Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna

Tips på resurser

Från globalamalen.se: 

Klimatförändringarna är ett verkligt och obestridligt hot mot hela vår civilisation. Utsläppen av växthusgaser fortsätter att stiga och som följd riskerar vi att nå en genomsnittlig global uppvärmning som överstiger två grader, vilket skulle få allvarliga konsekvenser för ekosystem, havsförsurning, mänsklig säkerhet, matproduktion, vattentillgång, hälsa och ökad risk för naturkatastrofer. 

Effekterna är redan nu synliga och kommer att bli katastrofala såvida vi inte agerar nu. Genom utbildning, innovation och efterlevnad av våra klimatförpliktelser kan vi göra nödvändiga förändringar för att skydda planeten. Dessa förändringar ger också stora möjligheter att modernisera vår infrastruktur som kommer att skapa nya arbetstillfällen och främja välstånd över hela världen. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 13. 

Rädda världen: Bilar, serie upp till 5 år
Robin vill gå istället för att åka bil. Han vill rädda världen och bilar smutsar ju ner. Men när man bara är tre år är det jobbigt att rädda världen hela vägen till förskolan. Det finns en lärarhandledning till serien.

Globala målen – för barn: Mål 13: Bekämpa klimatförändringar, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 13 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Bekämpa klimatförändringarna” innebär. Statsvetaren Jenny ger bakgrunden till de Globala målen och vi får konkreta tips på hur vi alla kan få vår värld att må bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Globala målen i sikte: Mål 13: Bekämpa klimatförändringar, från 10 år
Alla pratar om att bekämpa klimatförändringar. Konsekvenserna av den globala uppvärmningen är synliga och många insatser behövs för att vända på utvecklingen. Men vad är klimat egentligen? Och vad kan du själv göra för att bidra till mål nummer 13?
Det finns en handledning till serien.

Totalt globalt – Stoppa klimatförändringarnafrån 10 år
Fiktiv frågesport om hur klimatkrisen ska lösas. Forskare och experter besvarar frågor om hur människor kan leva på ett hållbart sätt, hur man kan minska växthusgaserna i atmosfären och om det spelar någon roll att klimatet blir varmare. Alla frågor har sin utgångspunkt i FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030, och berör hur vi på ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart sätt kan minska den globala uppvärmningen.
Det finns en lärarhandledning till serien.

Imorgon, från 11 år
Klimatet är i förändring. Men istället för att visa det värsta som kan hända-scenarion fokuserar denna dokumentär på människorna som kommer med lösningar, förslag och åtgärder. Vi får möta människor från tio olika länder och tre kontinenter som ägnar sina liv åt att rädda vår planet! Filmen är indelad i fem sektioner: jordbruk, energi, ekonomi, demokrati och utbildning. Följ med på resa till tio länder och se vilka pusselbitar som behövs för att få tillbaka till en frisk planet. Filmen vann som bästa dokumentärfilm och fick en César Awards 2016i Frankrike. En enormt intressant film som ger hopp till unga (och gamla) är vad som behövs i dag. Talet i filmen är mestadels på engelska.

I Gretas fotspårfrån 11 år
Filmen handlar om Anuna och Kyra som startade miljörörelsen Youth for Climate. Deras arbete har fått stor massmedial uppmärksamhet, något de lyckats skapa samtidigt som de går i skolan. Motivationen finner de i rädslan för framtiden vilket de själva beskriver som ohälsosamt, ”17-åringar borde inte drivas av rädsla”. Men modet och hoppet har de funnit i Greta Thunberg. – Klimatet är en viktig fråga för ungdomar och Greta är en stor förebild för många. Hela Greta-effekten är intressant att prata om, hur kommer det sig att skolungdomar har lyckats få sina röster hörda när så många andra har misslyckats?
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Beasts of the southern wild, från 11 år
Beasts of the Southern Wild är garanterat en filmupplevelse utöver det vanliga. Den är en visuellt, ljudmässigt och tematiskt lika storslagen som finstämd film om att möta sina rädslor och hantera katastrofer. I berättelsens centrum står sexåriga Hushpuppy som lever med sin pappa i Badkaret, en koloni i träskmarken avskuren från det moderna samhället. Filmen väcker frågor om hur vi värderar relationer och materiella ting och om hur allt i universum hänger samman. Den kan både ses som ett barns mycket subjektiva berättelse och ett inlägg i debatten om klimathotet. Beasts of the Southern Wild – som bland annat belönats med stora jurypriset i Sundance, Caméra d’Or i Cannes och bronshästen för Bästa debutfilm på Stockholms filmfestival – är en film utöver det vanliga. Språk: Engelska med svensk text.
Det finns en filmhandledning gjord av Svenska Filminstitutet.
Filmcentrum har gjort en handledning till filmen med fokus på de Globala målen.

