Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Tips på resurser

Från globalamalen.se: 

Vår planet har försett oss med ett överflöd av naturresurser, men vi människor har inte nyttjat det på ett ansvarsfullt sätt och konsumerar nu långt bortom vad vår planet klarar av. Visste du exempelvis att 1/3 av den mat som produceras slängs? Att uppnå hållbar utveckling kräver att vi minskar vårt ekologiska fotavtryck genom att ändra hur vi producerar och konsumerar varor och resurser. 

Hållbar konsumtion innebär inte bara miljöfördelar utan även sociala och ekonomiska fördelar såsom ökad konkurrenskraft, tillväxt på såväl den lokala som globala marknaden, ökad sysselsättning, förbättrad hälsa och minskad fattigdom. Omställning till en hållbar konsumtion och produktion av varor är en nödvändighet för att minska vår negativa påverkan på klimat, miljö och människors hälsa. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 12. 

Med på jobbet: På återvinningsfabriken, upp till 5 år
Angelina följer med Tero som jobbar på en återvinningsfabrik. Där sorteras och mosas petflaskor för att sedan återvinnas. Inne på fabriken är det bullrigt och luktar illa men Tero berättar att man vänjer sig. Angelina tycker det är kul att hjälpa till.

Rädda världen: Återvinning, serie upp till 5 år
Sara ska rädda världen och sälja saker på loppis. Då kan andra barn köpa hennes begagnade grejer istället för nya – och så kan hon spara pengar. Men vad gör Sara med pengarna?
Det finns en handledning till serien.

SKRÄP, från 5 år
Vad händer med allt skräp vi lämnar till återvinningen? Johan tar med sig metallburkar, pappersförpackningar, glasflaskor, plastpåsar och bildäck till sorteringsanläggningar och smältverk.

Kjell i Returlandet, podd från 6 år
Om du sorterar dina sopor rätt så blir det väldigt lite kvar. Plast, glas, papper, batterier, textil, elektronik, metall och farligt avfall är några exempel på vad du kan sortera ut. Men vad händer när man sorterat och vart tar allt vägen? Kjell och hans vän Ture Retur sorterar sina sopor och följer med skräpet till de olika återvinningsstationerna för att undersöka saken. Programseriens syfte är, att utifrån från Agenda 2030 och kursplaner i SO, NO och konsumentkunskap för årskurs F-3. förmedla kunskap om elevens närområde, och om material och ämnen i elevens vardag. Fokus ligger på återvinning och miljöfrågor, till exempel matvaror, kläder, glas, metall, plast och energi.
Det finns en lärarhandledning till serien.

Globala målen – för barn: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 12 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Hållbar konsumtion och produktion” innebär. Statsvetaren Jenny ger bakgrunden till de Globala målen och vi får konkreta tips på hur vi alla kan få vår värld att må bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Ta hand om ditt skräp, från 7 år 
Skräp hör varken hemma på landet eller i staden – och det kan ta väldigt lång tid för sånt vi slänger att försvinna. Slänger du ett päron i naturen är det borta på en månad. Medan annat skräp, som glas, kan bli kvar i upp till en miljon år! 
Kan skräp ha kretslopp? Vilket skräp är vanligast och vilket skräp är värst? Vart tar skräp vägen? Hur ska vi egentligen ta hand om vårt skräp? Det undersöker vi i den här filmen! 
En film för elever i låg- och mellanstadiet som passar i t.ex. hem- och konsumentkunskap samt i biologi. 
Det finns en handledning till filmen. 

Plasten i vår vardag – mikroplast i haven och återvinning av plast, från 8 år
Vi använder mycket plast i Sverige – och hela världen – eftersom plast är ett fantastiskt användbart material. Men problemen är inte lika fantastiska. Undersökningar förutspår att år 2050 kommer världens hav att innehålla mer plast än fisk. Man uppskattar att 90 procent av världens plastskräp i havet kommer från tio förorenade floder. Men det finns en annan sorts fara med plast som har uppmärksammats de senaste åren – mikroplast. Den bildas när plastföremål slits och plastpartiklar frigörs. De kan komma från bildäck, konstgräsplaner och när vi tvättar syntetkläder. Partiklarna är mindre än 5 mm stora och tas upp av djuren och människor som får i sig vatten. Men du kan göra skillnad – genom att göra medvetna val och återvinna plast. I filmen får vi tips på detta samtidigt som vi lär oss mer om plast.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Globala målen i sikte: mål 12: Hållbar konsumtion och produktion, från 10 år
Mål 12 handlar om allt vi köper och hur har man tillverkar dessa saker. Dagens konsumtionsnivå har en negativ påverkan på klimat och miljö så vi måste omvärdera vår syn på konsumtion och satsa mycket mer på återanvändning. I slutet får du tips på vad du själv kan göra – och det är en hel del!
Det finns en handledning till serien.

