Kalmar län – Nätverk

AV-Media samordnar två nätverk i Kalmar län, ett för IKT-pedagoger och lärare med IKT-ansvar ute på skolorna och ett för IKT-samordnare och utvecklingsledare med IKT-ansvar på förvaltningsnivå (kallat Splitvison). 

Det anordnas som regel två träffar per termin för respektive nätverk. IKT-pedagoger i Kalmar län har en facebookgrupp där vi delar information, tips, minnesanteckningar m.m. Vi brukar försöka få till ett gemensamt möte per läsår mellan de två olika nätverken.

Vi deltar också i andra nätverkssammanhang som RUC med flera.

IKT-pedagoger Kalmar län

Splitvision

Kontakt

Ulrika Neuman IKT-pedagog 0480-45 67 78 Skicka e-post