Mål 14: Hav och marina resurser

Tips på resurser

Från globalamalen.se 

Världens hav – deras temperatur, kemi, strömmar och liv – driver globala system som gör jorden beboelig för mänskligheten. Haven täcker 70 procent av vår planet och över tre miljarder människor är beroende av den marina och kustnära biologiska mångfalden för sin försörjning. Hur vi hanterar våra hav är avgörande för mänskligheten som helhet och för att balansera effekterna av klimatförändringarna. 

Överfiske, försurning, gifter och föroreningar är några av de problem som drabbar våra hav idag. Visste du till exempel att åtta miljoner ton plast hamnar i haven varje år? Fortsätter det i denna takt kommer haven att bestå av mer plast än fisk år 2050. Vi måste skydda våra hav och säkerställa hållbar användning av havsbaserade resurser och ekosystem. Vi har alltid behövt haven. Nu behöver haven oss. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 14. 

Rädda världen: Vatten, serie upp till 5 år
Robin vill inte bada. Han ska rädda världen och spara vatten. Men är en dusch i grannens vattenspridare det bästa sättet?
Det finns en handledning till serien.

De fyra elementen – Vattenfrån 6 år
De gamla tänkarna som utvecklade elementläran visste inte så mycket om molekyler, atomer, elektroner osv. Den här filmen vill göra er mer uppmärksamma på alla de olika former som energi kan ha i naturen. Hela världen är full av energi. Och den energin stöter ni på varje dag i naturen – i eld, vatten, luft och jord. Denna del: Energi i vatten. 

De globala målen – för barn: Mål 14: Hav och marina resurser, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 14 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Hav och marina resurser” innebär och ger konkreta tips på hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Våra kontinenter, världsdelar och världshavfrån 7 år
Vad är skillnaden mellan en kontinent och en världsdel? Och vad räknas som ett världshav? Det ska vi undersöka i den här filmen.
Vi går igenom kontinenterna, världsdelarna och världshaven samt lär oss var de ligger och vad som skiljer dem åt. Vi går igenom begrepp som glaciär, Pangea och ocean. Vi får också reda på hur bergskedjor bildas.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

lasten i vår vardag – mikroplast i haven och återvinning av plast, från 8 år
Vi använder mycket plast i Sverige – och hela världen – eftersom plast är ett fantastiskt användbart material. Men problemen är inte lika fantastiska. Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Man uppskattar att 90 procent av världens plastskräp i havet kommer från tio förorenade floder. Men det finns en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. De kan komma från bildäck, konstgräsplaner och när vi tvättar syntetkläder. Partiklarna är mindre än 5 mm stora och tas upp av djuren och människor som får i sig vatten. Men du kan göra skillnad – genom att göra medvetna val och återvinna plast. I filmen får vi tips på detta samtidigt som vi lär oss mer om plast.
Det finns en handledning till filmen. 

Earth savers, serie från 10 år
Serien finns med engelskt tal, valbar svenskt text eller engelsk text.
Från 1850 fram till idag har jordklotet utsatts för mycket svåra händelser genom människors agerande. Frågan är om jorden är helt förstörd eller om det går att rädda den? Finns det människor som försöker rädda världen, och i så fall var finns dom? Serien tar upp flera exempel på människor som gör skillnad genom sina olika projekt.
Det finns en handledning till varje avsnitt. 

Sugrör – så kan du agera för en bättre värld!, från 11 år
Mycket runt omkring oss är gjort utav plast. Plast som i enorma mängder hamnar i våra hav och får stora negativa konsekvenser för vår miljö. Haven, djurlivet och även människan tar skada. Hela ekosystem är hotade. Men, det pågår en förändring i samhället där allt fler väljer miljövänliga alternativ istället för plast.
Dokumentären Sugrör illustrerar just detta. Vi får en inblick i hur företag och individer gör skillnad genom utbildning, olika samarbeten, policyutveckling och användning av andra alternativ än plast. Sugrör inspirerar oss att ta ställning och ger betraktaren möjligheten att vara en del av lösningen. Det finns en handledning till filmen.  

Globala målen i sikte: Mål 14 Hav och marina resurser, från 10 år
Det mesta av jorden består av vatten och att haven mår bra är avgörande för hela planeten. Men överfiske, kemikalier och avfall gör att haven inte mår bra längre. Det görs en hel del för att förbättra situationen, men mycket återstår. Avsnittet avslutas med konkreta tips på vad man kan göra för att bidra till att mål nummer 14 kan nås.
Det finns en handledning till serien.

