Klassprojekt

Nyhet! Vi erbjuder klassprojekt. Skulle du vilja ha tillgång till en pedagog till? Ta chansen att bli fler pedagoger i klassrummet. Utveckla undervisningen med digitala inslag med hjälp av AV-Media Kalmar län.

Från hösten 2021 erbjuder vi klassprojekt för dig som pedagog och din klass.

Tanken är att utveckla lärandet med hjälp av digitala inslag för att öka möjligheterna att inspirera och nå så många elever som möjligt till ett intressant lärande. Utgångspunkten är att vidga det planerade arbetet i klassrummet med digitala inslag. Det kan t. ex. handla om digitalt berättande, skapande, texter, film eller programmering.

Vi skräddarsyr ett upplägg efter ålder och olika projekt. Är ni flera klasser på din skola, eller på någon annan skola, som vill vara med så går det också utmärkt. Det blir desto roligare då!

Nedan finner du förslag på olika projekt och genom länken kan du läsa om upplägget.

Tillsammans gör vi upp en plan för arbetet.

Du som pedagog behöver göra vissa förberedelser och vara delaktig i hela projektet genom att arbeta med det under och mellan träffarna. Fördelen med projektet är att det integreras i det vanliga arbetet, på det sättet blir det inget som läggs på utöver det vanliga.

Vi finns tillgängliga för support under hela projektet.

Förslag på projekt:

  • Multimodalt textskapande (text, bild, film och ljud) och berättande (vi arbetar i Bookcreator och Puppet pals, alternativt ett av verktygen)
  • Skapa i 3D (Teknikens dag, Nobel)
  • Film i skolan jobba med film och utforska mediekatalogen
  • Berätta med film
  • Programmering
  • Agenda 2030 och de globala målen
  • Källkritik (internetstiftelsen)
  • Skapa med ipad (Färg, form och berättande)

Kontakt

Ulrika Neuman IKT-pedagog 0480-45 67 78 Skicka e-post