Filmtips SO

Upptäck Sverige – Småland
Från 7 år
Lärarhandledning finns

Den här filmen handlar om landskapet Småland. Vi får veta hur landskapet ser ut och vilka naturtyper som är vanligast. Vi får också veta vad som karaktäriserar Jönköping, Kalmar och Växjö. Nils Dacke berättar om sitt uppror mot Gustav Vasa. Dessutom får vi följa med några barn som testar glasblåsning och Dreamhack. Vi besöker också olika företag i Småland som är entreprenörer inom sin bransch. Vilka historiska händelser i Småland är viktiga för Sverige? Vilka insatser görs för en hållbar utveckling i Småland? Filmen är indelad tydligt i kapitel och är tänkt att användas tillsammans med de andra filmerna i serien Upptäck Sverige.

Liam och superhjältarna – Polisen, Sjukvården och räddningstjänsten
Från 6 år
Lärarhandledning finns

Vi får följa superhjälten SuperKim och hans nyfunna vän, tioårige Liam. Det enda SuperKim vill är att få rädda människor i nöd, men av någon
anledning behöver ingen hans hjälp! SuperKim får under programmets gång veta varför det inte kommer några rop på hjälp. Det finns nämligen andra hjältar som räddar människorna, de hjältarna kommer med ett mystiskt blått sken när man slår 112. Liam och hans superhjälte-vän får i olika kapitel träffa en polis, en läkare och en brandman! I den här humoristiska filmen ska de yngre eleverna få lära sig mer om några centrala samhällsfunktioner, samt hur man ringer 112.

Trygg i trafiken – cykla
Från 6 år
Lärarhandledning finns

Syftet med filmen är att eleven lär sig trafikregler för säker cykling i trafiken. Barnen Enya och Alvin har fått i uppgift i skolan att lära sig vägmärken och hur man cyklar i trafiken. De träffar vännen Ola (Selmén) som hjälper dem att förstå med hjälp av olika exempel och händelser hur man tar sig fram med cykel i trafiken. Bland annat får de veta skillnaden mellan cykelpassage och cykelöverfart, hur man cyklar på en gemensam cykel- och gångbana, hur man beter sig vid en järnvägsövergång och hur man med hjälp av äggexemplet förstår hjälmens betydelse med mera.

Trygg i trafiken – gå
Från 6 år
Lärarhandledning finns

Syftet med filmen är att eleven lär sig trafikregler för att säkert gå i trafiken. Barnen Enya och Alvin har fått i uppgift i skolan att lära sig vägmärken och hur man går i trafiken. De träffar vännen Ola (Selmén) som hjälper dem att förstå med hjälp av olika exempel och händelser hur man tar sig fram i trafiken. Bland annat får de veta hur man går på en gemensam cykel- och gångbana, hur man beter sig vid en järnvägsövergång och hur man går över olika vägar på ett säkert sätt.

Våra kontinenter, världsdelar och världshav
Från 7 år
Lärarhandledning finns

Vad är skillnaden mellan en kontinent och en världsdel? Och vad räknas som ett världshav? Det ska vi undersöka i den här filmen. Vi går igenom kontinenterna, världsdelarna och världshaven samt lär oss var de ligger och vad som skiljer dem åt. Vi går igenom begrepp som glaciär, Pangea och ocean. Vi får också reda på hur bergskedjor bildas.

Om världen bestod av 100 personer
Från 7 år
Lärarhandledning finns

Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så många människor är det svårt att lära känna alla. Tänk om världen bestod av 100 personer, vilka skulle bo där då? I den här animerade filmen ska vi lära oss om hur världen ser ut med hjälp av enkel statistik! Hur många skulle vara födda i Asien? Hur många skulle ha tillgång till elektricitet? Och hur många skulle tycka om att spela fotboll? Hur många av de 100 personerna skulle ha en mobiltelefon? Det ska vi lära oss i den här filmen. Filmen passar för yngre elever när de läser samhällskunskap.

