Skolutveckling

AV-Media erbjuder länets skolor och förskolor ett stöd i det strategiska arbetet vad gäller skolans digitalisering. 

Vill du veta mer om det stöd vi kan erbjuda er vad gäller verksamhetens utveckling och digitalisering hör av er till Jenny Christiansson, AV-Medias skolutvecklare inom digitalisering.​

Under Kalmar län – Nätverk samlar vi information om de nätverk som vi arbetar med i länet. Här finns bland annat minnesanteckningar från träffar och dokument som nätverket tillsammans arbetat fram. På övriga delar av vår webbplats finns också resurser kring digital kompetens kopplat till undervisning och lärande.

Stöd för skolutveckling 

Erfarenhetsutbyte

Skolfederation erbjuder en neutral plattform för samverkan mellan skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet behövs en god samverkan mellan alla aktörer inom skolväsendet. Huvudsyftet är att hjälpas åt för att uppfylla målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som i sin tur syftar till att ge alla elever möjlighet att utveckla digital kompetens samt ge lärarna en driftssäker, användarvänlig och avbrottsfri digital arbetsmiljö. Vill du delta i något av de erfarenhetsutbyten som anordnas hittar du mer information via Samverkan med Skolfederation.

Edtech-kartans upphandlingsstöd

Edtechkartan är en systemkarta som ger en överskådlig bild av skolans verksamhetsprocesser och som visar vilka av medlemsföretagen som har lösningar inom olika områden. Edtech-kartan har också ett upphandlingsstöd som ger konkreta råd och tips inför en upphandling. Här finns även förslag kring lämplig fördjupande litteratur.

Standarder för datadrivna processer skolan

Att gemensamt ta fram och börja använda öppna standarder som löser informationsutbytet inom skolan är en grundsten i arbetet kring skolans digitalisering. Detta konstateras i rapporten Standarder för datadrivna processer skolan. Rapporten beskriver hur det ser ut idag och vad som är på gång samt ger rekommendationer om vad olika aktörer behöver göra. Skolverket rekommenderar nu den teknisk standarden SS12000:2020. Myndigheten kommer även att utgå från standarden i egna utvecklingsarbeten.

Digitala nationella prov

Skolans digitala utveckling drivs starkt av införandet av digitala nationella prov (DNP).  När du utvecklar din organisation för att kunna genomföra DNP gör du samtidigt ett viktigt arbete för att utveckla hela verksamhets digitalisering. Läs mer HÄR.

LIKA – Verktyg för utveckling och uppföljning

LIKA är ett självskattningsverktyg som är framtaget av SKL för att stödja skolutveckling och digitalisering. Det finns två versioner av LIKA, en för skolledning och en för lärare.
Båda verktygen har tydlig koppling till det arbete skolan behöver göra för att verksamheten ska kunna genomföra digitala nationella prov.