Ung på nätet

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom och hur du kan hantera tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. Vi erbjuder kurser inom några MIK – områden, du kan läsa mer om dem på vår kurssida.

Webbresurser

Workshopmaterial från We Stand App
We Stand App var ett treårigt projekt i Kalmar län som startades 2017 och finansierades av Allmänna arvsfonden. Projektet har arbetat för att skapa ett schysstare klimat på nätet för unga. Syftet har varit att motverka näthat, rasism och kränkningar – online och offline. Under projektåren arbetade We Stand App med två olika verktyg: en app – för att sprida kunskap och erbjuda stöd till unga som blivit utsatta, samt workshops i skolor runt om i länet med fokus på att motverka näthat och uppmuntra till civilkurage på nätet. Workshop-materialet ligger här fritt för användning.

Projektet avslutades 31 juli 2020 och projektägare var den ideella föreningen Kumulus i Kalmar län.

Skolverkets lärmodul om Säker användning av nätet
Skolverket har byggt upp en läroportal med moduler inom olika områden för att stötta skolorna med kompetensutveckling. Den här modulen syftar till att ge vuxna i skolan kunskap att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt. Som ett stöd för denna process får du olika vinklar på säkerhet på nätet.

Surfa Lugnt
Surfa Lugnt arbetar för att unga och vuxna ska mötas i och kring nätvardagen precis som vi gör i den fysiska vardagen. Fotbollsträningen, Facebook, centrum eller skolan – det är ingen skillnad. Alla är mötesplatser för aktiviteter och social interaktion, och hänger ihop.

Surfa Lugnt vill ta vara på allt positivt som finns i ungas internetanvändande – som engagemang, kommunikation och kunskapsutbyte – och samtidigt ge vuxna mer kunskap att hantera fallgropar på nätet som till exempel mobbning och integritetsfrågor.

Statens Medieråd – NO HATE
Rasistiska och sexistiska budskap, elakheter, trakasserier och mobbning har blivit en ovälkommen del av livet på nätet för många. Särskilt utsatta är barn och unga. För att stärka dem och ge dem verktyg att hantera och motverka näthat, driver Statens medieråd kampanjen No Hate Speech Movement.

Internetstiftelsen – Motverka nätmobbning
I den här guiden lär du dig: Vad unga gör på nätet, Vad nätmobbning innebär, Hur vanligt det är och varför det är bra med statistik, Att prata med unga om nätet, Hur barnen själva gör för att hantera saker på nätet, Vilka saker som kan vara brottsliga att skriva och göra på nätet.

Näthatshjälpen 
På Näthatshjälpen hittar du snabbt hjälp om du utsatts för näthat. Här finns allt från konkreta tips om hur du tvättar bort dina kontaktuppgifter online till handlingsplaner för hela organisationer. Näthatshjälpen drivs av organisationen Make Equal och är finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor.  

Handbok för nätföräldrar
Den här sajten har som syfte att öppna upp för samtal mellan dig och ditt barn kring nätvardagenHär delar barn och unga med sig av sina nätupplevelser varvat med tips och råd från kuratorer. Sajten bygger på boken ”Handbok för nätföräldrar” och är framtagen av BRIS och Prins Carl Philips & Prinsessan Sofias Stiftelse. 

Unga, medier och psykisk ohälsa
En rapport om svenska ungdomars självskattade psykiska välbefinnande i relation till deras medieanvändning. Rapporten visar på både risk- och skyddsfaktorer kopplade till ungas mående.

Friends nätrapport 2019: Gaming
Friends har 2019 gjort en nätrapport på tema gaming. Den visar att 80 % av barn och unga i Sverige spelar någon typ av digitala spel, vilket gör gaming till en av de mest populära fritidsaktiviteterna. Nu visar en ny Novusundersökning, gjord på uppdrag av Friends, att nästan var tredje spelare i åldern 13-19 år har blivit utsatt för kränkningar när de spelar. Varannan spelare har sett andra utsättas. Här kan du läsa rapporten samt få tips till både gamers och gamerföräldrar.

Rädda barnen – Stopp! Min kropp!
Det finns ämnen som många av oss vuxna tycker är svårt att prata med barn om – som sexualitet, kroppens privata områden och vad man får och inte får göra mot eller med andras kroppar.
Eftersom att det är så viktigt att förmedla till barn att de bestämmer själva över sina kroppar och att de får säga nej till sådant som inte känns bra, så finns Röda Korsets handbok Stopp! Min Kropp! – ett stöd som hjälper dig att våga ta samtalet.

