Kurser och resurser

Vi erbjuder kostnadsfri utbildning och stöd i pedagogisk användning av digitala verktyg för länets pedagoger och skolledare, utifrån  läroplanens skrivelser avseende skolans digitalisering.

Nedan ser du de områden som vi håller kurser inom. Vi skräddarsyr utbildningen efter era behov och önskemål. Allt ifrån kortare workshopar till längre utbildningssatsningar.

Maila avmedia@avmkl.se eller ring 0480-45 67 70 med en förfrågan så diskuterar vi vad som kan vara lämpligt för er verksamhet. Ni är varmt välkomna till våra lokaler på Nygatan 34 men vi kan också komma ut till er skola eller mötas på distans-/webbutbildning.

Våra kurser

Digitalt berättande

Att jobba med digitalt berättande innebär att skapa film från manus till färdig film, ljudsätta bilder, skapa podcasts, lära sig hur den rörliga bilden förstärker berättandet, hur VR förstärker berättandet än mer, trolla med green screens, animera och spela in poddradio. Det är intressant, givande, språkutvecklande och engagerande. Eleverna får också möjlighet att lära sig och behärska olika typer av medier genom det digitala berättandet och samarbeta med varandra. Det är dessutom utmärkt som redovisningsform!

Kontakt: Peter, peter.milton@avmkl.se

Distansundervisning

AV-Media har som uppgift att stötta länet skolor kring digitalisering och undervisning med stöd av digitala verktyg. Hör av dig till oss så ska vi försöka hjälpa dig och dina kollegor att göra undervingen så bra och tillgänglig som möjligt för dina elever nu under dessa besvärliga tider!

Kontakt: Jenny, jenny.christiansson@avmkl.se

Film i undervisningen

Under den här kursen tittar vi på de pedagogiska möjligheter som såväl faktafilm som spelfilm ger oss. Kursen ger exempel på hur man med filmens hjälp kan ge en större chans för fler elever att nå måluppfyllelse i skolans ämnen. Film hjälper eleven att förstå fakta och kunna ta till sig information samt ger möjlighet till repetition. Använd film för att visualisera, förtydliga och förstärka genom känslor och engagemang.

Kontakt: Louise, louise.storm@avmkl.se och Agneta, agneta.eriksson@avmkl.se

IKT för nya svenskar

Att komma till ett nytt land kan vara spännande, men också skrämmande om man inte vet vad som förväntas i olika situationer eller om man inte förstår språket. Att lära sig språket är en framgångsfaktor för att kunna förstå kulturen, omgivningen och komma in i det nya landets gemenskap. Det finns en rad olika digitala verktyg och pedagogiska metoder för att underlätta. Vi guidar dig!

Kontakt: Louise, louise.storm@avmkl.se

iPad som pedagogiskt verktyg

Det här är en kurs som anpassas efter era behov och förutsättningar – allt från iPadens grunder som inställningar och våra favorit-appar till vilka specialpedagogiska hjälpmedel som finns och hur du kan jobba med iPaden i ett uteklassrum. Vi tar utgångspunkt i en kreativ och berättande pedagogik där kopplingen till läroplanen är tydlig.

Kontakt: Ulrika, ulrika.neuman@avmkl.se, Daniel, daniel.lyckman@avmkl.se

MIK

När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.  Vi skräddarsyr innehållet efter ert behov inom källkritik, ung på nätet, sociala medier och säkerhet samt GDPR och upphovsrätt.

Kontakt: Louise, louise.storm@avmkl.se och Daniel, daniel.lyckman@avmkl.se

O365 och Google verktyg

Vi erbjuder introduktion och workshops kring plattformarna på olika nivåer. Det kan till exempel röra sig om att få grundläggande förståelse för molntjänster, om hur man skapar struktur och att dela material i plattformarna. Andra inriktningar kan gälla tillämpningar av olika verktyg för feedback samt funktioner och tillägg som lämpar sig särskilt väl för undervisning och handledning för elever med särskilda behov och/eller läs- och skrivsvårigheter. 

Kontakt: Ulrika, ulrika.neuman@avmkl.se, Daniel, daniel.lyckman@avmkl.se

Programmering

Du får lära dig grundprinciperna för programmering, hur du kan komma igång praktiskt med dina elever samt varför det är viktigt att ha grundkunskap om programmering och om hur programmering hänger ihop med källkritik. I kursen får ni självklart prova själva att programmera robotarna och vi går igenom handfasta tips på hur programmering kan genomföras med barn i förskola och skola.

Kontakt: Ulrika, ulrika.neuman@avmkl.se

VR/360

Att berätta med bild eller film är ett bra och effektivt sätt att förmedla något, att berätta med VR-bilder eller -filmer förstärker ytterligare. Under kursen får du skapa egna VR-bilder och -filmer. Vi funderar och diskuterar också kring hur VR/360 kan användas i undervisningen. Du blir förvånad över hur enkelt och användbart det är.

Kontakt: Peter, peter.milton@avmkl.se

3D

Lär dig skapa och designa i 3D. Rita egna modeller i ett program på datorn och skriv sen ut dem på en 3D-skrivare. Du blir förvånad över hur intressant och lätt det är! Under kursen funderar och diskuterar vi nyttan med att kunna skapa egna saker i 3D.

Kontakt: Peter, peter.milton@avmkl.se

Skriva sig till lärande – STL

Skriva sig till lärande (STL) är en modell som binder ihop det språkutvecklande arbetet i skolan tillsammans med en genomtänkt och strukturerad användning av digitala verktyg som då fungerar som en hävstång för lärande. STL bygger också på ett kontinuerligt kollaborativt lärande mellan elever där den digitala tekniken bland annat används för att facilitera den formativa återkopplingen. Den här kombinationen av pedagogik och teknik gör det möjligt för alla elever, oavsett eventuella läs- och skrivsvårigheter, att fullt ut delta i skriftliga samarbeten med sina klasskamrater tack vare de kompensatoriska möjligheter som tekniken ger.

AV-media erbjuder kommunerna i Kalmar län tillgång till utbildning i STL under läsår 2021/2022. Vi skräddarsyr efter era behov.

Kontakt: Jenny, jenny.christiansson@avmkl.se

Specialpedagogiskt stöd

Olika personer lär sig på olika sätt. Skolan ska kunna erbjuda alla elever möjlighet till att nå kunskapsmålen. Digitala verktyg underlättar och möjliggör inlärningen för väldigt många elever. Det kan till exempel vara med hjälp av talsyntes, stavningskontroll, kalkylator samt möjlighet till att förstora texter och skala av webbplatser.

Detta är en kurs för dig som är nyfiken på de specialpedagogiska möjligheterna en iPad och dator ger som ett alternativt verktyg i skola och förskola. Vi tar utgångspunkt i de appar och funktioner som är behjälpliga för elever i behov av särskilt stöd i sitt skolarbete.

Kontakt: Louise, louise.storm@avmkl.se