Skolutveckling

Det tål att upprepas; Skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt.

AV-Media erbjuder länets skolor och förskolor ett stöd i det strategiska arbetet vad gäller skolans digitalisering. Här på webben samlat vi värdefulla resurser i det arbetet.

Skolans digitalisering är sällan meningsfull att prata om som en generell process, utan vi behöver bryta ner begreppet i mindre, mer konkreta delar. Ett sätt att göra detta är att skilja på

  • digitaliseringen av processer för att organisera utbildning 
  • digitaliseringen av undervisning och lärprocesser  
  • digitaliseringen av den enskilda elevens eller studentens egen miljö

Under LIKA finns information, tips och resurser kopplat till skolans utvecklingsarbete.

Under Kalmar län – Nätverk samlar vi information om pågående arbeten på olika håll i Kalmar län samt de nätverk som vi arbetar med i länet. Här finns bland annat minnesanteckningar från träffar och dokument som nätverket tillsammans arbetat fram. På övriga delar av vår webbplats finns också resurser kring digital kompetens kopplat till undervisning och lärande.

Under Forskning kommer att finnas länkar till aktuell forskning samt en del sammanfattningar av rapporter och studier som rör skolans digitalisering i vid bemärkelse. ​Fliken är under uppbyggnad.

Vill du veta mer om det stöd vi kan erbjuda er vad gäller verksamhetens utveckling och digitalisering hör av er till Jenny Christiansson, AV-Medias skolutvecklare inom digitalisering.

Ändrad tidplan för digitala nationella prov

Skolverket har ändrat sin tidplan för införande av digitala nationella prov. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av digitala nationella prov.

Edtech-kartan får upphandlingsstöd

Edtechkartan är en systemkarta som ger en överskådlig bild av skolans verksamhetsprocesser och som visar vilka av medlemsföretagen som har lösningar inom olika områden.

Nu kompletteras Edtech-kartan med ett upphandlingsstöd som ger konkreta råd och tips inför en upphandling. Här finns även förslag kring lämplig fördjupande litteratur.

Standarder för datadrivna processer skolan

Att gemensamt ta fram och börja använda öppna standarder som löser informationsutbytet inom skolan är en grundsten i arbetet kring skolans digitalisering. Detta konstateras i rapporten Standarder för datadrivna processer skolan. Rapporten beskriver hur det ser ut idag och vad som är på gång samt ger rekommendationer om vad olika aktörer behöver göra.

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2019 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare:

Augusti

Juni 

Maj

Mars

Februari

Januari

Ändrad tidplan för digitala nationella prov

Skolverket har ändrat sin tidplan för införande av digitala nationella prov. Det innebär att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för ett antal betygsstödjande digitala bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023. Justeringen görs för att ge både Skolverket och skolorna den förberedelsetid som behövs. På Skolverkets webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av digitala nationella prov.

Edtech-kartan får upphandlingsstöd

Edtechkartan är en systemkarta som ger en överskådlig bild av skolans verksamhetsprocesser och som visar vilka av medlemsföretagen som har lösningar inom olika områden.

Nu kompletteras Edtech-kartan med ett upphandlingsstöd som ger konkreta råd och tips inför en upphandling. Här finns även förslag kring lämplig fördjupande litteratur.

Standarder för datadrivna processer skolan

Att gemensamt ta fram och börja använda öppna standarder som löser informationsutbytet inom skolan är en grundsten i arbetet kring skolans digitalisering. Detta konstateras i rapporten Standarder för datadrivna processer skolan. Rapporten beskriver hur det ser ut idag och vad som är på gång samt ger rekommendationer om vad olika aktörer behöver göra.

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2019 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare:

Augusti

Juni 

Maj

Mars

Februari

Januari

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post