Agenda 2030 och de Globala målen

Agenda 2030  är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Den finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030:

  • Att avskaffa extrem fattigdom.
  • Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
  • Att främja fred och rättvisa.
  • Att lösa klimatkrisen.

Målen utgör en plan för hur vi tillsammans kan göra världen bättre för alla människor, men allas hjälp behövs för att målen ska bli verklighet.

Louise Storm, mediepedagog, pratar om hur man kan använda film från mediekatalogen för arbete om de Globala målen och Agenda 2030 i skolan. (OBS! Mediekatalogen har sedan 2021-06-21 fått en bättre sökfunktion, en modernare vy och smartare verktyg.)

Globala målen i mediekatalogen

Film skapar engagemang och ger perspektiv. Med hjälp av film som en gemensam utgångspunkt får eleverna till sig både kunskap och en upplevelse som kan användas som utgångspunkt för undervisning om Agenda 2030 och Globala målen 

Vi har massor av film och poddar i mediekatalogen: fakta, fiktion och dokumentärer som går att knyta direkt eller indirekt till De globala målen och Agenda 2030. Till många av filmerna finns det handledningar och annat kringmaterial som du kan ha glädje av i planeringen av din undervisning. För att underlätta för dig har vi samlat filmer och material här på vår hemsida. 

Saknar ni något? Hör gärna av er med innehåll som kan komplettera listorna över tips till undervisning.

Övergripande för lärare: 

Lärlabbet: Tema: Lärande för hållbar utveckling, tre filmer, 19 år 

Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Dessa tre filmer visar tre olika exempel på hur man kan arbeta. 

Övergripande för elever:

Om världen bestod av 100 personerfrån 7 år och uppåt
Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så många människor är det svårt att lära känna alla. Tänk om världen bestod av 100 personer – vilka skulle bo där då?
I den här animerade filmen ska vi lära oss om hur världen ser ut med hjälp av enkel statistik! Hur många skulle vara födda i Asien? Hur många skulle ha tillgång till elektricitet? Och hur många skulle tycka om att spela fotboll? Hur många av de 100 personerna skulle ha en mobiltelefon? Det ska vi lära oss i den här filmen. Det finns en handledning till filmen. 

Globala mål i sikte: Om globala målen för hållbar utveckling, från 10 år
Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I den här serien får en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du får också tips på vad du kan göra för att själv bidra. Det här avsnittet är en överblick på hela serien.

Film sorterat efter mål:

Webbresurser

Globala målen
Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.

Bli målmedveten
Här kommer du att få lära dig lite mer om Globala målen, svara på frågor om ditt liv och dina värderingar, för att sedan få en personlig att-göra-lista med konkreta tips på vad just du kan göra för att bidra och #BliMålmedveten.

Klimatkalkylatorn
Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet. Men redan 2020 ska vi ha gjort stora förändringar i rätt riktning. Hur lever du? Och vad kan du ändra?
Testa här!

Universitets- och Högskolerådets – Den globala skolan
Den globala skolans uppgift är att bidra till kunskaps- och metodutveckling för att du som arbetar med utbildning och lärande ska kunna ge dina elever och studerande förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld såväl lokalt som globalt.

På den här webbplatsen hittar du information om Den globala skolan och deras verksamhet. Du kan läsa om och anmäla dig till seminarier, hitta tips på material och metoder och lära dig mer om de globala målen och lärande för hållbar utveckling.

Regeringskansliet
Här kan du läsa om regeringens arbete med de Globala målen.

Konsumentverket, Hållbart såklart! (F-9)
Vad kan man göra för att få koll på sina pengar och bli en medveten konsument? I filmerna får vi möta fyra kompisar som tar sig an olika utmaningar vi står inför:
Hur kan vi ta hand om vår planet, shoppa smart, äta miljövänligt, hålla koll på pengarna och klaga om vi inte är nöjda med något vi köpt?
Skolmaterialet Hållbart såklart! är kostnadsfritt och utformat efter Lgr11 i samverkan med yrkesverksamma lärare.

Konsumentverket Miljömässigt hållbar konsumtion (gy)
Den här presentationen är en övergripande introduktion till området miljömässigt hållbar konsumtion och består av 26 bilder och ett lärarmanus. Intentionen är att den ska underlätta din undervisning och vara ett verktyg för att hjälpa dina elever att agera miljömässigt hållbart i rollen som konsumenter. Det är fokus på fyra områden: shopping, hemma hos dig, maten och resande.
Materialet tar utgångspunkt i Gy11. Yrkesverksamma lärare har medverkat i processen.

LNU – Algo Kidz
Ett kostnadsfritt skolmaterial, som du kan använda i din undervisning för att lära barn från f – 3 om hur mikroalger kan rena luft och hav.

Håll Sverige rent
Här hittar du inspirerande sagor, spel, läromedel och lärarhandledningar om nedskräpning och hållbar utveckling.

Naturvårdsverket – minska matsvinn
Vägledningen innefattar informationsmaterial och verktyg till kommuner, landsting, län, skolor och berörda aktörer inom livsmedelskedjan. Materialet ska ge stöd till att förmedla behovet av att minska matsvinnet och ge exempel på möjliga åtgärder.   

Naturskyddsföreningen i skolan
Här hittar du bland annat övningar, faktablad, ordlistor och affischer om allt ifrån energi och ekosystemtjänster till havet, mat och hållbar utveckling.

Skogen i skolan
Skogen i Skolans pedagogiska idé bygger på att så långt som möjligt koppla samman teori och praktik för att öka lärares och elevers intresse för, och kunskap om skog. Här är bland annat utomhuspedagogiken ett verktyg.

WWF
Världsnaturfonden WWF erbjuder en rad olika utbildningar, verktyg och metoder. Här kan du både fördjupa dina kunskaper om lärande för hållbar utveckling, samt hitta länkar till fakta och undervisningsmaterial.

WWF-klimat
Här läser du om vad som menas med klimatförändringar, vad som måste göras för att lösa klimatutmaningen och hur vi på WWF arbetar med den stora klimatfrågan.