Källkritik

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom och hur du kan hantera tekniken och informationen som du använder. Skolverket har definierat fyra aspekter av digital kompetens som tillsammans samverkar till adekvat digital kompetens.

Webbresurser

Skolverkets lärmodul om kritisk användning av nätet
Skolverket har byggt upp ett antal moduler med syfte att stötta skolorna inom olika områden. Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen. 

MIK – Sveriges kunskapsbank, Statens medieråd
Här finns något för alla som vill stärka sin medie- och informationskunnighet. Kunskapsbanken har sammanställts av Statens medieråd och innehåller material från medlemsaktörer i nätverket MIK Sverige.  

MIK för mig, Statens Medieråd
”MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet. 

Internetkunskap –  Källkritik, Internetstiftelsen
En sida av Internetstiftelsen är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. Sidan innehåller vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet.  

Digitala Lektioner – Källkritik, Internetstiftelsen
Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens från Internetstiftelsen. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner. 

Publicistguiden
Publicistguiden är ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning. Publicistguiden vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik. 

Mediekompass
Mediekompass är ett hjälpmedel för lärare som vill använda tidningar i undervisningen. Bakom Mediekompass står Tidningsutgivarna (TU) som värnar om ett öppet och demokratiskt samhälle. 

Källkritikbyrån
Källkritikbyrån är ett projekt för att hjälpa människor att bli självsäkra och medvetna nätanvändare. Här hittar du inspiration och kunskap om källkritik på nätet och vilka det är som luras på den svenska fejkarenan. 

Med myter som vapen
Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag – sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news. Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken ger information om konspirationsteorier och tips och råd på hur man kan bemöta dem i praktiken. Boken går att ladda ner som pdf eller beställa mot fraktkostnad. 

Digitala Workshopar 

Nyhetsvärderaren
Det är lätt att luras av falska nyheter på nätet. Men med rätt metod och lite övning kan vi alla bli bättre på digital källkritik. Nyhetsvärderaren är ett evidensbaserat verktyg som hjälper till med just detta. 

Get bad news
From fake news to chaos! How bad are you? Get as many followers as you can. Ett spel som går ut på att bli mästare i desinformation och skaffa sig så många följare som möjligt. 

Digiteket – Stärk din källkritiska förmåga genom att spela spel
Digiteket är en lärplattform för digital fortbildning framtagen för de som jobbar på bibliotek. Syftet är att vara en guide genom den ibland snåriga digitala djungeln. Här kan man hitta godbitar som även kan vara användbara för lärare som undervisar om källkritik. 

Filmtips om källkritik

I mediekatalogen hittar du många titlar på ämnet källkritik, för alla åldrar. Vi har samlat våra bästa tips i samlingen Källkritik.

Kontakt

Louise Storm Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post