Splitvision

Splitvision är ett nätverk främst för personer som arbeta på förvaltningsnivå med IT och IKT eller som skolledare. Frågorna som tas upp i detta nätverk är i första hand inte de pedagogiska utan handlar mer om strategisk skolutveckling och hur digitaliseringen kan facilitera denna utveckling. 

Kontakt

Malin Fridlund IKT-pedagog 0480-45 67 77 Skicka e-post