Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap

Tips på resurser

Från globalamalen.se 

Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen. 

Internationella investeringar och samordnad politik behövs för att säkerställa nyskapande teknisk utveckling, rättvis handel, tillförlitlig uppföljning och stöd vid humanitära kriser. Utbyte av kunskap, expertis, teknik och finansiella resurser är samtliga viktiga komponenter för att målen ska nås, i synnerhet för att tillgodose behoven hos de fattigaste och mest sårbara länderna. Mål 17 utgör en verktygslåda för hur Globala målen ska kunna bli verklighet. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 17. 

Globala målen i sikte: Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap, från 10 år
För att kunna göra världen till en bättre plats att leva på måste vi samarbeta på alla samhällsnivåer, vi kommer aldrig att lyckas att nå de globala målen om vi arbetar på var sitt håll. Och i slutet får du det allra viktigaste tipset av dem alla!
Det finns en handledning till serien.

Earth savers, serie från 10 år
Serien finns med engelskt tal, valbar svenskt text eller engelsk text.
Från 1850 fram till idag har jordklotet utsatts för mycket svåra händelser genom människors agerande. Frågan är om jorden är helt förstörd eller om det går att rädda den? Finns det människor som försöker rädda världen, och i så fall var finns dom? Serien tar upp flera exempel på människor som gör skillnad genom sina olika projekt.
Det finns en handledning till varje avsnitt 

I Gretas fotspår, från 10 år
Filmen handlar om Anuna och Kyra som startade miljörörelsen Youth for Climate. Deras arbete har fått stor massmedial uppmärksamhet, något de lyckats skapa samtidigt som de går i skolan. Motivationen finner de i rädslan för framtiden vilket de själva beskriver som ohälsosamt, ”17-åringar borde inte drivas av rädsla”. Men modet och hoppet har de funnit i Greta Thunberg. – Klimatet är en viktig fråga för ungdomar och Greta är en stor förebild för många. Hela Greta-effekten är intressant att prata om, hur kommer det sig att skolungdomar har lyckats få sina röster hörda när så många andra har misslyckats?
Det finns en handledning till filmen. 

Härifrån till hållbarheten: Omställning, serie från 13 år
Patrik Olsson försöker ställa om till en mer hållbar livsstil. Han har anpassat maten, boendet, transporterna och sina inköp. Men påverkar hans val livskvaliteten? Vi träffar också Maria Wetterstrand, grön samhällsdebattör, som berättar om vikten av att skifta till en hållbar livsstil. Men när man ställer om bryter man också mot normen. Hur kan man skapa förändring och få med folk på nya idéer?
Det finns en handledning till serien. 

Internationella händelser – Förenta Nationerna, från 13 år
FN:s grundande 1945 för att uppnå några av mänsklighetens mest lovvärda mål; att upprätthålla fred och göra slut på fattigdom och hunger. År 2000 lanserade FN milleniemålen som var ett 15-årigt program med globala mål inom åtta nyckelområden inom extrem fattigdom, hälsovård och utbildning. Sedan dess har andelen extremt fattiga på jorden minskat med hälften, vilket ses som en framgång. Den amerikanska serien Internationella händelser belyser globala händelser med en reflekterande blick och utifrån flera länders perspektiv. Från 2016 finns nya ambitiösa mål kring hållbar utveckling att uppnå fram till 2030. Ett av målen är att helt eliminera extrem fattigdom och frågan är om målet är realistiskt. Med 193 medlemsstater är FN en trögrörlig organisation som behöver reformeras. Vad är för- och nackdelarna med FN:s organisation?
Det finns en 
handledning till filmen. 

Kjellkoll: Mål 17: genomförande och globalt partnerskapfrån 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 17: genomförande och globalt partnerskap. Vi kan inte lyckas själva utan vi måste samarbeta för att kunna göra världen till en bättre plats. Eva Källander berättar om hur hon har blivit självförsörjande på frukt och grönt. Anders Wijkman reflekterar över problematiken tillväxt och hållbarhet.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Varje ansikte har ett namn, från 13 år
Det är en ovanlig blandning av överlevande som står på kajen i Malmö den 28:e april 1945. Norska motståndsmän, polska mammor med nyfödda barn, brittiska spioner och judiska överlevande. Alla är de överlevande från de tyska koncentrationslägren och alla är de förenade i frihetens ögonblick. Deras första steg i frihet filmas av svenska nyhetsfotografer. 70 år senare får de överlevande se dessa filmbilder för första gången. De återupplever känslorna av lycka, men också förvirringen och osäkerheten. I denna dokumentär följer Magnus Gertten upp det arbete han påbörjade med Hoppets hamn från 2011. Han har genom en omfattande research lyckats sätta namn på många av de okända ansikten som syns i filmen från 1945. Ett av namnen är Bernhard Kempler som var nio år när han kom till Malmö. Han överlevde kriget genom att klä ut sig till flicka.
Det finns en filmhandledning till filmen gjord av Svenska Filminstitutet och en handledning med fokus på Globala målen från Filmcentrum.

Millenniemålen – åtta löften om en bättre värld, från 13 år
Världens länder enades år 2000 om åtta mål för att minska fattigdomen i världen till 2015. Det här programmet handlar om dessa åtta mål, som kallas för millenniemålen. Programmet reder ut vad millenniemålen är, vad det skulle innebära för kampen mot världsfattigdomen om målen nåddes och om det fortfarande är möjligt att nå målen. I filmen intervjuas även svenska ungdomar och Monica Lorensson från FN:s utvecklingsprogram UNDP:s kontor i Sverige.

En global värld – Öppnare gränserfrån 16 år
Vilka positiva effekter har globaliseringen? I Kina hoppas Jay att hans företag en gång ska ha kontor i Shanghais högsta skyskrapa. I Indien har chauffören Sajid lyckats flytta från slummen till ett eget rum. Ryssland blir allt öppnare och får alltfler kontakter med sina grannländer. Nobelpristagaren Joseph Stiglitz och IMF:s chefsekonomin Masood Ahmed berättar hur den globala ekonomin leder till minskad fattigdom och mindre risk för stora politiska konflikter. 

Barnaministeriet dokumentär: Gretas skolstrejk, från 19 år
Barnaministeriet dokumentär skildrar barns och ungas livsvillkor i levande och dokumentära reportage. Programmen har ett tydligt barnperspektiv och riktar sig främst mot en vuxen publik.