Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Tips på resurser

Från globalamalen.se: 

Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. 

Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden. 

Här nedan hittar ni filmer i Mediekatalogen som kan kopplas till mål 11. 

Globala målen för barn: Mål 11 Hållbara städer och samhällen, från 6 år
Vad innebär de 17 globala målen? Vi får veta vad mål 11 är. Kunskapsklippet förklarar vad målet “Hållbara städer och samhällen” innebär och ger konkreta tips hur vi alla kan hjälpa till att göra världen bättre.
Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra saker till år 2030. Att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att förbättra miljön samt stoppa klimatförändringarna. Varför har man dessa mål? Vilket ansvar har: FN, EU, Sverige, din kommun, din skola eller din familj? Vad kan vi tillsammans göra för att världen ska bli mer jämlik? Hur kan vi konsumera klimatsmart i skolan och hemma? Hur kan vi hjälpa till att minska fattigdomen? Filmerna ger bakgrunden och presenterar målen. Barn reflekterar och filmerna ger konkreta tips på hur vi ska få vår värld att må bättre.

Globala målen i sikte: Mål 11: Hållbara städer och samhällen, från 10 år
I dag lever hälften av alla människor i världen i städer. De flesta föroreningar som påverkar miljön kommer från allt som sker i städerna. Men en bra stad handlar inte bara om den yttre miljön. Alla ska också känna sig trygga, delaktiga och välkomna i en stad. Och slutligen: vad kan du själv bidra med för att få en bra och hållbar stad?
Det finns en lärarhandledning till serien.

Urbanisering i en megastad – Mumbai, från 12 år
Med Mumbai som exempel lär vi oss om urbanisering och vad en så kallad megastad är för något. Vi lär oss om vilka konsekvenser urbaniseringen ger och vi får reda på varför befolkningen i Mumbai växer med en person per minut. Under vår resa får vi se kontrasterna; egenbyggda skjul bredvid lyxlägenheter. En film för elever i högstadieålder som läser om miljö, befolkningsutveckling och hållbarhetsfrågor i ämnet geografi.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Utmaningar i en megastad – Mumbai, från 12 år
De senaste hundra åren har Mumbais befolkning växt från några hundra tusen till över 20 miljoner invånare och varje minut växer stadens befolkning med en person. Staden har stora problem med både renhållning, avlopp och trafik. I den här filmen besöker vi Mumbai för att lära oss om hur man hanterar en megastad och vilka satsningar som görs för att förbättra situationen i Mumbai.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Kjellkoll: Mål 11: Hållbara städer och samhällen, podd från 13 år
Journalisten Kjell Eriksson träffar Ida Texell från Agenda 2030-delegationen och pratar om mål 11: hållbara städer och samhällen. Hur ska vi bo, jobba och leva? Kjell träffar Eva Källander som kallas höghusbonden och hon visar hur hydroponisk odling fungerar.
Det finns en lärarhandledning till serien. 

Den hållbara staden, från 13 år
Hållbarhet och hållbar utveckling blir allt viktigare – vilket också betonas i LGR11. På jorden finns idag ungefär 7 miljarder människor och nästan hälften av oss bor i just städer. Om utvecklingen fortsätter på liknande sätt beräknas runt 60 procent av jordens befolkning att bo i städer år 2030. Dåliga förhållanden på landet och utsikten till ett bättre liv i staden leder till urbanisering och att städerna växer okontrollerat. Stadsbor kämpar för att klara av sociala, ekonomiska och miljömässiga frågor. I det här programmet undersöker vi begreppet hållbara städer och de förändringar som kan och måste göras för att långsiktigt förbättra miljö och livskvalitet. 

Härifrån till hållbarheten, från 13 år
Våra städer växer med varje år. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm försöker man bygga en hel stadsdel som är hållbar. Med hjälp av energisnåla lägenheter, solpaneler, och uppmuntran till kollektivtrafik och elbilar försöker man skapa en ny sorts stad. Men det går också att bygga hållbart i det lilla. Emilia Petersson har byggt sitt eget mikrohus med återanvänt material.
Det finns en lärarhandledning till filmen. 

Push, från 15 år 
En dokumentär om den nya, obeboeliga staden! I städer över hela världen blir det allt dyrare att bo, samtidigt som lönerna står still. Fattiga och vanlig medelklass trycks ut ur städer världen över. Det handlar inte om gentrifiering, det här är ett monster av en helt annan sort. En ny sorts hyresvärd har etablerat sig, kapitalfonder utan personligt ansvar. I dokumentären PUSH följer regissören Fredrik Gertten FN:s rapportör i bostads- frågorLeilani Farha i hennes arbete samt intervjuar sociologiprofessorn Saskia Sassen, nationalekonomen Joseph Stiglitz och författaren Roberto Saviano. 

Big cities, serie från 19 år
En serie om hållbar utveckling i storstäder runt om i världen. Konkreta exempel på hur man på individ-nivå och samhällsnivå kan minska miljöbelastning och motverka sociala problem. Vi möter människor ifrån olika länder och deras innovativa idéer som löst flera storstadsproblem. Det handlar bland annat om boendealternativ i Korea, fiskodling mitt i Berlin, hemlösas situation i Malaysia och kulturellt samarbete i Jordanien.