IKT för nya svenskar

Underlätta med digitala verktyg. Att komma till ett nytt land kan vara spännande, men också skrämmande om man inte vet vad som förväntas i olika situationer eller om man inte förstår språket. Att lära sig språket är en framgångsfaktor för att kunna förstå kulturen, omgivningen och komma in i det nya landets gemenskap. Det finns en rad olika digitala verktyg och pedagogiska metoder för att underlätta. Vi guidar dig!

Vi erbjuder även kostnadsfria kurser i ämnet, hör av dig för att boka. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Kika gärna på vårt webbinarium med Louise och Ulrika

Resurser

Skolverkets lärportal för nyanländas lärande
Skolverket har byggt upp en lärportal med moduler inom ett flertal olika områden för att stötta skolan med kompetensutveckling. Den här modulen fokuserar på Grundläggande litteracitet, Nyanländas språkutveckling, Språk och kunskapsutvecklande undervisning för nyanlända samt Tolka och skriva text.

Film och språk

Tio lektioner i språkdidaktik
Sfi-läraren Sara Lövestam ger konkreta tips på hur digital teknik kan användas i språkinlärning. I varje lektion tränas en eller flera färdigheter som hör- och läsförståelse, uttal, muntlig förståelse och muntlig kommunikation. Programmen visar hur digitala verktyg kan användas för att dokumentera språkutvecklingen och bidra till ett formativt arbetssätt, samt skapa förutsättningar för samarbete och kommunikation.

Flippa klassrummet
Här är ett exempel på hur man kan flippa en läsläxa för elever som inte har någon som kan hjälpa dem med läxan hemma. Lägg ut instruktionsfilmer så att eleverna kan titta på dem flera gånger.

Webbsidor: för ordförråd och grammatik

Lexia & Provia
I Lexia finns det mänger med övningar som vänder sig, inte bara till Fk – åk 9, utan även till Gy-Vux. Övningarna ger alltså även möjlighet för vuxna elever att på ett pedagogiskt sätt arbeta med olika byggstenar inom det svenska språket. Även Provia kan ge en tydlig bild av nyanlända elevers läs- och skrivkunskaper, ordförråd, etc 

BaBaDum
Spela och lär: 1500 ord på 21 språk genom 5 olika spel.
Duolingo
Lär dig svenska gratis. Duolingo finns både som webbsida och som app. Verktyget är på engelska.

Ny i Sverige

8 sidor – Lättlästa nyheter
8 Sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska som ges ut av Myndigheten för tillgängliga  medier.

Appar för språkträning

SVT Språkplay
Med SVT Språkplay kan du se SVT:s program med hjälp av språkstöd på ditt hemspråk. Du kan registrera ett konto för att spara en egen lärprofil. Appen ger stöd på arton olika språk.

Här är några av funktionerna i appen:
– Gå igenom textningen separat med integrerade språkövningar
– Gå igenom den valbara textningen separat med integrerade språkövninga
– Få rekommenderade program för dig som lär dig svenska
– Nå en lista med dina senaste program för att enkelt gå tillbaka och repetera

Läscoach
Språkkraft Läscoach är en gratisapp som hjälper dig som snabbt vill lära dig svenska med hjälp av svenska medier. Börja läsa nyheter och böcker som valts ut åt dig baserat på ett antal personligt valda kategorier och litterära genrer. Det hjälper dig inte bara med språket utan får dig att snabbare förstå kulturen och samhället.

Inläsningstjänst
Inläsningstjänst finns både på webben och som app. Den här appen ökar tillgängligheten för elever som är i behov av lässtöd. Här finns ca 5000 inlästa läromedel, i appen finns även studiestöd på vissa språk. Appen är gratis att ladda ned men man måste ha ett abonnemang för att alla böcker ska vara tillgängliga. Abonnemang skapas kommunvis.

Bitsboard 
Bitsboard är en app som är riktigt användbar i skolans värld. Den går att använda när eleven behöver träna på begrepp, ord eller glosor. Det är nog bara fantasin som sätter stopp för denna app. 

I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet. Du kan också spela in ljud till bilderna. Det finns också många färdiga flashcards att hämta ner i betalversionen. Det mesta är på engelska men det finns också på spanska, tyska och faktiskt på svenska också. Sök på ”svenska” i katalogen för att hitta dem  

Skolstil 2
App för att lära sig skriva, med ljudande bokstäver. Varje bokstav man skriver ljudas och när man har skrivit ett ord, en mening så läses hela upp.

Bokstavspussel
För yngre barn. Träna på alfabetet, att stava och ljuda. Man får upp ett (rätt så lätt) ord, t.ex. båt, bokstäverna i ordet syns i blandad ordning på skärmen, och klickar man på dem så ljudas dem. När man satt ihop dem läses ordet upp – var det rätt kommer man vidare, var det inte rätt får man hjälp.