Bibelhistorier – Jesus liv
Från 7 år
Lärarhandledning finns

I den här animerade filmen får vi lära oss om Jesus. Vi får veta varför Jesus föddes i ett stall och varför Jesus familj fick fly på grund av Kung Herodes. Sedan följer vi Jesus när han får reda på att han är Guds son och när han som vuxen börjar predika för människor om Gud. Jesus utför mirakel och talar om Guds lagar, t.ex. Du ska behandla andra som du vill att andra ska behandla dig. Till sist får vi se hur det går till när Jesus blir förrådd, tillfångatagen och slutligen korsfästs. Och hur han sedan återuppstår. Tydlig berättelse med roliga bilder och lagom lång.

Bibelhistorier: Mose –Egypten och de tio plågorna
Från 7 år
Lärarhandledning finns

I det här avsnittet kommer vi att lära oss berättelsen om Mose. Hur Mose växte upp i Egypten men sedan fick ett uppdrag av Gud, att fria alla förslavade israeliter som levde i landet. En spännande historia där vi bland annat får se hur tio plågor släpps lösa över Egypten. Hur ska det gå för Mose att befria israeliterna?

Bibelhistorier: Mose – Uttåget och de tio budorden
Från 7 år
Lärarhandledning finns

I det här avsnittet följer vi hur Mose och israeliterna tågar ut ur Egypten och hur de kommer undan Faraos armé med Guds hjälp. Vi får senare se hur Gud ger Mose de tio budorden och vi går igenom vad varje budord innebär. Till sist får vi se Mose som en mycket gammal man och vi får veta vem som ska leda folket vidare mot det heliga landet.

Barnkonventionen – om barns rättigheter Klipp!
Från 8 år

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020. I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEF:s arbete.

Nordisk mytologi
Från 7 år
Lärarhandledning finns

Nordisk mytologi är en stor samling berättelser som är väldigt gamla. Berättelser om en värld som styrdes av gudar, jättar och människor. I den här animerade filmen ska vi lära oss om vad Yggdrasil är för något, hur de första människorna kom till och var de första gudarna och jättarna kom ifrån. Vi lär oss skapelsemyten enligt gammal nordisk tro.

Barnkonventionen – om barns rättigheter Klipp!
Från 8 år
Samhällskunskap

1989 antogs barnkonventionen av FN. Även om inte barnkonventionen är en lag i alla länder har alla länder som skrivit under lovat att följa den. I Sverige är den lag från och med år 2020. I det här utbildningsklippet berättar vi vad barnkonventionen är och du får även veta mer om UNICEF:s arbete.

FN – Förenta nationerna Klipp!
Från 8 år
Samhällskunskap

Förenta Nationerna grundades 1945 och består idag av 193 medlemsländer. Dess uppgift är att hjälpa internationellt samarbete. I det här utbildningsklippet berättar vi bland annat mer om varför FN grundades och hur organisationen arbetar. Du får också veta mer om UNICEF och barnkonventionen.

Europas hav – Östersjön
Från 10 år
Geografi

Filmen om Östersjön är lämplig för geografi på mellanstadiet och beskriver såväl geografiskt läge, salthalt, klimat, kustlandskapet, fiske, turism samt sjöfarten i området. Östersjön är Atlantens bihav i Nordeuropa. Runtom Östersjön omsluter fastland innanhavet. I söder förbinds Östersjön med världshaven via Kattegatt och där blandas Nordsjöns salta vatten med Östersjöns bräckta vatten. Kustlandskapet i Östersjön är varierat och klimatet skiftar från tempererat i söder till påverkan från subpolärt klimat i norr. Turism, kryssningsindustri och godstransporter över havet är en viktig marknad i Östersjöområdet.

Golfströmmen
Från 12 år
Geografi

Havet är ständigt i rörelse, där stora havsströmmar finns vid ytan och i djupet. Den som påverkar oss mest i Sverige är Golfströmmen. I det här utbildningsklippet lär du dig mer om havsströmmar och hur de uppstår. Du får veta mer om Golfströmmens påverkan på klimatet och hur det kommer sig att den rör sig som den gör. Dessutom tar vi upp hur global miljöpåverkan kan påverka Golfströmmen.

