Mediekatalogens möjligheter

Mediekatalogen – pedagogens bakficka. Vårt uppdrag är att inspirera lärare och elever om hur användandet av film och digital pedagogik skapar en mer lärorik undervisning. Mediekatalogen är en resurs för alla lärare och elever i länet. En varierad undervisning där fler sinnen aktiveras ger en större chans för fler elever att nå måluppfyllelse i skolans ämnen. Film hjälper eleven att förstå fakta, att kunna ta till sig information och vidgar elevernas kompetenser. I den onlinebaserade mediekatalogen finns flera verktyg för att lyfta det digitala lärandet. I Play finns tusentals artiklar att strömma vilket är tusentals möjligheter till kunskap. Mediekatalogen hittar du här

I den här kursen guidar vi dig genom mediekatalogens funktioner och delar med oss av våra bästa tips! Det här är ett inspirationstillfälle som anpassas efter den tid som finns tillgänglig för dig och kollegor.

 

Kontakt

Agneta Eriksson Medieinformatör och filmansvarig 0480-456779 Skicka e-post