Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Tips på resurser

Från globalamalen.se 

Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad. 

Ekosystem på land såsom skogar, våtmarker, torrmarker och berg utgör livsmiljöer för miljontals arter samtidigt som de renar luft och vatten. Markförstöring och avskogning leder till ökade halter av växthusgaser och hotar såväl klimatet som djurarters överlevnad. Visste du exempelvis att populationerna av vilda ryggradsdjur har minskat med 60 procent på 44 år? Vi är alla en del av jordens ekosystem och spelar alla en viktig roll för att bevara livsmiljöer som säkerställer överlevnad av växt- och djurarter på land. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 15. 

Naturlandskap och kulturlandskap i Sverigefrån 6 år
Vad är naturlandskap och kulturlandskap och vad står begreppen för? Var finns de olika landskapstyperna i Sverige? Filmen tar upp begreppen, den historiska bakgrunden och betydelsen idag, hur naturen och dess biologiska mångfald på olika sätt kan påverkas av människa och samhälle. Barnen Elsa och Olga funderar över hur deras skolväg sett ut från början och undrar över hot mot djur och växter. Med hjälp av bl a biologen Jakob Sandberg får vi lära oss om naturlandskapen och kulturlandskapen i Sverige och varför den biologiska mångfalden är så viktig.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Globala målen – för barn: Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 15 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Ekosystem och biologisk mångfald” innebär och ger konkreta tips på hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Globala mål i sikte: Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald, från 10 år
Ekosystem som skogar, berg och våtmarker gör att vi får ren luft, dricksvatten och mat. Men ekosystemen är känsliga så det är mycket viktigt att vi lever i balans med dem. I slutet får du konkreta tips på vad man kan göra för att bevara ekosystem och bidra till mål 15.
Det finns en lärarhandledning till serien.

Ekosystem, från 10 år 
Ekosystem kan vara små som dammar eller stora som hav. Tillsammans bildar alla levande varelser och den miljö som finns inom ett visst område ett ekologiskt system. Fungerande ekosystem är en förutsättning för att allt levande ska kunna överleva och må bra. Filmen skildrar vad som är speciellt med ekosystem och varför de är så viktiga. Bland annat gås olika modeller igenom som beskriver ekosystemens struktur. Filmen är indelad i fyra olika avsnitt som kan användas separat i undervisningen. Ämneskretslopp och energiflöde i ekosystemet (ca 7 min) Producenter, konsumenter och destruenter (ca 7 min) Näringskedjor och näringspyramider (ca 6 min) Påverkande faktorer och effekter på ekosystemet (ca 8 min)
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Earth savers, serie från 10 år
Serien finns med engelskt tal, valbar svenskt text eller engelsk text.
Från 1850 fram till idag har jordklotet utsatts för mycket svåra händelser genom människors agerande. Frågan är om jorden är helt förstörd eller om det går att rädda den? Finns det människor som försöker rädda världen, och i så fall var finns dom? Serien tar upp flera exempel på människor som gör skillnad genom sina olika projekt.
Det finns en handledning till varje avsnitt. 

Härifrån till hållbarheten: Börja agera, serie från 13 år
Jonas Lindh och William Bailey driver upp grönsaker på kajen i Göteborg. De reagerade på övergödningen och växthusgasutsläppen som det moderna jordbruket står för och bestämde sig för att odla eget. Nu cyklar de ut grönsakerna till lokala restauranger.
Det finns en handledning till serien. 

Härifrån till hållbarheten: Människa och naturen, serie från 13 år
Massproduktionen har tagit oss allt längre ifrån naturen och dess resurser. Vi ser bara slutresultaten i en lång produktionskedja. Det har påverkat hur vi värderar naturens tjänster. Jägaren Martin Kits anser att vi inte bör ta ut mer än vad naturen har i överskott. Men är det möjligt i ett masskonsumtionssamhälle? Pim Bendt beskriver ekosystemstjänster som påverkats negativt av våra stora produktionssystem. Pollineringen är nödvändig för att vi ska kunna odla mat. Men bin och humlor trivs inte i våra monokulturer.
Det finns en handledning till serien. 

Call of lifefrån 13 år
Natursystem som har varit stabila under miljontals år befinner sig nu i gungning. Växt-och djurpopulationer utrotas snabbare takt än någonsin och forskare har börjat kalla detta för ett massutdöende. Call of Life är en stark dokumentär som med hjälp av intervjuer med ledande professorer, författare och forskare, visar hur vi är mitt uppe i en period av kritiskt massutdöende av olika arter på jorden. Ett massutdöende som denna gång inte beror på en asteroid – utan på oss människor. Filmen visar de främsta orsakerna till denna katastrof, samt effekten av att så många arter försvinner från vår planet. Filmen avslutar med att förklara att det är vi människor – mer än någon annan kraft i universum som kommer att bestämma planetens framtida liv. Det är inte för sent att ha omsorg om jorden vi ärvde. Vi måste bara bestämma oss för det! 

Kjellkoll : Mål 15: ekosystem och biologisk mångfald, podd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 15: ekosystem och biologisk mångfald. Hur ska vi arbeta för att skapa en artrikedom så att djur och växtliv ska gynnas? Anneli tycker att vi översköter våra gräsmattor och att det skapar problem med den biologiska mångfalden. Artisten Stefan Sundström och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen tipsar om biologisk mångfald hemma i trädgården.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Food Evolution vem ska vi lita på? Från 14 år
I denna dokumentärfilm gör vi nedslag på papayaplantager på Hawaii, banangårdar i Uganda och majsfält i Iowa, USA. Här får vi ta del av den polariserande debatten kring mat och GMO, genmodifierade organismer. Det är en debatt som är präglad av stridigheter, misstro och missförstånd. Vi träffar experter och aktivister, men även bönder och forskare från olika delar av världen som ger sina synpunkter på genmodifierad mat.
Filmen vänder upp och ner på debatten kring GMO. De engagerade förespråkarna från båda sidor av debatten är överens om behovet av säker, näringsrik och hållbar mat. Deras åsikter däremot, skiljer sig i vad som utgör sanningen om GMO. Det gör att mat som sådan blir ett ideologiskt slagfält där man ibland tar till tveksamma metoder för att vinna mark.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Inte bara honungfrån 14 år
De senaste fem åren har miljontals bin dött och ingen kan förklara varför. Albert Einstein lär ha sagt att om alla bin i världen skulle dö ut, är mänskligheten utplånad inom fyra år. I Inte bara honung får vi följa med till biodlare över hela världen för att få reda på varför bina dör. En stor del av vår livsmedelsproduktion är beroende av binas pollinering och om de fortsätter att dö kommer det att få stora konsekvener för människan.
Filmcentrum har gjort en lärarhandledning till filmen med fokus på de Globala målen.
Det finns även en lärarhandledning till filmen av Kinokultur i der schule.