Europas hav – Östersjön, från 10 år
Filmen om Östersjön är lämplig för geografi på mellanstadiet och beskriver såväl geografiskt läge, salthalt, klimat, kustlandskapet, fiske, turism samt sjöfarten i området. Östersjön är Atlantens bihav i Nordeuropa. Runtom Östersjön omsluter fastland innanhavet. I söder förbinds Östersjön med världshaven via Kattegatt och där blandas Nordsjöns salta vatten med Östersjöns bräckta vatten. Kustlandskapet i Östersjön är varierat med bland annat vikar, skärgård, fjordlandskap och klintkust. Klimatet skiftar från tempererat i söder till påverkan från subpolärt klimat i norr. Turism, kryssningsindustri och godstransporter över havet är en viktig marknad i Östersjöområdet.
Det finns en handledning till filmen.

Fakta om havetfrån 10 år
För dig som vill lära dig om havens ursprung och nuläge, vattnets kemi och fysik samt de biologiska processerna som pågår både i och kring saltvatten. Med lugnt tempo och fantastiska naturscener förklaras vattnets fysikaliska egenskaper och sätts i ett universellt och biologiskt sammanhang så att den yngre publiken förstår. Utifrån fakta om hav lyfts ekologins grundläggande begrepp samtidigt som haven och vatten beskrivs som en förutsättning för liv både idag och sedan vattnets begynnelse för ca. 3,8 miljarder år sedan.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Ur sund, ur havfrån 12 år
Filmen Ur sund, Ur hav är en dokumentärfilm om det öländska fisket – en urgammal näring som är på väg att försvinna. År 2005 fanns det drygt 100 yrkesfiskare på Öland. I dag är bara ett tiotal kvar och en gammal och stolt yrkeskår på utdöende. I filmen får vi träffa havsforskare, unga och gamla fiskare, anhöriga till fiskare som havet tagit och ättlingar till ölänningar som kring förra sekelskiftet emigrerade till Amerika och blev laxfiskare i Alaska. Ur sund, Ur hav är producerad av journalisten Sven Ekberg, TV-fotografen Niclas Wimmerberg och författaren Johan Theorin. 

Kjellkoll: Mål 14, hav och marina resurser, podd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 14: hav och marina resurser. Tillsammans med Håll Sverige rent träffar Kjell Eva Blidberg och Sandra Toivio och andra entusiaster som plockar skräp på Nordiska kusträddardagen. I Bohuslän flyter det i land en volym som motsvarar fem badkar med plast i timmen, året om.
Det finns en handledning till serien.

Aralsjön – En film om miljöpåverkanfrån 13 år
Aralsjön var en gång världens fjärde största sjö. Ända fram till 1960-talet täckte sjön en yta ungefär lika stor som Småland. Numera ser det ut som en öken. Vad hände med Aralsjön och varför finns det knappt några spår kvar av den idag?
Det blir en historia om bevattningskanaler, lokala klimatförändringar, sovjettidens giftiga experiment samt förstörda ekosystem. Den här filmen ger ett bra exempel på vad som händer när man inte tillämpar hållbar utveckling.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Stora barriärrevet – ett hotat ekosystem, från 13 år
Stora barriärrevet utanför Australien är en av de miljöer i världen som är rikast på liv! I den här filmen ska vi bland annat lära oss om de små koralldjuren och hur korallrev bildas.
Vilka biotiska faktorer och abiotiska faktorer kan vi hitta i revets ekosystem? Hur påverkas ekosystemet av dessa faktorer? Vi lär oss begrepp som salinitet, surhetsgrad, densitet och toleransområde.
Till slut tittar vi närmare på olika hot som finns mot Stora barriärrevet; som stormar, övergödning och den globala uppvärmningen.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Plastic paradise – det stora sopområdet i Stilla havet, från 14 år
Midway Atoll i norra Stilla Havet är en av de mest avlägsna platserna på jorden och ligger tusentals mil bort från närmaste civilisation. Journalisten och filmaren Angela Sun gör en personlig upptäcktsfärd dit för att avslöja sanningen bakom mysteriet med det stora sopområdet. Volontärer som belyser vad vår extrema plast- konsumtion gör mot våra hav – och mot vår hälsa.
Det finns en handledning till filmen. 

Kjellsorterat – Skräp i havenfrån 16 år
Kjell har åkt till Bohuslän för att delta i Nordiska kusträddardagen. Här plockar han marint skräp tillsammans med 47 000 andra deltagare från hela Norden. Han träffar Eva Blidberg, områdesansvarig, och Sandra Toivio, projektmedarbetare, i projektet Rent hav. De berättar om projektet och problemen i våra hav. Ida Texell från Agenda 2030-delegationen förklarar hållbarhetsmålen tre och fyra, att säkerställa hälsa och god utbildning.