

Cloud QR
Är en app som underlättar delning och visning av dina berättelser med hjälp av QR-koder. Se våra instruktionsfilmer om Qloud QR.