Distansundervisning

Här har vi samlat en del resurser om hur man kan använda digitala verktyg för att möjliggöra fjärr- och distansutbildning. Det handlar till exempel om hur man kan använda O365 och Teams eller Google Hangout Meet för att ha möte och genomgångar med elever i realtid.  Eller hur du kan spela in dina genomgångar och sedan använda Google formulär eller MS Forms för att låta eleverna genomföra självtest för att se om de förstått.  

Även vi kan utbilda på distans!

AV-Media har som uppgift att stötta länet skolor kring digitalisering och undervisning med stöd av digitala verktyg. Hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig och dina kollegor att göra undervingen så bra och tillgänglig som möjligt för dina elever nu under dessa besvärliga tider!

Distansundervisning

SkolaHemma – Sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR. Uppdateringar sker löpande.

Film om struktur i en lektion på distans från RISE.

Distans- och Fjärrundervisning – Kalmarsunds gymnasieförbund – Google Suite

Undervisning på distans – Göteborgs Stad

Distanspedagogik.se – Göteborgsregionen

ifous – Distansundervisning

Moderskeppet – Lyckas med distansundervisning

Lin Remote – Lin Education, Nyttig information för både rektor, lärare och elev.

Videomöte i Teams, Google Hangout Meet & Zoom

I  Google Suite i Teams och i Zoom finns det bra möjligheter att ha möten och genomgångar i realtid.

Distansundervisning i Teams – Johan Klavins

Distansundervisning i Teams. Hur det ser ut för eleverna i Teams och i Outlookkalendet – Johan Klavins

Arbeta på distans med elever  i Teams – Lin education

Visa regler och förutsättningar för Google Meet

Instruktion Google meet – Göteborgs Stad

Mötesprogrammet Zoom

Instruktionsfilmer Zoom – Engelska

Instruktionsfilm Zoom – Svenska

Instruktionsfilmer Zoom – Svenska

Instruktionsfilm – till Elever

Skärminspelningsverktyg för flippade genomgångar

Att spela in sina genomgångar med ett skärminspelningsverktyg är ett bra sätt att tillgängliggöra genomgångar för eleverna. Dessa filmen kan sedan lätt delas i den plattform som skolan använder. 

Flipgrid – en digital resurs för att spela in, samla, dela och återkoppla på diskussioner, samtal och presentationer, eller egentligen allt som kan göras muntligt och spelas in i undervisningen.

Flipgrid i undervisningen – Patricia Diaz

Screencastify som Googletillägg – Svenska

Screencastify som Googletillägg – Engelska

Spela in bildspel i Powerpoint

Screencast-O-matic  – Svenska

Screencast-O-Matic – text på Svenska

Screencast-O-Matic – Engelska

Exempel på verktyg för att göra presentationer interaktiva

Det finns verktyg som gör det möjligt att ställa frågor till elever under en presentation.  Med ett verktyg som EdPuzzle kan du t.ex. lägga in frågor i en film som du gjort. Eleverna svara individuellt på frågorna under filmens gång och du kan sedan få en sammanställning av vilka elever som svarat och hur se svarat. 

Pear Deck

Nearpod

EdPuzzle

Google formulär och MS Forms

Formulär är ett enkelt och smidigt sätt för att kolla av om eleverna förstått en genomgång. I formulären finns idag möjligheter att göra dem självrättande så att eleverna snabbt får respons på om de förstått. 

Google formulär grund

Google formulär fortsättning I denna Spellista finns bland annat tips på hur man gör Quiz självrättande osv

MS Forms olika typer av frågor – Svenska

MS Forms självrättande– Svenska

MS Forms  – Engelska

MS Forms Quiz– Engelska

Mediekatalogen

I vår mediekatalog finns en stor resurs med faktafilm som eleverna kan ta del av. Alla elever kan skaffa egna konton i mediekatalogen och på så sätt titta på film även när de inte befinner sig i skolan. På vår sida om Film i undervisningen hittar du mer information. 

Andra som ger goda råd och tips för hur man kan organisera fjärr- och distansutbildning

LIN-education

Creaza

Facebookgrupper

Distansundervisning och fjärrundervisning i Sverige

IKT möjligheter och utmaningar 

Kontakt

Jenny Christiansson

Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post

Daniel Lyckman

IKT-pedagog 0480-456777 Skicka e-post

Ulrika Neuman

IKT-pedagog 0480-45 67 78 Skicka e-post