We Stand App

We Stand App var ett treårigt projekt i Kalmar län som startades 2017 och finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet har arbetat för att skapa ett schysstare klimat på nätet för unga. Syftet har varit att motverka näthat, rasism och kränkningar – online och offline. Under projektåren arbetade We Stand App med två olika verktyg: en app – för att sprida kunskap och erbjuda stöd till unga som blivit utsatta, samt workshops i skolor runt om i länet med fokus på att motverka näthat och uppmuntra till civilkurage på nätet.

Projektet avslutades 31 juli 2020 och projektägare var den ideella föreningen Kumulus i Kalmar län.

Workshop-material

We Stand App har under projekttiden träffat 122 klasser runt om i länet för att hålla i workshops kring näthat och civilkurage. Utifrån erfarenheterna från dessa möten lanserades ett kostnadsfritt workshop-material med syfte att öka dialogen kring näthat i skolor.

Materialet finns anpassat för två olika åldersgrupper: åk. 4–5 samt för åk. 6–9.

Materialet är enkelt att använda och innehåller en presentation att visa för klassen, en handledning samt extramaterial. Passet är beräknat att ta ca 40 min så det funkar perfekt att använda på en mentorstid, eller varför inte på en samhällskunskapslektion då det berör lagar och regler. Vid frågor kring materialet kontakta We Stand App via westandapp.info@gmail.com

Material till åk. 4-5:

Handledning åk. 4-5

Presentation åk. 4-5

Material till åk. 6-9:

Handledning åk. 6-9

Presentation åk. 6-9

Extramaterial:

Missionsbingo ifyllt

Missionsbingo tomt

Brott på nätet 2020

Vanligaste apparna 2020