Översvämningar i Bangladeshfrån 12 år
Bangladesh ligger vid Ganges delta i Sydasien. Landet drabbas ofta av översvämningar. Den här filmen tar upp de fysiska och mänskliga orsakerna till översvämningarna. Genom personliga berättelser undersöks vilka sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter översvämningarna har på människorna som bor i landet. Filmen visar också hur drabbade samhällsgrupper arbetar för att försöka minska sin sårbarhet vid framtida översvämningar.

Fatta katastrofenfrån 13 år
En parasit som lamslår en hel stad, en tornado som lyfter hela byggnader, torka som orsakar akut matbrist och en tsunami som orsakar explosioner i ett kärnkraftverk. Konsekvenserna av naturens krafter kan vara förödande. I Fatta katastrofen tar vi upp människors berättelser om naturkatastrofer som drabbat dem. Serien är en del av ett webbaserat koncept med syfte att väcka högstadieelevers intresse för kemi, biologi, fysik och teknik genom fiktiva äventyr. Syftet med serien är att visa verklighetens konsekvenser av liknande händelser.

Kjellkoll: Mål 13, bekämpa klimatförändringarna, podd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 13: bekämpa klimatförändringarna. Det handlar om att ställa om till fossilfritt, att minska konsumtionen samt att förändra hur vi reser. Meteorologerna Pererik Åberg och Helen Trondstad berättar om skillnaden mellan väder och klimat och klimatforskaren Beatrice Crona berättar om hur vi ska ställa om våra samhällen. Och hur allvarlig är klimatkrisen?
Det finns en handledning till serien.

I skuggan av klimatet, Från 13 år
Sylth och Ever förlorade allt i en av Kaliforniens största skogsbränder. I East Porterville får 15-åriga Pedro gå till kyrkan för att duscha sedan brunnen hemma sinat. Vattenbrist gör även att alpackabonden Emerson fruktar för sitt liv i och med att glaciärerna smälter i Peru. I Limas slum däremot har man hittat ett sätt att skörda vatten från dimma. Vi möter människor som måste anpassa sig till extremare klimatförhållanden, de som förlorat allt och de som gör något åt den rådande situationen.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Anotes ark – ett land på väg att försvinnafrån 13 år
Stilla havsnationen Kiribati är en av de mest avlägsna platser på jorden, och långt ifrån det moderna samhället. Ändå är det ett av de första länderna som måste ta sig an problemen med klimatförändringarna: Vad händer när ditt land försvinner ned i havet? Den här dokumentären sätter samman två gripande berättelser. Vi får dels följa den kiribatiska presidenten Anote Tongs kamp för skydda sitt folk och landets 4000 år gamla kultur från de stigande havsnivåerna. En kamp som grundar sig i internationella klimat- och mänskliga rättighetsförhandlingar. Och vi får dels träffa Sermary, en ung sexbarnsmamma, som brottas med att migrera sin familj till säker mark på Nya Zeeland. Därmed måste hon också lämna sin kultur och det enda liv hon känner till. Anotes ark fångar nästa steg i problematiken av klimatförändringar. Ett steg som brådskande kräver ny teknik och globala överenskommelser, och som kan förändra det vardagliga livet som vi känner till det. Det här är ett starkt porträtt av den kiribatiska befolkningen som står inför en genomgripande förändring. Engelska och Kiribati med svensk text.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Nature Inc – Främmande hotfrån 13 år
Ekosystem blir förstörda av främmande flora och fauna kostar flera miljarder dollar varje dag. Den årliga kostnaden uppskattas till nära 1,5 triljoner dollar. Australien är extra hårt drabbat. Här bekämpas till exempel agapaddor, kameler och rävar med alla medel som står till buds, för att förhindra ekosystemen från att slås sönder. Lyckas man finns det inte bara miljövinster att vinna – utan även miljoner att spara. Nature Inc. är en serie tv-dokumentärer om ekosystemens ekonomi och länken mellan miljön och den globala marknaden. Miljöförstöring har en prislapp – och den kostar mer än vi tror. Nature Inc. tittar närmare på bakomliggande orsaker och alternativa lösningar till framtidens problem. Syftet är att informera och inspirera kommande generationer. 

