Källkritik

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt. Vi erbjuder kurser inom några MIK – områden, du kan läsa mer om dem på vår kurssida.

Webbresurser tema källkritik

Skolverkets lärmodul om kritisk användning av nätet
Skolverket har byggt upp ett antal moduler med syfte att stötta skolorna inom olika områden. Syftet med den här modulen är att inspirera till diskussioner om informationssökning och källkritik i klassrum och skolbibliotek, helst som en integrerad del av skolans ämnen.Modulen är uppbyggd av fem delar som studeras i tur och ordning:

Informationssökning på nätet, Sökkritik och algoritmers betydelse, Källkritik på nätet, Källkritik i nya publiceringsformer, Källkritik i digitala medier – en didaktisk utmaning

Digitala Lektioner – källkritik
Digitala lektioner är ett fritt lektionsmaterial kring digital kompetens. Det kan användas direkt i klassrummet eller för att förbereda lektioner.

Internetkunskap –  Källkritik
En bit kunskap från Internetstiftelsen. Internetstiftelsen är en oberoende, allmännyttig organisation som arbetar för en positiv utveckling av internet. De ansvarar för den svenska toppdomänen .se och driften av toppdomänen .nu. Sidan Internetkunskap innehåller vardagskunskap om internet och digitala tjänster, för att alla ska vilja, våga och kunna använda internet. Innehållet är fritt att använda enligt Creative Commons.

Publicistguiden
Publicistguiden är ett överskådligt och lätthanterligt verktyg för dig som jobbar med nyheter, medier och journalistik i din undervisning. Publicistguiden vilar på tanken att elever utvecklar förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information genom att själva skapa journalistik.
I Publicistguiden beskrivs vad journalistik är samt vad man bör tänka på som journalist gällande upphovsrätt och källkritisk informationssökning. Där presenteras också de förutsättningar svensk journalistik verkar inom. Publicistguiden vänder sig i första hand till dig som jobbar i grundskolan och gymnasiet. Den är ett samarbete mellan Statens medieråd och Mediekompass. 

Nosa på nätet
Superundersökarna är en sagobok om källkritik för barnen. Den handlar om Emma och hennes nyfunne vän Snytkorven.
Berättelsen ingår i paketet ”Nosa på nätet – De första stegen mot ett vaket nätanvändande” som tagits fram i samverkan med Skolverket.

Nätsmarta
Det kan vara spännande att låta eleverna resonera kring syftet bakom vissa budskap. Vi kan hitta aktuella exempel inom idrotten, politik, vetenskap och religion. Var beredd på svåra och utmanande frågor som verkligen kan locka några av våra elever och väcka helt nya tankar i gruppen. Du kan öva med några ganska ofarliga, men ändå utmanande klipp vars syfte kan vara nog så svårt att genomskåda.

MIK för mig, Statens Medieråd
”MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

Riktigt sant
riktigtsant.se är en satsning från Årstaskolan på källkritik. Projektet går i korthet ut på att elever eller klasser skapar harmlösa hemsidor med påhittat innehåll. Eleverna som producerar sidorna tränar sig i att skriva och publicera så trovärdigt som möjligt.
Eleverna som sedan konsumerar sidorna lär sig att vara källkritiska till informationen.

Mikoteket
Mikoteket erbjuder arbetsmaterial inom medie- och informationskunnighet (MIK) och digital kompetens. Här är en länk till det material + handledning som vänder sig till grundskolan.
Materialet är fritt att använda i icke-kommersiell utbildning och intern kompetensutveckling.

På skärmen
Det här är en rolig, färgstark faktabok om sociala medier och hur de fungerar som består av flera olika delar: Mobbing, källkritik och reklam men också kapitel som handlar om hur roligt det faktiskt är med sociala medier och allt spännande man kan utforska och göra där.

Get bad news
From fake news to chaos! How bad are you? Get as many followers as you can. Ett spel som går ut på att bli mästare i desinformation och skaffa sig så många följare som möjligt.

Bluffakuten
Bluffakuten finns för att informera om blufftävlingar, bedrägerier och annan skadlig verksamhet på Facebook.

Med myter som vapen
Med myter som vapen är en faktabok om konspirationsteorier och den roll som de spelar idag – sida vid sida med andra begrepp som alternativ sanning och fake news. Boken riktar sig till lärare och pedagoger i skolan och är tänkt som ett underlag för skolpersonal som vill bemöta och hantera konspirationsteorier bland eleverna. Boken ger information om konspirationsteorier och tips och råd på hur man kan bemöta dem i praktiken. Boken går att ladda ner som pdf eller beställa mot fraktkostnad.

Filmtips om källkritik

I mediekatalogen hittar du många titlar på ämnet källkritik, för alla åldrar. Vi har samlat våra bästa tips under Aktuella händelse och teman, fliken Källkritik.