O365 och Google

Mycket av det pedagogiska arbetet i skolan görs idag via någon av plattformarna O365 och GSuite för Worksplace Education. Vi erbjuder introduktion och workshops kring plattformarna på olika nivåer. Det kan till exempel röra sig om att få grundläggande förståelse för molntjänster, om hur man skapar struktur och att dela material i plattformarna. Andra inriktningar kan gälla tillämpningar av olika verktyg för feedback samt funktioner och tillägg som lämpar sig särskilt väl för undervisning och handledning för elever med särskilda behov och/eller läs- och skrivsvårigheter. 

Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån datormiljö och kunskapsnivå. 

Några länkar till resurser för Googleanvändare:

Pedagog Stockholm – Googleskolan 

Kalmarsunds gymnasieförbund – IKTpedagogerna 

Mer om Google – Alice Keeler  

Vill du lära dig mer om hur man gör ett digitalt escaperoom i O365 eller Google, kika på vår sida Digitalt Escaperoom.

Kontakt

Daniel Lyckman IKT-pedagog 0480-456777 Skicka e-post

Kontakt

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post