Labba: Pappersåtervinning, från 10 år
Pappret på toaletten är slut och vetenskapsreportern Agneta hamnar i en pinsam situation. Beppe återvinner gamla tidningar och förvandlar dem till fina brevpapper. Det finns en handledning till serien.

Sugrör – så kan du agera för en bättre värld!, från 11 år
Mycket runt omkring oss är gjort utav plast. Plast som i enorma mängder hamnar i våra hav och får stora negativa konsekvenser för vår miljö. Haven, djurlivet och även människan tar skada. Hela ekosystem är hotade. Men, det pågår en förändring i samhället där allt fler väljer miljövänliga alternativ istället för plast.
Dokumentären Sugrör illustrerar just detta. Vi får en inblick i hur företag och individer gör skillnad genom utbildning, olika samarbeten, policyutveckling och användning av andra alternativ än plast. Sugrör inspirerar oss att ta ställning och ger betraktaren möjligheten att vara en del av lösningen.Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Plastens miljöpåverkan, från 12 år
Plast är inte är biologiskt nedbrytbar, och den påverkar både natur och djur. Därför är det viktigt att minska plastanvändningen och återvinna all plast. I det här utbildningsklippet får du en kort sammanfattning av vad plast är, varför den är farlig i naturen och hur man kan använda plast på ett miljövänligt sätt. 

Kjellkoll: Mål 12: Hållbar konsumtion och produktionpodd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 12: hållbar konsumtion och produktion. Sveriges rådande konsumtionsmönster har en negativ inverkan på människors hälsa, klimat och miljö, både i Sverige och globalt. Annika ingår i en grupp som kanske har en lösning på miljöproblemen. Här berättar hon hur.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Hållbart såklart, från 13 år
Ibland kan det kännas som att klimathotet är på tok för stort. Och vad kan du göra åt det egentligen? Du är ju bara en enda liten person! Om serien: Hållbart såklart! är ett skolmaterial som riktar sig till elever i årskurs 7-9. Hur kan vi ta hand om vår planet, shoppa smart, äta miljövänligt, hålla koll på pengarna och klaga om vi inte är nöjda med något vi köpt? Filmerna ger många konkreta tips och förklarar på ett enkelt och roligt sätt hur man kan göra för att vara en medveten konsument. Skolmaterialet Hållbart såklart! är kostnadsfritt och utformat efter Lgr11 i samverkan med yrkesverksamma lärare. I materialet ingår ett antal filmer, färdiga lektioner och quiz. Filmerna är deponerade av Konsumentverket.
Här hittar ni arbetsmaterialet till serien.

Landfill Harmonic – orkesterna från soptippen, 13 år
Filmen följer Recycled Orchestra of Cateura, en orkester av ungdomar som lever vid den enorma soptippen utanför Paraguays huvudstad Asunción. Men då gruppen inte har instrument till alla skapar de dessa av soporna på tippen.
När orkesterns historia blir känd för omvärlden hamnar de, under ledning av läraren Favio Chavez, helt plötsligt i strålkastarljuset och får uppträda för fulla hus på världsarenorna.
Men när en naturkatastrof drabbar deras ort, måste Favio hitta ett sätt att hålla orkestern och gemenskapen intakt och införliva hopp i ungdomarna.
Landfill Harmonic tar upp två viktiga frågor i vår tid; fattigdom och avfallshantering, men är samtidigt en vacker historia om musikens transformativa kraft.
Det finns en filmhandledning till filmen. 