Nature Inc –  Från kaos till miljövårdfrån 13 år
I serien Nature Inc tittar vi närmare på bakomliggande orsaker och alternativa lösningar på framtidens problem. I den andra delen i serien skildras Kongo-Kinshasa som kunde vara ett av de rikaste länderna i Afrika med sina enorma tillgångar av mineraler, diamanter, skog, vatten, jord och energikällor. Istället har krig och korruption gjort det till ett av världens fattigaste. När människor kämpar för sin dagliga överlevnad tänker de inte ur ett långsiktigt perspektiv, men det finns små tecken på att en förändring är på väg: Genom att se miljön som ett kapital, som behöver förvaltas för att öka i värde istället för att minska, kan landet få en nystart. 

Nature Inc – De stora regnen 1från 13 år
Asien och Stilla havet är den mest katastrofdrabbade regionen i världen. Sedan 1880 har jordens medeltemperatur ökat med ¾ grad och det har fått stora konsekvenser. I Vietnam, Filippinerna och Indien påverkas 1,8 miljarder kustbor av hårda stormar och cykloner. På Kiribataöarna är problemen än större. Här innebär klimatförändringarna att öborna på sikt kommer att bli statslösa.
Det finns en lärarhandledning till serien.

Nature Inc – De stora regnen 2från 13 år
Den 11 mars 2011 drabbade en tsunami några av Japans kuster med vågor på över 20 meter. Än en gång påvisades människans utsatthet vid naturkatastrofer och vilka enorma pengar som finns att spara om man kan förebygga skadeverkningarna. Idag arbetar hotade länder med att ta fram effektiva larmsystem och planera för räddningsinsatser, men även bioteknik används för att bl.a. skapa motståndskraftiga växtarter som klarar ökade salthalter. Nature Inc. är en serie tv-dokumentärer om ekosystemens ekonomi och länken mellan miljön och den globala marknaden. Miljöförstöring har en prislapp – och den kostar mer än vi tror. Nature Inc. tittar närmare på bakomliggande orsaker och alternativa lösningar till framtidens problem. Syftet är att informera och inspirera kommande generationer. 

Nature Inc –  En tidsinställd bombfrån 13 år
Sedan 2010 är CFC-gaser, som bidrog till ozonminskningen, förbjudna. Det är den första och hittills enda globala frågan som lösts internationellt, men det har visat sig att vissa ozonvänliga alternativ i själva verket är superväxthusgaser. Samtidigt som det finns andra ozon- och klimatvänliga alternativ. Så varför används inte dessa? I det här programmet tar Nature Inc. reda på varför enkla lösningar sällan blir enkla. Nature Inc. är en serie tv-dokumentärer om ekosystemens ekonomi och länken mellan miljön och den globala marknaden. 

Zero Impact, 16 år
Vad kan den enskilda människan göra för att minska klimatpåverkan? Möt fyra familjer som antagit utmaningen att genomgå en klimatsmart livsstilsförändring. Familjerna har 30 dagar på sig att förändra sina levnadsvanor så att de inte överbelastar miljön. Till hjälp har familjerna forskaren och hållbarhetsexperten Fredrik Hedenus samt programledare Özz Nûjen.