Läskod
Läskoden har en nivåindelning och två huvudfunktioner; en som hjälper elever att koppla ljud-bokstav  samt en nivå som hjälper elever som har svårt att nå nästa nivå i sin läsning. Det finns 19 nivåer, där nivå 1-2 utvecklar kopplingen mellan ljud-bokstav, nivå 3-5 övas kopplingen ljud-bokstav på stavelsenivå, nivå 6-12 handlar om att skriva ord till bilder (korta enstaviga ord), nivå 13-18 övar man på hur många bokstäver som ingår i orden samt nivå 19 som är en diktamen. Appen ska ge eleven en stimulans och öka elevens intresse för att läsa och skriva. Eleven utvecklar förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Alfavux
Alfavux är en pedagogisk app för ordinlärning. Appen är framtagen av en sfi-lärare på Komvux i Norrköping och riktar sig främst till ungdomar och vuxna som har ett annat modersmål än svenska och saknar läs- och skrivkunskaper helt eller delvis. Andra tänkbara målgrupper är ungdomar och vuxna med svenska som modersmål som behöver extra läs- och stavningsträning.

Alfavux innehåller närmare tvåhundra vanliga svenska ord med foton till. Vissa ord förekommer flera gånger med olika foton.

Duolingo
Lär dig svenska gratis. Finns som webbsida och som app. På engelska.

Appar för berättande

iMovie
Jobba med språk och berättande med stillbilder eller rörliga bilder. Trailerfunktion. Samarbete och språkutveckling.

Book Creator
Jobba med språk och berättande i bokformat, med möjlighet att prata in till bilder och filmer. Det går också att skapa sidor i serietidningsformat. Går att använda i de flesta åldrar. Book Creator finns både som app till läsplatta och på webben för dator och Chromebook.

Puppet pals
För yngre barn. Ett slags digital dock-teater. Skapa och spela in berättelser med hjälp av figurer och den egna rösten. Finns olika versioner av appen, med lite olika funktioner.

Appar för översättning

Google Översätt
App som kan användas till översättning på flera olika sätt, man kan skriva, tala eller hålla kameran över en text för att få det översatt direkt till valt språk.

Lexin Pro App
En app som bygger på ordboken Lexin.

iPhones inbyggda funktioner

Tangentbord på olika språk
Genom en enkel inställning kan man ha flera tangentbord på sin iPhone/iPad. Inställningar> Allmänt> Tangentbord> Tangentbord> Lägg till nytt tangentbord. Här finner du flera olika tangentbord att lägga till. Du växlar sedan mellan olika tangentbord genom att klicka på jordgloben längst ner till vänster på tangentbordet.

Uppläsningsfunktion
I Inställningar> Hjälpmedel> Talat innehåll kan du ställa in olika talfunktioner, Läs upp markering, Läs upp skärm, Tal vid skrift. Du kan även ställa in uppläsningshastigheten så att den passar dig.

Diktering
Överallt där text kan skrivas (tangentbordet kommer upp automatiskt då) kan man också tala in text. Intill den långa space-tangenten finner du en mikrofonikon, genom att trycka på den kan du tala in text.

Matematik på olika språk

Matteboken
Mattecentrums sida med matematik från åk 3 – gymnasiet finns både på svenska och arabiska.

Webbmatte
Tjänsten webbmatte.se finns på åtta olika språk för årskurs 6–9 och på tre språk för
gymnasieskolan. Här hittar du övningar, förklaringar och instruktionsfilmer – för dig
som är elev, vårdnadshavare eller lärare.

Kikora
Ett varierande träningsprogram i matematik. Finns i flera språk som betalversion.

Nomp
Med hjälp av Nomp kan du träna grunder i matematik.

Vektor
Träna grunder i matematik.

Kommunikation

Widgit online
Ta hjälp av bilder och symboler för kommunikation och inlärning. Det finns ett tillägg där man kan skapa tvåspråkigt material.

Ritprata 
Ritprata är ett verktyg för att skapa sociala berättelser och serieberättelser på ett lekfullt och motiverande sätt. 
Ritprata innehåller många färdiga figurer och illustrationer för att enkelt skapa sociala berättelser och seriesamtal. Ni kan även rita, skriva, spela in ljud, använda kameran och infoga egna bilder.

TAKK för språket

Här hittar du information och exempel om hur AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation) kan användas tillsammans med modersmålet.Vi hoppas att du genom materialet får idéer och kunskap om:

  • Varför det är viktigt att uppmuntra modersmålsutveckling hos barn i behov av stöd i sin kommunikationsutveckling.
  • Hur alternativ och kompletterande kommunikation kan anpassas för personer med flerspråkig bakgrund som är i behov av kommunikationsstöd.

Kontakt

Louise Storm Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post