Agenda 2030 och de Globala målen

Globala målen i mediekatalogen

Film skapar engagemang och ger perspektiv. Med hjälp av film som en gemensam utgångspunkt får eleverna till sig både kunskap och en upplevelse som kan användas som utgångspunkt för undervisning om Agenda 2030 och Globala målen 

Vi har massor av film och poddar i mediekatalogen: fakta, fiktion och dokumentärer som går att knyta direkt eller indirekt till De globala målen och Agenda 2030. Till många av filmerna finns det handledningar och annat kringmaterial som du kan ha glädje av i planeringen av din undervisning. 

Om världen bestod av 100 personerfrån 7 år och uppåt
Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så många människor är det svårt att lära känna alla. Tänk om världen bestod av 100 personer – vilka skulle bo där då?
I den här animerade filmen ska vi lära oss om hur världen ser ut med hjälp av enkel statistik! Hur många skulle vara födda i Asien? Hur många skulle ha tillgång till elektricitet? Och hur många skulle tycka om att spela fotboll? Hur många av de 100 personerna skulle ha en mobiltelefon? Det ska vi lära oss i den här filmen. 

Globala mål i sikte: Om globala målen för hållbar utveckling, från 10 år
Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I den här serien får en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du får också tips på vad du kan göra för att själv bidra. Det här avsnittet är en överblick på hela serien.

De globala målen – för hållbar utveckling, från 13 år
FN, eller Förenta Nationerna, samlade världens ledare år 2015 för att tillsammans sätta upp mål för världens framtida utveckling. För att kunna utrota extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen och inte minst lösa klimatkrisen, har man satt upp en plan där man beslutat om 17 stycken globala mål. Dessa mål kallas de Globala målen, eller Agenda 2030 för att de ska ha uppnåtts senast 2030.
Hur ska det gå till? Vilka är de Globala målen? Och vems ansvar är det att de Globala målen nås? Vi träffar ungdomsrepresentanter från FN, experter, medarbetare från UNDP, samt ungdomar för att reda ut dessa frågor.

Webbresurser

Globala målen
Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”.

Universitets- och Högskolerådets – Den globala skolan
Den globala skolans uppgift är att bidra till kunskaps- och metodutveckling för att du som arbetar med utbildning och lärande ska kunna ge dina elever och studerande förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld såväl lokalt som globalt.

På den här webbplatsen hittar du information om Den globala skolan och deras verksamhet. Du kan läsa om och anmäla dig till seminarier, hitta tips på material och metoder och lära dig mer om de globala målen och lärande för hållbar utveckling.

Bli målmedveten
Här kommer du att få lära dig lite mer om Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten.

Klimatkalkylatorn
Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

Regeringskansliet
Här kan du läsa om regeringens arbete med de Globala målen.

Mediekompass om Agenda 2030
Här ges förslag på hur du som lärare kan arbeta med de 17 globala målen genom nyhetsmedier. Att lära med, om och genom medier kan skapa större förståelse för de globala målens komplexitet.

Konsumentverket, Hållbart såklart! (F-9)
Vad kan man göra för att få koll på sina pengar och bli en medveten konsument? I filmerna får vi möta fyra kompisar som tar sig an olika utmaningar vi står inför:
Hur kan vi ta hand om vår planet, shoppa smart, äta miljövänligt, hålla koll på pengarna och klaga om vi inte är nöjda med något vi köpt?
Skolmaterialet Hållbart såklart! är kostnadsfritt och utformat efter Lgr11 i samverkan med yrkesverksamma lärare.

Konsumentverket Miljömässigt hållbar konsumtion (gy)
Den här presentationen är en övergripande introduktion till området miljömässigt hållbar konsumtion och består av 26 bilder och ett lärarmanus. Intentionen är att den ska underlätta din undervisning och vara ett verktyg för att hjälpa dina elever att agera miljömässigt hållbart i rollen som konsumenter. Det är fokus på fyra områden: shopping, hemma hos dig, maten och resande.
Materialet tar utgångspunkt i Gy11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i processen.

LNU – Algo Kidz
Ett kostnadsfritt skolmaterial, som du kan använda i din undervisning för att lära barn från f – 3 om hur mikroalger kan rena luft och hav.

Håll Sverige rent
Här hittar du inspirerande sagor, spel, läromedel och lärarhandledningar om nedskräpning och hållbar utveckling.

Naturskyddsföreningen i skolan
Här hittar du bland annat övningar, faktablad, ordlistor och affischer om allt ifrån energi och ekosystemtjänster till havet, mat och hållbar utveckling.

Skogen i skolan
Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog. Här är bland annat utomhuspedagogiken ett verktyg.

WWF
Världsnaturfonden WWF erbjuder en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här kan du både fördjupa dina kunskaper om lärande för hållbar utveckling, samt hitta länkar till fakta och undervisningsmaterial.