Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

Tips på resurser

Från globalamalen.se 

Idag befinner sig mer än hälften av världens arbetstagare i osäkra anställningar, ofta med dålig lön och begränsad tillgång till både utbildning och socialförsäkringar. Under de kommande 20 åren väntas dessutom den globala arbetskraften öka med 800 miljoner människor vilket kräver stora ansträngningar för att skapa nya jobb som också är hållbara för människa och miljö. 

Anständiga arbetsvillkor främjar en hållbar ekonomisk tillväxt och är en positiv kraft för hela planeten. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som hela inkluderar hela samhället. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 8. 

Globala målen – för barn: Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 8 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” innebär och ger konkreta tips på hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmen ger konkreta tips hur vi kan få vår värld att må bättre.

Globala mål i sikte: Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, från 10 år
Alla kvinnor och män ska ha rätt till ett jobb med bra lön och anständiga arbetsvillkor. Dessutom ska allt barnarbetet utrotas och arbetsplatser ska följa de lagar och regler som finns. Det här främjar tillväxt och skapar nya jobb. Men vad kan du själv göra för att vi ska uppnå mål åtta?

Människor för ändring: Ådalen – arbetsrätt, från 10 år 
Övergången från jordbrukssamhälle till industrisamhälle skapade massor av jobb och många människor valde att flytta från jordbruksbygd till nya arbetstillfällen. Vid börskraschen i USA 1929 påverkades hela samhällsekonomin och fick till följd att arbetsgivarna i Ådalen ville sänka arbetarnas löner drastiskt. Strejk utbröt och militärer skickades till Ådalen för att hålla ordning. Under en fredlig demonstration hände plötsligt det ofattbara som chockade ett helt land, fem människor sköts till döds. Skotten i Ådalen i maj 1931 fick stor betydelse för samhällsdebatten och medförde ett ökat stöd för den fackliga kampen och arbetarnas krav på förändring. 
Det finns en handledning till serien. 

Jordgubbslandet, från 11 år
15 år gamla Wojtek åker till Sverige från Polen med sina föräldrar för att plocka jordgubbar. De kommer till en gård på Listerlandet i Blekinge. Wojtek får kontakt med bondens dotter, Anneli. Så småningom börjar de två tonåringarna träffa varandra bakom ryggen på sina föräldrar. Förhållandet kompliceras av ojämlikheten som råder mellan dem. Anneli vågar inte öppet visa sina känslor eftersom hon vet att omgivningen aldrig skulle acceptera förhållandet. Wojtek å sin sida blir kränkt och tycker att Anneli leker med hans känslor. När föräldrarna kommer på ungdomarna blir reaktionen våldsam. Jordgubbslandet av Wiktor Ericsson är en gripande berättelse om kärleken mellan en polsk, gästarbetande pojke och en svensk bonddotter. Den utspelas på de vackra jordgubbsfälten i Blekinge, men skildrar en värld av motsättningar och fördomar.
Det finns en handledning till filmen av Svenska Filminstitutet. Filmcentrum har gjort en filmhandledning med fokus på Globala målen.

Amazon – bakom kulisserna, från 13 år
E-handelsföretaget Amazon har blivit den största återförsäljaren i världen. Amazon säljer numera alla typer av varor, från leksaker till mat och medicin. Hur har företaget byggt sin framgång? I filmen går en reporter under täckmantel och visar hur arbetsvillkoren är. Dessutom avslöjas hur kunders intima personliga data säljs och att företaget bara betalar två procents skatt i Storbritannien. Enligt professor Judith Freedman, University of Oxford är det internationella skattesystemet ännu inte anpassat för den nya e-handeln. Frågan är vilket pris kunden, arbetstagarna och enskilda länder betalar för de billiga varorna?
Det finns en handledning till filmen.

Det nya Afrika, Från 13 år
I skuggan av nyhetsmediernas strålkastare håller det på att ske ett ekonomiskt mirakel i Afrika. Idag finns sju av världens tio snabbast växande ekonomier i Afrika söder om Sahara. Afrika är så mycket mer än svält, krig och katastrofer. SVT:s korrespondent Erika Bjerström och fotograf Emil Larsson har under ett halvår rest genom ett nytt Afrika, fullt av framtidstro. De har mött företagare, politiker och tjänstemän som utstrålar en helt ny självsäkerhet och stolthet över vad de är på väg att åstadkomma. En dokumentär om ett mirakel som sker med rasande fart medan stora delar av världen fortfarande stirrar sig blinda på den gamla bilden av Afrika.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Fatta EU : Handel, från 13 år 
Handel och jakt på råvaror kan starta konflikter och krig, men också göra att freden bevaras. EU är ett exempel på det. Sedan EU grundades har antalet medlemsländer ökat och handelshinder tagits bort. Men när tillverkningen av varor ökar leder det till större miljöutsläpp. Så samtidigt som vi i EU samarbetar kring handel, vilket ökar utsläppen, finns det mål att utsläppen ska minska. Leila besöker ett stålverk och får veta hur det påverkas av handelsunionen och miljömålen. Jenny hjälper oss att förstå vad det innebär att vara med i en handelsunion, samt hur tullar och handelsavtal fungerar.
Det finns lärarhandledning till serien 

