Mål 2: Ingen hunger

Tips på resurser

Från globalamalen.se:
Hunger är den främsta dödsorsaken i världen och idag lever ungefär 850 miljoner människor i världen i hunger. Brist på mat är en mänsklig katastrof som har långsiktiga effekter för människors hälsa och samhällens möjlighet till utveckling och tillväxt. Vår planet har försett oss med enorma resurser, men ojämlik tillgång och ineffektiv hantering lämnar miljontals människor undernärda.

Tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att tillförsäkra sina medborgare. Genom att främja ett hållbart jordbruk med modern teknik och rättvisa distributionssystem kan vi säkerställa tillgång till tillräcklig och näringsriktig mat för alla.

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 2.

Globala mål i sikte: Mål 2: Ingen hunger, från 10 år
Det finns tillräckligt med mat i världen för alla men vi behöver dela upp den mer rättvist. När vi minskar matsvinnet sparar vi på jordens resurser som blir mat någon annanstans. Du får också konkreta tips om vad man kan göra för att minska matsvinnet och bidra till mål nummer två.
Det finns en handledning till filmen.

Var och hur produceras våra grönsaker? – om hållbart odlande, från 12 år
I våra livsmedelsbutiker är hyllorna alltid välfyllda. Det spelar ingen roll om det är sommar eller vinter; färsk frukt och grönsaker finns här året om. Men var kommer grönsakerna egentligen ifrån? Det ska vi lära oss i den här filmen!
Vi reser till södra Spanien för att besöka en grönsaksodling. Vi lär oss hur de arbetar där och hur de jobbar för att skapa ett mer hållbart odlande. Vi lär oss begrepp som droppbevattning och avsaltning. Vi får dessutom se köttätande insekter och lär oss olika metoder som odlarna använder för att spara vatten.
Det finns en handledning till filmen.

Den fula maten, från 12 år
Få inblick i en kreativ och inspirerande marknad som uppstått när vi kräsna konsumenter skapat ett system som genererar mycket svinn på matvaror. Om du aldrig haft en djupare fundering på urvalsprocessen av mat från producenter till butiker och restauranger ska du se den här filmen. För i butik ser alla frukter och grönsaker likadana ut och är toppfräscha. Men i verkligheten sorteras de varor ut som inte passar in i ”mallen” – den fula maten. Dessutom så har allt vi handlar långt kvar till att bäst före-datumet går ut. Frågan är: Vart tar den bortsorterade maten vägen?
Det finns en handledning till filmen.

Härifrån till hållbarheten: Matsvinn, serie från13 år
Krögaren Jens Dolk har drastiskt minskat matsvinnet på sin restaurang. Hur har han gjort? Och vilka tips har han för att få oss att slänga mindre mat? Om man räknar resurserna som går åt till att producera en matvara förstår man vilket slöseri det är att kasta maten, istället för att äta upp den.
Det finns en handledning till serien. 

Kjellkoll, podd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 2: ingen hunger. Matexperten Anna Richert på Världsnaturfonden WWF tipsar om hur vi ska undvika matsvinn.
Det finns en lärarhandledning till filmen.

Internationella händelser – Förenta Nationerna, från 13 år
FN:s grundande 1945 för att uppnå några av mänsklighetens mest lovvärda mål; att upprätthålla fred och göra slut på fattigdom och hunger. År 2000 lanserade FN milleniemålen som var ett 15-årigt program med globala mål inom åtta nyckelområden inom extrem fattigdom, hälsovård och utbildning. Sedan dess har andelen extremt fattiga på jorden minskat med hälften, vilket ses som en framgång. Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv. Från 2016 finns nya ambitiösa mål kring hållbar utveckling att uppnå fram till 2030. Ett av målen är att helt eliminera extrem fattigdom och frågan är om målet är realistiskt. Med 193 medlemsstater är FN en trögrörlig organisation som behöver reformeras. Vad är för- och nackdelarna med FN:s organisation?
Det finns en 
handledning till filmen. 

Sista skörden, från 13 år
Den odlingsbara jorden är en ändlig resurs och förutsättningen för vår näring. Ett mikrokosmos av liv och processer, ett ekosystem som är svårt att förstå men som gör vår mat tjänlig. En gröda kan aldrig innehålla mer näring en vad som finns i jorden. Dagens industriella jordbruk utarmar vår matjord. Bristen på näring kompenseras med kemiska produkter. Jordarna eroderar och förstörs. Vad leder denna utveckling? Är det resultatet av att mängd ersätter kvalitet? Håller vi på att såga av den gren vi sitter på? Vad har vi för alternativ? Hur ska ökad folkmängd födas när den odlingsbara jorden minskar? Sista Skörden hanterar förutsättningarna för ett hållbart jordbruk och näringsrik föda. Den här filmen borde alla se! Det är kanske inga nyheter för miljöintresserade, men filmen förmedlar på ett oerhört bra sätt det som många av oss är oroade av – att mänskligheten håller på att producera och växa ihjäl sig. Och planeten. Helen Sylvan, Ekocentrum.
Det finns en handledning till filmen. 