Religion
Från 10 år

Någon gång under livet ställer sig alla människor frågor som ”Vem är jag och varför finns jag?” och ”Vad är meningen med livet?”. Tron och religionen har för många en viktig roll i dom här frågorna. Att tillhöra en religion ger också en samhörighet och gemenskap med andra troende människor. Du får en identitet som kristen, muslim, jude, buddhist, hindu. Att veta vem du är och var du hör hemma skapar trygghet. I mediekatalogen har vi ett flertal filmer som på olika sätt beskriver de olika världsreligionerna.

Tro och identitet – Islam
Från 10 år

Hur är det att leva som muslim? I filmen berättar olika företrädare för islam om vad tron betyder för dem. Dessutom resonerar religionsvetare kring de olika frågeställningarna. Hur tar islams centrala tankegångar sig uttryck i frågorna om tro och identitet? Vad betyder tro och övertygelse för en muslim? Vem är jag? Vilken är min identitet som muslim? Hur är det att leva som muslim i Sverige? Hur påverkar religionen vardagen och livsvalen?

Vasanytt
Från 10 år
Historia
Lärarhandledning finns

I den här nyhetssändningen ska vi lära oss om Vasatiden. Hur började egentligen Vasatiden? Och varför tog den slut? Vi utgår från begrepp och händelser som Stockholms blodbad, reformationen, skatterna och tronföljden. Vi undersöker hur olika händelser påverkade befolkningen och samhället. Vi lär oss också om kvinnornas roll i dåtidens samhälle.

Stockholms blodbad
Från 11 år
Historia
Lärarhandledning finns

I den här filmen ska vi gå igenom de händelser som ledde fram till vad som kallas Stockholms blodbad. Vi lär oss bland annat varför drottning Margareta I bildade Kalmarunionen, vem Kristian Tyrann var och hur det kom sig att närmare hundra personer avrättades 1520. Vi går också igenom vilken roll Gustav Eriksson hade och hur landet Sverige bildades. Passar bra för elever i senare delen av mellanstadiet samt högstadiet, när de läser om Sveriges historia.

Lilla aktuellt skola
Från 10 år
Samhällskunskap

Det finns arbetsblad till avsnitten

Nyheter för barn och ungdomar. Lilla Aktuellt skola tar upp veckans viktigaste händelser och vänder sig särskilt till barn och unga som tittar i klassrummet.

Så funkar Sverige Klipp!
Från 10 år
Samhällskunskap

Korta klipp om våra demokratiska rättigheter och skyldigheter. På flera språk!

Geografens testamente – eller Den stora Sverigeresan
Från 10 år
Geografi

Lärarhandledning finns

När Holger Nilsson visar sig vara arvinge till den världsberömda geografen Mary Diana Graaf tvingas han ge sig ut på en rafflande skattjakt över hela Sverige för att hitta de sju nycklarna till Marys mytomspunna laboratorium. Till sin hjälp har Holger den temperamentsfulle uppfinnaren ingenjör Mortensen och Graafen, Mary Dianas finurliga GPS-dator med förinspelade gåtor och ledtrådar skrivna på vers. Men vad är det för mystisk och ondsint gestalt som smyger i bakgrunden? Ett fartfyllt skattjaktsäventyr genom Sveriges natur, fyllt av hjältemod, skurkstreck och mystik. Möten med människor och platser växlas med storslagna men tydliga naturbilder.

Geografens testamente – Norden
Från 10 år
Geografi
Lärarhandledning och arbetsblad finns

Följ med Holger och Mortensen på jakt efter en uråldrig skatt, Gjallarhornet! Resan går genom Norden, från danska Fyn i söder till Svalbard i norr. Det hemliga brödraskapet Den Svarta Solen jagar också efter den mytomspunna skatten.

Geografens testamente – Europa
Från 10 år
Geografi
Lärarhandledning och arbetsblad finns

Följ med Esmé, Holger och Mortensen på äventyr genom Europa. Upplev Europas regioner och se olika natur och kulturlandskap. Under resan ställs vi inför geografiska frågor, som varför olika platser ser ut som de gör och hur människa och natur samspelar. Programserien kan kopplas till geografiundervisning och vi kan följa äventyret genom att studera en Europakarta.