Ekonomins grunder samhällsekonomi , från 13 år
Samhällsekonomi handlar i stort om hur samhället använder sina resurser. Ekonomi är viktigt för att vårt samhälle ska kunna fungera. Den påverkar oss på många olika sätt, allt ifrån mjölken vi köper i affären till statsbudgeten. I den här filmen ska vi gå igenom viktiga delar som samhällsekonomin utgörs av.
Vi lär oss begrepp som samhällsaktörer, ekonomiska kretslopp och ekonomiska system. Vi får dessutom veta vad skatt och BNP är för något.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Kjellkoll: Mål 8 .Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 8: anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Hur kan vi skapa sysselsättning för alla, tillväxt och arbetsvillkor? Det finns stora globala problem som påverkas av hur vi lever i Sverige, ett exempel är baksidan med vårt eldrivna samhälle och framtagning av kobolt och tungmetaller. 
Det finns en lärarhandledning till serien 

Framtidsfokus – Jämställdhet,14 år
Arbetslivet i världen domineras fortfarande av män. I Mellanöstern är bara 25 procent av kvinnorna ekonomiskt aktiva och i världen utförs 75 procent av det obetalda arbetet av kvinnor. Att vara kvinna är för många ett hinder i arbetslivet. Men så behöver det inte vara. Företag behöver all talang, från båda könen, för att ha en chans i framtiden. Kvinnliga konsumenter utgör en gigantisk marknad och med en jämn könsrepresentation i ledning och styrelser finns möjlighet till bättre affärer. Därför är det viktigt att organisera strukturer så att föräldrar kan dela på ansvar för barnen. Skandinavien ses här som ett gott exempel. • Hur kan jämställdheten på jorden öka? Film som behandlar de Globala målen 5 och 8.
Det finns en lärarhandledning till filmen.

Att skapa en Putin, 15 år
Rysslands omvandling från kommunistisk planekonomi till marknadsekonomi blev katastrofal. Från ena dagen till andra blev prissättningen av livsmedel fri. Plötsligt fanns varor i butikerna, men få hade råd med de höga priserna. Från väst kom ingen hjälp. Ur askan steg den maktfullkomliga president Jeltsin och ett fåtal som blev stormrika. Hur gick det till? SVT:s förre korrespondent Peter Löfgren berättar om när ett gäng unga kapitalister från väst bjöds in för att ge råd till Ryssland. Resultatet gjorde några ofantligt rika medan majoriteten fortsatte att leva i misär. Omvandlingen misslyckades och vägen till makten låg snart öppen för en ny typ av ledare. Hans namn: Vladimir Putin.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Perspektiv på världen : Ekonomi – global ekonomi, från 16 år
Sedan 1990 har världsekonomin nästan tredubblats, och utbytet av varor och tjänster över jordklotet har femdubblats. Med hjälp av grafik förklarar vi på ett lättfattligt sätt hur den globala ekonomin hänger ihop och hur vi som individer påverkas av den.
Det finns lärarhandledning och arbetsblad till serien 

Justitia: Arbetsrätt, från 16 år
Vad har man för rättigheter på arbetsmarknaden? För långa arbetspass, för låg lön eller utsatt för sexuella trakasserier. Unga med tillfälliga jobb är speciellt utsatta. Dona Hariri träffar juristen Sofie Rehnström som är expert på arbetsrätt. Hon berättar om vilka rättigheter man har och hur man ska gå tillväga om man blir utnyttjad. Vi får även tips på vad man ska tänka på innan man börjar jobba. Panelen pratar om svartjobb och var gränsen går mellan sexuella trakasserier och ett dåligt skämt. 
Det finns lärarhandledning och arbetsblad till serien. 

Automatiseringens tidevarv, från 19 år
Den accelererande teknikutvecklingen i form av digitalisering, robotisering och automatisering formar om samhället och kan komma att påverka vår framtida arbetsmarknad. Vad händer med jobben i en värld som alltmer sköts av datorer och maskiner? Kommer vi kunna skapa nya jobb i samma takt som de gamla försvinner? Om inte, vad ska alla människor göra i en framtid där hälften av alla jobb kan ha ersatts av maskiner och algoritmer? 

Jobba sova dö : Jobb i förändring, från 19 år
Arbetet har förändrats mycket under de senaste hundra åren och just nu förändras det snabbare än någonsin. Framtiden är här och robotarna tar över allt mer av vårt jobb. Samtidigt skapar den nya tiden nya typer av yrken. Vi fördjupar oss i hur arbetet, och synen på arbetet, förändras i takt med att samhället och tekniken utvecklas. 

Bildningsbyrån – finans . Evig tillväxt?, från 19 år
De senaste 100 åren har Sveriges ekonomi vuxit rejält. Många har vant sig vid att hela tiden få mer – mer pengar, mer prylar och mer välfärd. Men finns det gränser för ekonomin? Kan tillväxten fortsätta för evigt? Begreppet tillväxt kan beskrivas som värdeökningen av de varor och tjänster ett land producerar. Samtidigt som ekonomin har fördubblats flera gånger om under de senaste hundra åren, så använder vi också fler prylar och förbrukar mer energi. På flera punkter har vår konsumtion nått en gräns som är skadlig för planeten. Här möter vi politiker och ekonomer som delar med sig av sina olika idéer om hur vi måste förhålla oss till tillväxt för att det ska vara hållbart i längden.