Agenda 2030 och de Globala målen

Globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit och finns till för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030: Att avskaffa extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att främja fred och rättvisa. Att lösa klimatkrisen. 

Varsågod, här har vi samlat tips på filmer ur Mediekatalogen som kan kopplas till Agenda 2030 och de globala målen.

Saknar ni något? Hör gärna av er med innehåll som kan komplettera listorna över tips till undervisning.

För lärare: 

Lärlabbet: Tema: Lärande för hållbar utveckling, tre filmer, 19 år 

Förutsättningar för lärande för hållbar utveckling (LHU) är delaktighet, reflektion och olika perspektiv. Men vad är LHU? Hur får man in de globala målen i skolans vardag på olika stadier och på både lektioner och raster? Hur kan skolan arbeta ämnesövergripande inom LHU? Hur kan lärande om hållbar utveckling se ut i olika skolämnen? Dessa tre filmer visar tre olika exempel på hur man kan arbeta. 

För elever:

Om världen bestod av 100 personerfrån 7 år och uppåt
Tillsammans med nästan 8 miljarder andra människor bor du på jorden. Med så många människor är det svårt att lära känna alla. Tänk om världen bestod av 100 personer – vilka skulle bo där då?
I den här animerade filmen ska vi lära oss om hur världen ser ut med hjälp av enkel statistik! Hur många skulle vara födda i Asien? Hur många skulle ha tillgång till elektricitet? Och hur många skulle tycka om att spela fotboll? Hur många av de 100 personerna skulle ha en mobiltelefon? Det ska vi lära oss i den här filmen. Det finns en handledning till filmen. 

Globala mål i sikte: Om globala målen för hållbar utveckling, från 10 år
Med hjälp av Globala målen ska vi åstadkomma en bättre värld där ingen lämnas utanför. I den här serien får en beskrivning av ett mål i taget och vad det går ut på. Du får också tips på vad du kan göra för att själv bidra. Det här avsnittet är en överblick på hela serien.

 

Webbresurser

Globala målen
Här hittar du övningar för att arbeta med Globala målen och hållbar utveckling i skolan. Övningarna är framtagna i samarbete med Universitets och högskolerådets verksamhet “Den globala skolan”. United Nations Development Programme (UNDP) arbetar i 170 länder för att avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara samhällen. UNDP I Sverige arbetar för att stärka policys och insatser för hållbar utveckling, och med att kommunicera och stötta genomförandet av de Globala målen. UNDP driver globalamålen.se med stöd från Sida.

Universitets- och Högskolerådets – Den globala skolan
Den globala skolans uppgift är att bidra till kunskaps- och metodutveckling för att du som arbetar med utbildning och lärande ska kunna ge dina elever och studerande förutsättningar för att göra medvetna val och verka för en hållbar värld såväl lokalt som globalt.

På den här webbplatsen hittar du information om Den globala skolan och deras verksamhet. Du kan läsa om och anmäla dig till seminarier, hitta tips på material och metoder och lära dig mer om de globala målen och lärande för hållbar utveckling.

 

Myndigheter

Konsumentverket, Hållbart såklart! (F-9)

Konsumentverket Miljömässigt hållbar konsumtion (gy)

Regeringskansliet

 

Organisationer och universitet

LNU – Algo Kidz
Ett kostnadsfritt skolmaterial, som du kan använda i din undervisning för att lära barn från f – 3 om hur mikroalger kan rena luft och hav.

Fairtrade – skolmaterial 

Håll Sverige rent 

Naturvårdsverket – minska matsvinn 

Naturskyddsföreningen i skolan 

Skogen i skolan 

WWF 

WWF-klimat 

 

Övrigt

Klimatkalkylatorn 

Mission 1.5