Mål 7: Hållbar energi för alla

Tips på resurser

Från globalamalen.se: 

Tillgång till hållbar, tillförlitlig och förnybar energi och rena bränslen är en förutsättning för att kunna möta flera av de utmaningar världen står inför idag som fattigdom, klimatförändringar och en inkluderande tillväxt. En stor del av jordens befolkning har inte tillgång till el, samtidigt som efterfrågan på energi globalt väntas öka med 37 procent till år 2040. 

En stor andel våra utsläpp av växthusgaser kommer från sättet vi utvinner, omvandlar och använder fossil energi, men förnybara energilösningar blir billigare, mer tillförlitliga och effektivare varje dag. Genom att ändra hur vi producerar och konsumerar energi kan vi säkerställa tillgång till el och energitjänster för alla utan att vi skadar vår planet. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 7. 

Rädda världen: Elektricitet, upp till 5 år
Robin släcker lampan. Han ska rädda världen och spara el. Men det gör man väl inte om man busar och släcker och tänder igen tusen gånger?
Det finns en lärarhandledning till filmen.

Lampornas matserie från 5 år
En tv-serie om energi och elkraft för de äldre förskolebarnen – idén att kalla elenergi för mat kommer nämligen från en sexåring! De olika avsnitten ger en introduktion till varifrån el kommer och hur olika kraftverk fungerar: vattenkraft, vindkraft, solkraft och kärnkraft. Men ett avsnitt handlar i stället om vad det är för slags energi som vi människor behöver, för det är verkligen inte samma sort! Elenergin är ju livsfarlig.
Det finns en handledning till serien.

Globala målen – för barn: Mål 7: Hållbar energi för alla, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 7 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Hållbar energi” innebär och ger också konkreta tips hur vi alla kan få vår värld att må bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Globala mål i sikte: Mål 7: Hållbar energi för alla, från 10 år
Vi måste minska användningen av fossil energi och på sikt ställa om till förnybar energi som sol, vind och vatten. Avsnittet avslutas med konkreta tips om vad man kan göra för att minska vår elkonsumtion och bidra till att mål nummer sju uppnås.
Det finns en handledning till serien.

Runt i naturen – Alice i Energilandet:Spara el från 10 år
Om olika typer av energi med den tecknade figuren Alice. Det handlar om att köra bil på matrester och granar istället för bensin. Det handlar om sol, vind och vatten. Och det handlar om att det faktiskt spelar roll att vi släcker lampan.
Det finns en handledning till serien. 

Energi (Vi lär oss om), från 11 år
I den här översiktsfilmen undersöker vi vad energi egentligen är och vad det finns för olika energityper. För det är just olika former av energi vi använder när vi lagar mat, när vi kyler ner eller värmer upp våra hus, eller när vi helt enkelt håller igång vår kropp. Viktiga ord som bl.a förekommer i programmet är; Kinetisk energi, potentiell energi, mekanisk energi, värmeenergi och energiomvandling. 

Förnybar energi, från 12 år
Förnybara energibärare är både miljövänliga och klimatneutrala då dess reserver inte utarmas. Idag eftersträvas en global förändring av energiframställningen, att vi går ifrån fossila bränslen och kärnklyvning till förmån för förnybara energikällor. Till år 2050 är målet att 50% av primärenergiförbrukningen ska täckas av förnybara energikällor. Filmen är indelad i fem olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. 1. Bioenergi (00:00-06:57) 2. Geoenergi (06:57-11:30) 3. Solenergi (11:30-16:36) 4. Vattenkraft (16:36-22:44) 5. Vindkraft (22:44-27:19)
Det finns en handledning till filmen.

Funderat på? Hur görs hållbara drivmedel och förnybar energi?, från 13 år
John Watt är en nyfiken vetenskapsman! Med hjälp av senaste rön vill han få oss att lära oss mer och samtidigt upptäcka tjusningen med NO-ämnena. Att skapa ett hållbart samhälle är en av vår generations största utmaningar när det gäller energin. I filmen ställs bl.a. frågan om vilka miljövänliga alternativ som kan ersätta dagens fossila bränslen. Går det att ersätta olja med miljövänlig olja, gjord av alger? Vilka nya generationer av biobränslen finns det? Och kan ny teknik effektivisera utvinningen av bergvärme och vågkraft? Tips! Vill du visa ett avsnitt ur filmen föreslår vi någon av följande episoder, som kan användas separat i undervisningen. 1. Avsnittet tar upp problemen med den första generationens biobränsle och utmaningarna med att hitta nya, bättre och billigare alternativ – som t.ex. träd (tom 06:42 min) 2. Om hur man kan tillverka grön råolja av alger genom att skynda på en process som annars tar miljontals år (tom 10:34 min) 3. Tekniken med supraledare är högintressant eftersom den ger möjlighet att leda energi med minsta möjliga spill. Avsnittet förklarar utmaningen med att utveckla lönsamma supraledare (tom 16:11 min) 4. Bergvärme är ett klimatsmart sätt att producera el på. Vågenergi är ett annat. Hur ser den nya generationens bergvärme och vågkraft ut? (tom 24:00)
Det finns en handledning till filmen. 

Kjellkoll : Mål 7 : Hållbar energi för alla, från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 7: hållbar energi för alla. Sverige står inför utmaningar i att långsiktigt skapa hållbar energiproduktion som är fossilfri och förnybar.
Det finns en handledning till serien. 

Hållbar utveckling – en angelägen utmaning! 13 år
En föreläsning av och med Pär Holmgren om vikten av att arbeta för en hållbar utveckling både vad gäller ekologi, energi och ekonomi. Vi står inför en stor utmaning att minska vår påverkan på miljön för att dels kunna tillfredsställa våra behov men också för att kommande generation ska kunna tillfredsställa sina behov. 

Briljanta forskare : Fusionskraft, från 13 år
Samhället och hela länder har gjort sig beroende av miljöfarlig energi. Hur kan vi hitta alternativ till fossila bränslen? En forskning som det satsas på är fusion. Genom fusion skulle all världens energiproblem lösas. Just nu byggs världens största fusionskraftverk och forskare över hela världen samverkar intensivt för att lösa energifrågan.
Det finns en handledning till serien. 

Framtidsfokus: Energilösningar, från 14 år
Mänsklighetens bruk av fossila bränslen gör att vi nu ser konsekvenserna med ökande klimatförändringar. Att fasa ut fossila bränslen är brådskande och viktigt. Hur kan det ske? Tony Seba investerar i förnybar energi. Han hävdar att solkraften gör fossila bränslen överflödiga inom ett decennium tack vare sitt låga pris. Exempel ges från Marocko som utvecklar en stor solkraftpark med bättre möjligheter att lagra energi även på natten när solen inte skiner. Målsättningen är att lösa landets energiförsörjning och även exportera el till övriga Afrika. • Kommer ett lägre pris på förnybar energi räcka för att fasa ut fossil energi? Filmen berör det Globala målet 7 om hållbar energi för alla.
Det finns en handledning till filmen. 

Big cities : Energihjälpen, från 19 år
Belgien är Europas mest tätbefolkade land. Det ställer stora krav på en mer hållbar livsstil, Michaël Cotton och Damien Carnoy har förändrat sin vardag genom att minska sin egen energiförbrukning, men de har också utvecklat alternativa bostäder. Nu vill de sprida sina kunskaper och erfarenheter till andra medborgare.