Hamnskiftarens resa Lyssna!
Från 10 år
Geografi

Lärarhandledning och arbetsblad finns

En äventyrsserie som beskriver Sverige och de 25 landskapen. Serien har utgångspunkt i geografi men är även användbar i ämnen som historia, svenska och naturkunskap. Bland annat behandlas geografiska begrepp, de fyra väderstrecken och hur man läser kartor. Pojken Jim är en så kallad hamnskiftare, en människa som kan förvandla sig till olika djur. Hans syster har en allvarlig sjukdom och därför ger han sig ut genom landet i jakt på ett botemedel. Ett äventyr fullt av magi, gåtor och övernaturliga väsen.

Människor för ändring
Från 10 år
Historia

I alla tider har samhällsförändring börjat med att människor vågat drömma, orkat kämpa, och velat förändra. Men vad förändrar ett samhälle mer  genomgripande och långsiktigt? Och kan man som enskild person göra skillnad? Här berättas bland annat om rösträttskämpen Selma Lagerlöfs
nytänkande, uppfinnaren Alfred Nobels kamp för att skapa en bättre framtid, Raoul Wallenbergs civilkurage som världsmedborgare och demonstrerande arbetare i Ådalen som ville ha tryggare anställningar. Berättelserna handlar om dåtid, men lika mycket om nutid. Det är människor och händelser som på ett eller annat sätt varit med och förändrat samhället för alltid.

Tro och väsen Lyssna!
Från 10 år
Historia

Följ med morfar och barnbarnet Elin på spännande äventyr i den svenska folktron. Morfar älskar att berätta, Elin älskar att lyssna på hans mustiga historier om mystiska väsen och övernaturliga figurer. Men är det riktigt sant?

Mellanöstern under 1900-talet – en översikt
Från 13 år
Historia

Handledning finns

I den här filmen ska vi få en översikt över Mellanösterns 1900-talshistoria. Filmen utgår från tre faktorer: kolonialism, religion och olja. Utifrån faktorerna kommer vi att göra djupdykningar i olika viktiga konflikter och händelser i Mellanöstern under 1900-talet. Vi undersöker bl.a. oljekrisen 1973, revolutionen i Iran 1979, Iran-Irakkriget 1980 samt Kuwaitkriget 1990. Filmen riktar sig till elever i högstadiet och gymnasiet när de läser om 1900-talshistoria.

Europas romer idag
Från 13 år
Samhällskunskap
Handledning finns

I EU har det förts diskussioner om Romer sedan Östeuropasinträde, men på senare år har tonen blivit hårdare. I filmen skildras forskningens och vetenskapens kamp mot fördomar och rädsla. Hur kommer det sig att Tjeckien har fällts i Europadomstolen för att de efter tvivelaktiga psykologtester systematiskt placerar romska barn i särskola? Varför finns inga tältbosättningar i Berlin trots att det bor fler romer där än i hela Frankrike? Filmen skildrar nyanserat hur den politiska viljan till hållbara och humana lösningar för romer skiljer sig mellan olika länder i Europa.

Folkmordet i Rwanda
Från 13 år
Historia/samhällskunskap

2019 var det 25 år sedan folkmordet på tutsibefolkningen i Rwanda. På bara tre månader dödades över 800 000 människor. Grannar mördade grannar, vänner mördade vänner. Hur kunde folkmordet ske? Och hur går ett land vidare efteråt? Tack vare rättsprocesser och en aktiv försoningsprocess är Rwanda i dag ett av de mer stabila länderna i regionen. Serien innehåller bilder och scener som kan upplevas som skrämmande. För ökad fördjupning finns en programserie med 10 personliga berättelser: Folkmordet i Rwanda – vittnesmål. Seriens syfte är att belysa mekanismerna bakom ett folkmord, hur medborgarna påverkas och hur en försoningsprocess kan gå till. Serien kopplar till såväl samhällskunskap som historia och förmedlar kunskaper om aktuella konflikter i världen och historiska perspektiv på dessa. Även människors erfarenheter av förtryck, och folkfördrivningar skildras.

