Skolutveckling

Det tål att upprepas; Skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt.

AV-Media erbjuder länets skolor och förskolor ett stöd i det strategiska arbetet vad gäller skolans digitalisering. Här på webben samlat vi värdefulla resurser i det arbetet.

Skolans digitalisering är sällan meningsfull att prata om som en generell process, utan vi behöver bryta ner begreppet i mindre, mer konkreta delar. Ett sätt att göra detta är att skilja på

  • digitaliseringen av processer för att organisera utbildning 
  • digitaliseringen av undervisning och lärprocesser  
  • digitaliseringen av den enskilda elevens eller studentens egen miljö

Under LIKA finns information, tips och resurser kopplat till skolans utvecklingsarbete.

Under Kalmar län – Nätverk samlar vi information om pågående arbeten på olika håll i Kalmar län samt de nätverk som vi arbetar med i länet. Här finns bland annat minnesanteckningar från träffar och dokument som nätverket tillsammans arbetat fram. På övriga delar av vår webbplats finns också resurser kring digital kompetens kopplat till undervisning och lärande.

Skolans digitala utveckling drivs starkt av införandet av digitala nationella prov (DNP).  När du utvecklar din organisation för att kunna genomföra DNP gör du samtidigt ett viktigt arbete för att utveckla hela verksamhets digitalisering. Läs mer HÄR

Vill du veta mer om det stöd vi kan erbjuda er vad gäller verksamhetens utveckling och digitalisering hör av er till Jenny Christiansson, AV-Medias skolutvecklare inom digitalisering.

Scenarioplanering

RISE har tagit fram ett material kring Scenarioplanering som kan stötta i planeringen. Guiden beskriver tre tänkbara scenarier som skolor står inför under hösten:

  1. Öppna skolor med beredskap
  2. Skolor med en blandning av klassrum och distansundervisning
  3. Skolor med omfattande restriktioner

Materialet ger konkreta tips på såväl nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Även Swedish Edtech Industry har tagit fram punkter som stöd för vad som kan vara bra att ta höjd för.

Erfarenhetsutbyte

I en situation där fjärr- och distansundervisning är en komponent av skolans vardag så är vi ju starkt beroende av stabila, smidiga och lättanvända digitala system och verktyg. Det behövas skapas hållbara systern för t.ex. livscykelhantering av konton, köp och distribution av digitala läromedel osv. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet erbjuder Skofederation möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan. I höst anordnas en rad digitala tillfällen där skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer kan mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför.

Huvudsyftet är att hjälpas åt för att uppfylla målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som i sin tur syftar till att ge alla elever möjlighet att utveckla digital kompetens samt ge lärarna en driftssäker, användarvänlig och avbrottsfri digital arbetsmiljö.

Vill du delta i något av de erfarenhetsutbyten som anordnas hittar du mer information via Samverkan med Skolfederation.

Ändrad tidplan för digitala nationella prov

Skolverket har ändrat sin tidplan för införande av digitala nationella prov. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av digitala nationella prov.

Edtech-kartans upphandlingsstöd

Edtechkartan är en systemkarta som ger en överskådlig bild av skolans verksamhetsprocesser och som visar vilka av medlemsföretagen som har lösningar inom olika områden.

Nu kompletteras Edtech-kartan med ett upphandlingsstöd som ger konkreta råd och tips inför en upphandling. Här finns även förslag kring lämplig fördjupande litteratur.

Standarder för datadrivna processer skolan

Att gemensamt ta fram och börja använda öppna standarder som löser informationsutbytet inom skolan är en grundsten i arbetet kring skolans digitalisering. Detta konstateras i rapporten Standarder för datadrivna processer skolan. Rapporten beskriver hur det ser ut idag och vad som är på gång samt ger rekommendationer om vad olika aktörer behöver göra.

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2020 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare

Augusti

Mars

Februari

Tidigare nyhetsbrev

Augusti – 2019

Juni  – 2019

Maj – 2019

 

Scenarioplanering

RISE har tagit fram ett material kring Scenarioplanering som kan stötta i planeringen. Guiden beskriver tre tänkbara scenarier som skolor står inför under hösten:

  1. Öppna skolor med beredskap
  2. Skolor med en blandning av klassrum och distansundervisning
  3. Skolor med omfattande restriktioner

Materialet ger konkreta tips på såväl nationell nivå, huvudmannanivå och skolnivå. Även Swedish Edtech Industry har tagit fram punkter som stöd för vad som kan vara bra att ta höjd för.

Erfarenhetsutbyte

I en situation där fjärr- och distansundervisning är en komponent av skolans vardag så är vi ju starkt beroende av stabila, smidiga och lättanvända digitala system och verktyg. Det behövas skapas hållbara systern för t.ex. livscykelhantering av konton, köp och distribution av digitala läromedel osv. För att undvika att alla skolhuvudmän själva ska behöva uppfinna hjulet erbjuder Skofederation möjlighet till erfarenhetsutbyte och samverkan. I höst anordnas en rad digitala tillfällen där skolhuvudmän, myndigheter, kommunalförbund och branschorganisationer kan mötas och utbyta erfarenheter om sina lösningar på de utmaningarna skolan står inför.

Huvudsyftet är att hjälpas åt för att uppfylla målen i den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet som i sin tur syftar till att ge alla elever möjlighet att utveckla digital kompetens samt ge lärarna en driftssäker, användarvänlig och avbrottsfri digital arbetsmiljö.

Vill du delta i något av de erfarenhetsutbyten som anordnas hittar du mer information via Samverkan med Skolfederation.

Ändrad tidplan för digitala nationella prov

Skolverket har ändrat sin tidplan för införande av digitala nationella prov. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av digitala nationella prov.

Edtech-kartans upphandlingsstöd

Edtechkartan är en systemkarta som ger en överskådlig bild av skolans verksamhetsprocesser och som visar vilka av medlemsföretagen som har lösningar inom olika områden.

Nu kompletteras Edtech-kartan med ett upphandlingsstöd som ger konkreta råd och tips inför en upphandling. Här finns även förslag kring lämplig fördjupande litteratur.

Standarder för datadrivna processer skolan

Att gemensamt ta fram och börja använda öppna standarder som löser informationsutbytet inom skolan är en grundsten i arbetet kring skolans digitalisering. Detta konstateras i rapporten Standarder för datadrivna processer skolan. Rapporten beskriver hur det ser ut idag och vad som är på gång samt ger rekommendationer om vad olika aktörer behöver göra.

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2020 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare

Augusti

Mars

Februari

Tidigare nyhetsbrev

Augusti – 2019

Juni  – 2019

Maj – 2019

 

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post