O365 och Google

Mycket av det pedagogiska arbetet i skolan görs idag via någon av plattformarna O365 och GSuite för Worksplace Education. Vi erbjuder introduktion och workshops kring plattformarna på olika nivåer. Det kan till exempel röra sig om att få grundläggande förståelse för molntjänster, om hur man skapar struktur och att dela material i plattformarna. Andra inriktningar kan gälla tillämpningar av olika verktyg för feedback samt funktioner och tillägg som lämpar sig särskilt väl för undervisning och handledning för elever med särskilda behov och/eller läs- och skrivsvårigheter. 

Utbildningarnas innehåll anpassas utifrån datormiljö och kunskapsnivå. 

Några länkar till resurser för Googleanvändare:

Pedagog Stockholm – Googleskolan 

Kalmarsunds gymnasieförbund – IKTpedagogerna 

Mer om Google – Alice Keeler  

Vill du lära dig mer om hur man gör ett digitalt escaperoom i O365 eller Google, kika på vår sida Digitalt Escaperoom.

Film om Mystery skype med IKT-pedagog Daniel Lyckman: Med hela världen för era fötter – I det pedagogiska spelet Mystery Skype möter din klass andra klasser som finns sig någonstans i världen. Ni möts genom Microsoft Teams, Google Meet eller annat videosamtalsverktyg. Spelet går ut på att eleverna ska lista ut var den andra klassen befinner sig genom att ställa och svara på ja-och nej-frågor. Du som lärare ges möjligheten att integrera flera av skolans ämnesområden och eleverna övar sina färdigheter i ämnena, samt tränar sitt kritiska tänkande. Ett spännande, världsomspännande och kreativt sätt att lära tillsammans – nära men ändå distanserat.

Kontakt

Daniel Lyckman IKT-pedagog 0480-456777 Skicka e-post

Kontakt

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post