Mat, kläder och hållbarhet, från 13 år
I en pågående klimatkris finns det mycket vi inte vet och mycket vi kan göra. Men vad är det vi inte vet och vad kan jag som enskild konsument göra? Filmen lyfter vad som krävs i resurser och arbetsförhållanden för att bistå vår västvärld med billig mat och billiga kläder. Genom att följa en liten familjs tankar lyfter filmen historiska konsumentvanor kontra det nutida slit-och-släng-beteendet. Under filmens gång får tittarna och familjen lära sig om hållbarhet vilket får dem att inse att med små medel kan de göra stora förändringar som konsument. De första 27 minuterna handlar om mat och därefter till 44 minuter in i filmen handlar det om kläder för att sedan avslutas summerande. Filmen möter många globala mål från Agenda 2030 men främst om arbetsvillkor (mål 8), hållbar produktion och konsumtion (mål 12) samt ha hållbara vattenresurser (mål 6)
Det finns en handledning till filmen.

Härifrån till hållbarheten: Kläder, serie från 13 år
Elin Larsson är hållbarhetschef på ett internationellt klädmärke. Genom att välja bort resurskrävande bomull, hyra ut plagg, sälja i andra hand, och återskapa kläder med hjälp av återvunna material, är företaget del av en ny kultur som håller på att växa fram i klädbranschen. Vi följer också med på en så kallad freeshop, där Farida al-Abani och hennes vänner byter kläder i stället för att köpa nytt.
Det finns en handledning till serien. 

Härifrån till hållbarheten: Prylar, serier från 13 år
Vad händer om man tvingas skapa alla föremål som man behöver? Formgivaren Kristina Schultz tröttnade på att känna sig som en fånge i masskonsumtionen. Hon bestämde sig för att göra sig av med alla sina prylar. Vår konsumtion leder till stora växthusgasutsläpp, inte minst i låglöneländerna där många varor produceras.
Det finns en handledning till serien. 

Food Evolution – vem ska man lita på?, från 14 år
I denna dokumentärfilm gör vi nedslag på papayaplantager på Hawaii, banangårdar i Uganda och majsfält i Iowa, USA. Här får vi ta del av den polariserande debatten kring mat och GMO, genmodifierade organismer. Det är en debatt som är präglad av stridigheter, misstro och missförstånd. Vi träffar experter och aktivister, men även bönder och forskare från olika delar av världen som ger sina synpunkter på genmodifierad mat.
Filmen vänder upp och ner på debatten kring GMO. De engagerade förespråkarna från båda sidor av debatten är överens om behovet av säker, näringsrik och hållbar mat. Deras åsikter däremot, skiljer sig i vad som utgör sanningen om GMO. Det gör att mat som sådan blir ett ideologiskt slagfält där man ibland tar till tveksamma metoder för att vinna mark.
Det finns en lärarhandledning till filmen.

Plastic paradise – det stora sopområdet i Stilla Havet, från 14 år
Midway Atoll i norra Stilla Havet är en av de mest avlägsna platserna på jorden och ligger tusentals mil bort från närmaste civilisation. Journalisten och filmaren Angela Sun gör en personlig upptäcktsfärd dit för att avslöja sanningen bakom mysteriet med det stora sopområdet. Volontärer som belyser vad vår extrema plast- konsumtion gör mot våra hav – och mot vår hälsa.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Kjellsorterat, från 16 år 
Journalisten Kjell Eriksson vill veta mer om miljö och hållbarhet. Idag förbrukar mänskligheten mer resurser än vad jorden klarar av att producera. Vi lever som om vi hade 1,6 jordklot istället för det enda vi har. Kjell besöker företag, myndigheter och kommuner för att få svar på vart våra sopor tar vägen och hur vi alla kan göra mer miljösmarta val. Han lär sig allt från avfallshierarkin till cirkulär ekonomi. Varje avsnitt avslutas med att någon som är engagerad i miljön får en minut på sig att rädda jorden. 

Zero Impact, 16 år
Vad kan den enskilda människan göra för att minska klimatpåverkan? Möt fyra familjer som antagit utmaningen att genomgå en klimatsmart livsstilsförändring. Familjerna har 30 dagar på sig att förändra sina levnadsvanor så att de inte överbelastar miljön. Till hjälp har familjerna forskaren och hållbarhetsexperten Fredrik Hedenus samt programledare Özz Nûjen. 

Kvalitetserie 19 år
Svenskarnas textilkonsumtion ökar. Men vad är det vi köper? Programledaren Camilla Thulin tar oss med på en resa där vi följer kläderna från ursprung till färdiga plagg. Vi tittar på material, hantverk och klädstilar och lär oss mer om farliga kemikalier som finns i flera av de plagg vi köper.