Kundundersökning 2020

Först och främst, tack så mycket för era svar!

Under slutet av höstterminen gick en enkät ut till våra användare. 3643 personer fick enkäten vilket generade 511 svar. Vi är glada över alla svar som vi har fått in, de är värdefulla för vårt fortsatta arbete.

85% av respondenterna använder sig av vår hemsida, 90% använder sig av mediekatalogen för att strömma film och 78% läser nyhetsbreven. 84% av respondenterna upplever att strömningen fungerar. 71% upplever att de hittar relevant film.

Vi har fått många glada tillrop men även frågor och önskemål. Här har vi samlat ihop de vanligaste frågorna för att besvara dem.

Elevkonton

Ni vet väl om att alla era elever, precis som ni, kan ha egna konton för att strömma film i sin dator eller chromebook var och när som helst. Ni kan dela filmer till eleverna genom en länk och de kan se filmen där de är. Enkäten visade att eleverna till 60 respondent av respondenterna har egna konton. Vi vill såklart jobba för att så många elever som möjligt har egna konton.

Några upplever krångel med elevkonton. Vi har gjort instruktionsfilmer som visar hur man skaffar konto som elev som kan vara till hjälp se här: Skapa konto i mediekatalogen. Ibland kör man fast och då är ni såklart välkomna att ta kontakt med oss så löser vi det mesta, till slut.

83 procent använder sig av handledningar till filmerna och men det är bara 18 procent som gör egna klipp. Vill ni se hur man kan göra egna klipp och dela länkar till dessa kan ni titta på den här filmen: AV-Media Kalmar läns nya mediekatalog.

6 månadersregeln ställer till det för några. Den innebär att om eleven inte har använt sitt konto på 6 månader raderas kontot och eleven behöver skaffa ett nytt. Det här är något som sker automatiskt och inget som vi kan påverka tyvärr. I grunden handlar det om GDPR.

Single sign on lösningar

Vi har goda nyheter på kontofronten. Om din kommun har Skolon går det nu att logga in i mediekatalogen där igenom (Västervik, Vimmerby, Mörbylånga). Samma gäller för kommuner med Skolfederation (Nybro).  Utvecklarna som arbetar med vår nya mediekatalog arbetar med single sign on lösningar för Office 365 och Googles tjänster, men det ligger lite längre fram i tidsplanen.

Elever kan inte se filmer

Detta är ett problem som oftast uppstår på mellanstadiet. Detta beror på att eleven är yngre än filmens rekommenderade ålder. Dessa gränser är satta för att eleverna inte ska få tillgång till film som de är för unga för. Du kan gå runt detta genom att klicka i att du vill att åldersgränsen ignoreras på den valda filmen innan du gör länken till filmen.

Önskemål och rättigheter

Vi tillhandahåller och köper in film med rättigheter att visa strömmande i undervisningssyfte. Vi köper film från våra filmdistributörer som i sin tur köper in och gör egen film för undervisning. Vi har möjlighet att ta med oss era önskemål på ämnen för kunskapsfilm till dem, så de önskemål som vi fått in i enkäten kommer vi föra vidare. Vi har på senare tid fått film som vänder sig till hemkunskap och inom ämnet ekonomi till exempel efter önskemål. Vårt mål är att vi ska kunna erbjuda nya och relevanta filmer för så många ämnen och stadier som möjligt vid varje inköpsrunda.

När det gäller spelfilm är målet att kunna erbjuda relevant, aktuell och även klassisk film. Tanken är att vi ska kunna bidra med bra film som eleverna som inte vanligen erbjuds på kommersiella kanaler. Vi har inte heller möjlighet att köpa in film från exempelvis Disney eller Astrid Lindgrens filmer då de inte finns för oss att köpa in med de rättigheter som behövs.  Vi håller ändå utkik efter film som är spännande och lättsam och inför lov brukar vi göra listor på spelfilm som är lämplig att visa för elever i fritids och i klassrummet.

Sedan 2016 har vi inte några DVD-skivor till utlån. Tyvärr är det så att vissa titlar fortfarande bara säljs som DVD och i övergången mellan DVD och strömmande film förlorade vi en del titlar som vi får förfrågningar efter. Vi håller ögonen öppna efter dessa titlar och bevakar ifall rättigheterna för filmerna ändras.

En del av mediekatalogen består av material från UR. Det är UR som styr vad som läggs upp och rensas bort av deras material, detta är tyvärr något som vi inte styr över. Men vi kan komma med önskemål och synpunkter, så hör av er om det är något som ni saknar.

Vi rensar ut gammal film och köper in ny allt eftersom för att hålla katalogen uppdaterad. Hör gärna av er till oss om det är något som ni saknar så undersöker vi möjligheten att få tag på filmen. Om vi inte kan få tag på den aktuella filmen kan vi komma med förslag på alternativ.

Exempel på filmer som vi köpt efter önskemål senaste året:

  • Heder – från 12 år
  • I taket lyser stjärnorna – från åk 6
  • En kvinnas liv – franska från 11 år
  • Flykten från DDR – tyska, från 13 år
  • Pans labyrint – spanska från 15 år

Att söka film

Några säger sig ha svårt att söka i mediekatalogen. Den sökmotor som vi har i mediekatalogen i dagsläget är lite väl fyrkantig emellanåt. Vi väntar på att få hela mediekatalogen uppdaterad och i och med det kommer vi få en smartare sökfunktion.

Tills vidare är mitt bästa tips att använda sig av ämnesträdet som ligger i sökfältets överkant för att hitta relevant film inom det ämne som du söker film för. För att snäva ned sökningen kan ni välja vilken åldersgrupp som du söker material för. Söker du spelfilm rekommenderar jag att du använder knappen Spelfilm för att rensa bort all kunskapsfilm.

Film och språk

All ny film som vi köper in ska vara textad på svenska och vi börjar få alltmer film med text på originalspråket. Detta gäller främst spelfilmer på engelska och de moderna språken. På de nyare filmerna finns även möjligheten att välja bort texten helt. Ni hittar dessa filmer lättast genom att välja ämne i ämnesträdet och sedan välja spelfilm.

Vi vet att många önskar serier på engelska och de moderna språken och det är något som vi önskar och efterfrågar både från våra distributörer och från UR. Vi vill även slå ett slag för kortfilmsklubben som ett alternativ till serierna.

Filmtips

Det finns några återkommande områden inom vilka vi får förfrågningar om film. För att underlätta har vi sammanställt Filmtips på vår hemsida. Där hittar du film ämnesvis för till exempel moderna språk och de praktiskt estetiska ämnena, men även för förskola och SFI. Du hittar dem på https://avmkl.se/filmtips/

Ha en fin filmvår!