Digitalt escaperoom (kurs)

Ett digitalt escaperoom är ett arbetssätt där ni ska lösa interaktiva problem tillsammans i grupp för att försöka komma ut ur det digitala rummet. Genom att använda ledtrådar och pusselbitar som ni får i rummen så ska ni försöka lösa utmaningarna, låsa upp låsen och ta er ut ur rummen!

Under kursen får ni möjlighet att skapa egna digitala escaperooms i olika verktyg, som t.ex. Google Formulär, Office OneNote och Google Sites. Vi funderar och diskuterar också kring hur dessa escaperooms kan användas i undervisningen.

Syftet med Digitalt Escaperoom:

  • En rolig aktivitet likt en tipspromenad där man får lösa problem av olika slag, exempelvis olika skolämnen
  • Ett inlärningstillfälle för att repetera eller inhämta ny kunskap.
  • Kan användas som en redovisningsform
  • Engagemang, samarbete, lära av varandra.

Skapa ett digitalt escaperoom med hjälp av Microsoft OneNote

Skapa ett digitalt escaperoom med hjälp av Google Formulär

 

Digitalt escaperoom: Inlåst på AV-Media (Google formulär)

Digitalt escaperoom: Inlåst på AV-Media (Microsoft Onenote)

Digitalt escaperoom: Inlåst på fritids (Google formulär)

Digitalt escaperoom: Mattemysteriet (Google formulär)

Digitalt esacaperoom: Inlåst i språkhuset  (Google formulär)

 

IKT-pedagogen Daniels webbinarium om Escaperoom 

 

Kontakt

Ulrika Neuman IKT-pedagog 0480-45 67 78 Skicka e-post

Kontakt

Daniel Lyckman IKT-pedagog 0480-456777 Skicka e-post