Industriella revolutionen i sex klipp
Från 13 år
Historia

I tusentals år levde de flesta européer som bönder, i mindre jordbrukssamhällen. Men mot slutet av 1700-talet började världens första industrier att förändra livet för miljontals människor, först i England och sedan resten av Europa. I de här utbildningsklippen går vi igenom följande faktorers betydelse för utvecklingen:

Ett effektivare jordbruk
Maskiner och fabriker
Kapital och handel
Naturresurser
Transporter
Det nya industrisamhället

Berlinmuren
Från 13 år
Samhällskunskap/Historia

Den 9 november 1989 öppnades gränsen mellan Öst- och Västberlin i Tyskland. Den historiska händelsen blev också början på det kalla krigets fall. Varför byggdes den? Vilka konsekvenser fick det för invånarna i Berlin? Och vad var det som ledde till murens fall?

Min demokrati
Från 13 år
Samhällskunskap

Tindra skolstrejkar för klimatet, Marius driver ett musikställe och Anna kämpar för mänskliga rättigheter. En svensk-dansk serie om unga som sätter sina avtryck på demokratin.

Första världskriget
Från 13 år
Historia
Handledning finns

Första världskriget var ett fruktansvärt krig som drabbade hela världen. Ett krig som de flesta trodde skulle vara över på ett par veckor, men som varade i fyra långa år. I den här filmen går vi igenom händelserna under kriget. Vi undersöker vad det var som utlöste kriget och vilka orsaker som låg bakom. Vi går bland annat igenom skotten i Sarajevo och händelserna på västfronten. Men vi lär oss även om slagen utanför Europas gränser och hur Versaillesfreden slutligen kom till. En film som ger en översikt över första världskrigets förlopp, för elever i högstadiet och gymnasiet.

Förstå sammanhanget
Samhällskunskap

Martin Luther King
Nelson Mandela
Hiroshima
Månlandningen
Berlinmuren

Fatta Sveriges Demokrati
Från 13 år

Två unga, nyfikna programledare, Leila och Noah, får i uppdrag att lära sig och tittarna mer om hur Sverige styrs. För att göra det abstrakta mer konkret skickar Noah ut Leila på olika uppdrag som är kopplade till grundläggande samhällsfunktioner och politiska frågor. Leila får till exempel ta sig an kvalgränsen i stavhopp för att lära sig mer om fyraprocentsspärren. Uppdragen kompletteras med reportage, kommentarer av statsvetaren Jenny Madestam och med animationer som fördjupar och förtydligar det aktuella ämnet. Syftet är att tittarna ska få ökad kunskap om Sveriges politiska system, kunna hitta och tillgodogöra sig kunskap om de politiska partierna, samt stärka medvetenheten och insikten om vår demokrati och vårt statsskick.

Perspektiv på världen
Från 13 år

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Vilka krafter styr våra val av politiker? Varför gör vi inte mer för att rädda miljön? Serien tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. Programmen är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.

Att föra bok
Från 13 år

BFN:s 13 filmer om bokföring beskriver kortfattat vad du som nybliven företagare behöver veta om budget, verifikationer, löpande bokföring, årsbokslut/årsredovisning m.m. Mer detaljerad information finns i handledningen Att Föra Bok. Filmerna är deponerade av Bokföringsnämnden: www.bfn.se

Forskare för framtiden
Från 16 år

Möt forskarna som formar morgondagen! I varje avsnitt lär du känna en forskare och hens drivkrafter. Forskarna kommer ur den absoluta eliten av svensk vetenskap, och alla bär de på en vision om vad vetenskapen kan bidra till.

Zero impact
Från 16 år
Miljö

Vad kan den enskilda människan göra för att minska klimatpåverkan? Möt fyra familjer som antagit utmaningen att genomgå en klimatsmart livsstilsförändring. Familjerna har 30 dagar på sig att förändra sina levnadsvanor så att de inte överbelastar miljön. Till hjälp har familjerna forskaren och hållbarhetsexperten Fredrik Hedenus samt programledare Özz Nûjen.