MIK (kurs)

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.  Vi skräddarsyr innehållet efter ert behov. Här är delar som vi erbjuder:

  • Källkritik, informationssökning och upphovsrätt 
  • Ung på nätet, sociala medier, säkerhet på nätet

Söker du material inom området? Vi har samlat våra bästa tips i vår Resursbank: Unga på Nätet, Upphovsrätt och Källkritik

Grafik över begreppet medie- och informationskunnighet
Bilden visar grafik för att illustrera begreppet medie- och informationskunnighet (MIK). Inom begreppet ryms digital-, biblioteks-, spel-, TV-, reklam-, informations-, nyhets-, dator-, medie-, film-, internet-, yttrandefrihets- och informationskunnighet.

 

Kontakt

Louise Storm Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post

Kontakt

Daniel Lyckman IKT-pedagog 0480-456777 Skicka e-post