Sexualitet, samtycke och relationer

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att förtydliga läroplanerna i syfte att förbättra kvaliteten och stärka likvärdigheten i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer. Med detta ändras namnet på kunskapsområde Sex och samlevnad till Sexualitet, samtycke och relationer och undervisningen ska ske återkommande i alla skolformer utom i vuxenutbildningen. Det är några av ändringarna i läroplanerna som ska tillämpas från höstterminen 2022. Du kan läsa mer om de reviderade kursplanerna här.

Här hittar du Skolverkets stödmaterial för undervisning i Sexualitet, samtycke och relationer.

För att underlätta för dig har vi här samlat våra bästa tips i form av fakta och spelfilm. Och längst ner på sidan hittar du länkar till våra bästa webbresurser på temat.

Sexualitet, samtycke och relationer i vår mediekatalog

Filmen kan fungera som en empatimaskin genom att den hjälper en att se andras perspektiv. Och att se en film tillsammans kan ge en gemensam utgångspunkt för vidare diskussioner i klassrummet. Filmen kan belysa ett ämne som upplevs som personligt och privat på ett sådant sätt att man kan prata om det utifrån hur personerna i filmen agerade och hur man tolkar deras känslor och handlingar. Man kan även upptäcka att man inte är ensam om att tänka och känna som man gör.
Till de flesta filmer finns det filmhandledningar som stöd för dig för filmens för- och efterarbete.

F-3
4-6
7-9
Gy
För lärare

Webbresurser

Film i Dalarna har tillsammans med Dalarnas bibliotek gjort en folder med tips på filmer och böcker på temat: Ung! Tonår, relationer, identitet & sex.

Unga relationer
Ungarelationer.se är en nationell stöd- och kunskapsplattform för att motverka våld i ungas partnerrelationer. Hit kan unga upp till 20 år vända sig oavsett om de blir utsatta för våld, är den som utsätter eller är en kompis till någon som blir utsatt/utsätter någon.

Ungarelationer.se drivs av insamlingsstiftelsen 1000 Möjligheter, som sedan 2010 mött unga utsatta för våld både online på chatt och på plats.

Rädda barnen – Stopp! Min kropp!
Det finns ämnen som många av oss vuxna tycker är svårt att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar.
Eftersom det är så viktigt att förmedla till barn att de bestämmer själva över sina kroppar och att de får säga nej till sådant som inte känns bra, så finns Röda Korsets handbok Stopp! Min Kropp! – ett stöd som hjälper dig att våga ta samtalet.
Materialet har nyligen utökats med en modul #Nätsmart – Röda korset som är en vägledning för vuxna att prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp på nätet. 

RFSUs metodbank för undervisning om sex och relationer
Bra sexualundervisning utgår från ungas frågor och funderingar. Det handlar om kropp och relationer, lagar, kön och genus, sexuell identitet, njutning, kondomer och att möta andra människor.

I RFSU:s metodbank har vi samlat våra bästa metoder för dig som är lärare. Här får du den inspiration och de verktyg du behöver. Välj din årskurs och bläddra bland alla olika ämnesområden.

RFSU – sexualupplysning på 13 olika språk
RFSU:s filmer på olika språk handlar om graviditet, lust och njutning, mens, könssjukdomar, preventivmedel, slidkransen, abort, könsstympning, förlossning, när sex gör ont, kvinnans kön och mannens kön. 

UMO
UMO är ungdomsmottagningarnas hemsida som handlar om sex, hälsa och relationer som finns på svenska, engelska, tigrin, somali, dari och arabiska. Det är en webbplats för alla mellan 13 och 25. På UMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. 

YOUMO
YOUMO är ungdomsmottagningarnas hemsida som handlar om sex, hälsa och relationer som finns på svenska, engelska, tigrin, somali, dari och arabiska. Det är en webbplats för alla mellan 13 och 25. På YOUMO.se kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat.

RFSL
RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners, queeras och intersexpersoners rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950. RFSL:s målsättning är att samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter ska gälla för hbtqi-personer som för alla andra i samhället.

Frivilligtsex.se
En sida av Brottsoffermyndigheten som har fått i uppdrag av regeringen att ta fram och sprida information om den nya sexualbrottslagstiftningen. Här hittar du material både för unga, vuxna som möter unga och för klassrummet finns ett en webbaserad utbildning och lärarhandledning om Sveriges sexualbrottslagstiftning. Utbildningen riktar sig i första hand till grundskolans årskurs 7 till 9, gymnasieskolan, och till gymnasiesärskolan. Materialet kan även anpassas för att användas i grundsärskolan och på introduktionsprogrammen.

RFSU – Vill du?
Hur kan man främja ömsesidigt sex i skolans sex- och samlevnadsundervisning? ”Vill du?” är åtta korta filmer och en lärarhandledning med diskussionsfrågor. Syftet med materialet är att förebygga kränkningar, övergrepp och sexuellt våld. 

Filminstitutet 
Filmhandledning till en handfull kortfilmer som med lite olika förtecken alla handlar om tidig sexualitet. De första erfarenheterna och alla känslor som finns med i bilden. Ett material till en samling kortfilmer till nöje och nytta i skolans arbete med ett lika viktigt som värdegrundsskapande som ibland känsligt ämne.

killar.se
Killar.se är en stödsida som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som ung kille mellan 10-20 år. Chatten grundades 2009 eftersom de stödverksamheter som fanns för unga hade svårt att nå personer som definierar sig som killar. Till chatten kan du vända dig helt anonymt med vilka tankar, funderingar eller frågor som helst, inget för stort eller för litet. Vi möter mellan 6000-9000 personer i chatten varje år.

Föräldraskap på internetkunskap.se
Internetstiftelsen har gjort en jättebra sida med råd och tips om hur man som vuxen kan stötta de unga de möter i att navigera i sitt liv på nätet. Här finns poddavsnitt och artiklar om allt ifrån nätsäkerhet till hur man kan prata med unga om porr. 

Delbart
Delbart är ett utbildningsmaterial för skolor som Polisen har tagit fram i syfte att öka kunskapen om och förebygga sexualbrott mot barn på nätet. 

ECPAT 
Ecpat är en barnrättsorganisation som jobbar för att barn och unga inte ska utsättas för sexuella övergrepp eller andra sexuella kränkningar. De lyssnar på barn, sprider kunskap till barn och vuxna och försöker påverka politiker och andra som fattar beslut att göra det bättre för barn och unga.  
Ditt ECPAT är för unga under 18 år. Här kan barn och unga få information om sina rättigheter, råd, stöd och hjälp med nedtagning av nakenbilder, nudes, som sprids mot deras vilja.

Prata med barn
Ecpat har även gjort en sida för föräldrar med tips för att skydda sitt barn på nätet.  

Jag vill veta
Barn och unga som har varit med om brott har rätt att få information. På den här sidan av Brottsoffermyndigheten finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Här får man också veta vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

Kontakt

Louise Storm Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post