Statens medieråd

Den myndighet som jobbar specifikt med MIK är Statens medieråd. De har bland annat gjort en film som heter “Det nya hotet”, där filmspråket har använts för att få ett rätt så orimligt budskap att låta trovärdigt. Till klippet hör även en uppföljande film där det förklaras hur filmskaparna gick till väga med olika filmtekniska knep för att få fram det här budskapet. Tanken är att filmerna ska visas för elever och utgöra dels en byggkloss i att uppmärksamma och lära sig filmspråk, och dels en utgångspunkt för diskussioner om hur vi påverkas av film och filmens roll i samhället.

Detta är något som väldigt enkelt kan plockas in i undervisningen inom en mängd olika ämnes- och arbetsområden. Det kan rent innehållsmässigt användas inom bl.a. samhällskunskap, svenska, naturkunskap (filmen handlar om att en ny djurart invaderar Sverige), och på en ämnesövergripande nivå kan det vara en mycket god ingång till att skapa egna filmer med hjälp av de tekniker som förklaras i uppföljningsfilmen.

Det nya hotet ingår även i ett digitalt utbildningspaket som kallas MIK för mig. Där följs filmerna upp med diskussionsfrågor, och även andra aspekter av MIK behandlas.

Våra bästa filmtips på temat Sociala medier

Säker användning av nätet

Det finns många olika aspekter gällande säkerhet på nätet. Här har vi samlat resurser om bedrägerier, lösenord och integritet.

Försök till bedrägerier på nätet har blivit en del av vår vardag och det gäller att inte låta sig luras. Här är en film från en kampanj gjord av Emirates NBD i samarbete med Dubais polis som kan vara en bra uppstart för en diskussion med eleverna: It wasn’t me

På Internetstiftelsens sida om Internetkunskap kan ni hitta material och information om bland annat integritet på nätet, lösenord och vanliga it-brott.

Digitala lektioner är en tjänst från Internetstiftelsen där du hittar färdigt lektionsmaterial. Här är en länk till lektioner på tema säkerhet: https://digitalalektioner.iis.se/amnesomrade/sakerhet/

I ett fysiskt rum förstår vi hur långt informationen räcker när vi pratar. Vi kan anpassa vår röst efter situationen. Behöver vi viska eller inte?  Här nedan finns två exempel på vad den information som vi lämnar efter oss på nätet kan användas till.
Social media experiment
I know where your cat lives 

Vad har du varit? Vet du om att din telefon håller reda på det om du har platsinställningar på. Du kan se var du har varit i din iPhone genom att ​kolla i Inställningar/integritetsskydd/platstjänster/systemtjänster/signifikanta platser​. Du kan hitta en liknande funktion i androidtelefoner och i appen Google maps tidslinje.

Filmer ur Mediekatalogen
Programmera mera – säkerhet podd från 10 år
Programledaren Karin Nygårds diskuterar med en barnpanel den digitala vardagen och hur tekniken bakom påverkar oss. Ämnet i programmet är IT-säkerhet.

Surfarna – nätfiske från 6 år
Kakan har hemligheter som hon vill behålla för sig själv. Surfarna får lära sig att det är viktigt att inte dela med sig av personlig information på nätet. Vad kan hända om du lämnar ut ditt lösenord? Hur tar man reda på vem som står bakom en länk i ett nätforum? Surfarna pratar om integritet på nätet, och om vikten av att inte lämna ut sina inloggningsuppgifter.

Orka plugga – Vad är cookies  från 13 år
När du surfar på internet har du säkert fått upp information om att sidan du besöker använder sig av cookies, men vad är cookies och varför finns de?

Tänk till podd från 16 år
Bloggaren Lisa Tellbe har över 400 000 följare på Instagram. Tillsammans med Ison och Emilia diskuterar hon vilken betydelse bilden man ger av sig själv på internet har. Blir sökresultatet på ens namn som ett cv man inte har möjlighet att påverka själv? Internet har öppnat dörrarna för många och gjort det lättare att hitta information, men hur viktigt är internet för demokratin och hur viktigt är det med demokrati på internet? Lisa ringer och försöker rensa bort viss information som dyker upp på träfflistorna när man söker på hennes namn på internet.