Genteknikens framtida utmaningar, från 13 år
Förespråkarna för grön genteknik framhåller de goda egenskaper växterna kan få, och de viktiga läkemedel som människor kan ta del av. Motståndarna menar att vi inte vet hur ingreppen i växternas arvsmassa påverkar vårt växt- och djurliv. Å ena sidan kan genteknik rädda människor från svält och sjukdomar. Å andra sidan kan man fråga sig om ett gott syfte ger människan rätt att experimentera med andra levande varelser? 

I skuggan av klimatet : Afrikas horn, från 13 år
Det allt varmare klimatet rubbar regnets rytm i länderna på Afrikas horn, och det blir allt vanligare med torrperioder där regnet inte kommer alls. 2011 drabbades området av en stor svältkatastrof. Ett torrare klimat gör att det blir allt svårare att hitta vattenkällor, många drabbas av missväxt och att boskapen dör. Det här tvingar människor att flytta till större städer för att söka jobb. Programmet är en del av Musikhjälpen 2015.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Frön – hotet mot livets grogrund, från 14 år
Få saker på jorden är så betydelsefulla som våra frön. Och vi har alltid värderat dem högt. I ett enda frö kan vi spåra mänsklighetens utveckling, sedan långt tillbaka i tiden. De ger oss mat, kläder och råvaror. Med andra ord; de är själva livet och källan till all existens.
Men på mindre än ett århundrade har den frödiversitet som vi en gång haft drastiskt minskat till en handfull massproducerade sorter, på grund av det industrialiserade jordbruket. Det fröbibliotek som byggts upp under årtusenden av bönder och trädgårdsmästare har gått förlorat. Familjejordbruk har fått kliva åt sidan för att ge plats för mekaniserade jordbruksföretag. Företag vars syfte i första hand är att effektivisera jordbruket och gå med vinst, snarare än att producera kvalitativa grödor.
I den här filmen får vi följa passionerade människor som kämpar för att bevara våra frön och skydda vårt 12 000 år gamla matarv. Vi möter bönder, forskare, advokater och botaniska utforskare som alla arbetar för att försvara våra fröns framtid. Filmen presenterar bland andra Dr Vandana Shiva, Dr Jane Goodall, Andrew Kimbrell, Winona Laduke och Raj Patel.
Det finns en handledning till filmen. 

Food evolution – vem kan man lita på?, från 14 år
I denna dokumentärfilm gör vi nedslag på papayaplantager på Hawaii, banangårdar i Uganda och majsfält i Iowa, USA. Här får vi ta del av den polariserande debatten kring mat och GMO, genmodifierade organismer. Det är en debatt som är präglad av stridigheter, misstro och missförstånd. Vi träffar experter och aktivister, men även bönder och forskare från olika delar av världen som ger sina synpunkter på genmodifierad mat.

Filmen vänder upp och ner på debatten kring GMO. De engagerade förespråkarna från båda sidor av debatten är överens om behovet av säker, näringsrik och hållbar mat. Deras åsikter däremot, skiljer sig i vad som utgör sanningen om GMO. Det gör att mat som sådan blir ett ideologiskt slagfält där man ibland tar till tveksamma metoder för att vinna mark.
Det finns en handledning till filmen. 

Se hungern!, från 16 år
Orkar vi se hungern i världen? Nästan en miljard människor har inte tillräckligt med mat. Tre gymnasieungdomar reser till tre av världens fattigaste länder drabbade av hungersnöd. Felicia åker till Nicaragua, Linnea till Burkina Faso och Simon till Bangladesh. De möter hjälparbetare, eldsjälar, invånare mitt i sin osminkade verklighet. FN:s World Food Programme visar vad svält kan bero på och vad som görs för att förhindra detta. Men det är i mötet med en medmänniska som hungern blir verklig. Ingår i Radiohjälpens kampanj Hungerhjälpen.
Det finns en lärarhandledning för serien. 

Big Cities : Fiskodling i stan, från 19 år
Farm market är en ekologisk odling av både grödor och fisk mitt i Berlin. Fisken odlas i noga framtagna tankar, och växter och grönsaker i ett stort växthus. Varorna säljs sedan i Farm markets egen butik eller levereras till lokala restauranger och andra köpare. 

Big Cities : Trädgård på taket, från 19 år
I Paris växer det urbana jordbruket och allt fler gemensamma trädgårdar skapas. Detta gynnar hela staden. Förutom de rent hållbarhetsmässiga aspekterna, skapas det sociala länkar mellan boende, föreningar och grannskap.