Skolutveckling

Det tål att upprepas; Skolans digitalisering är inte ett IT-projekt utan ett förändringsprojekt.

AV-Media erbjuder länets skolor och förskolor ett stöd i det strategiska arbetet vad gäller skolans digitalisering. Här på webben samlat vi värdefulla resurser i det arbetet.

Skolans digitalisering är sällan meningsfull att prata om som en generell process, utan vi behöver bryta ner begreppet i mindre, mer konkreta delar. Ett sätt att göra detta är att skilja på

  • digitaliseringen av processer för att organisera utbildning 
  • digitaliseringen av undervisning och lärprocesser  
  • digitaliseringen av den enskilda elevens eller studentens egen miljö

Det är värt att som skola fundera på vad man undervisar om då elever behöver kunskap om och kring hur digitaliseringen påverkar vårt samhälle. 

Skolutveckling är idag sammanvävd med digitalisering.  I den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet har man gjort en uppdelning i tre olika fokusområden:

  1. digital kompetens för alla i skolväsendet
  2. likvärdig tillgång och användning
  3. forskning och uppföljning kring digitaliseringens möjligheter

Under LIKA finns information, tips och resurser kopplat till skolans utvecklingsarbete.

Under Kalmar län – Nätverk samlar vi information om pågående arbeten på olika håll i Kalmar län samt de nätverk som vi arbetar med i länet. Här finns bland annat minnesanteckningar från träffar och dokument som nätverket tillsammans arbetat fram.

Under Forskning kommer att finnas länkar till aktuell forskning samt en del sammanfattningar av rapporter och studier som rör skolans digitalisering i vid bemärkelse. ​Fliken är under uppbyggnad.

Vill du veta mer om det stöd vi kan erbjuda er vad gäller verksamhetens utveckling och digitalisering hör av er till Jenny Christiansson, AV-Medias skolutvecklare inom digitalisering.

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2019 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare:

Augusti

Juni 

Maj

Mars

Februari

Januari

AV-Media omvärldsbevakar skolutveckling generellt men framför allt med ett digitalt fokus. 

2019 års nummer av vårt nyhetsbrev för skolledare:

Augusti

Juni 

Maj

Mars

Februari

Januari

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post