Distansundervisning

Här har vi samlat en del resurser kring hur man kan använda digitala verktyg för att möjliggöra för fjärr- och distansutbildning.

Det handlar tex om hur man kan använda O365 och Teams eller Google Hangout Meet för att ha möte och genomgångar med elever i realtid. 

Det handlar också om hur du kan spela in dina genomgångar och sedan använda Google formulär eller MS Forms för att låta eleverna genomföra självtest för att se om de förstått.  

Slutligen har vi också fyllt på med lite länkar till olika läromedelsföretag som just nu gjort sitt material tillgängligt för lärare och elever. 

Även vi kan utbilda på distans!

Helt plötsligt ser behoven annorlunda ut men vårt uppdrag är det samma. AV-Media har som uppgift att stötta länet skolor kring digitalisering och undervisning med stöd av digitala verktyg. Vi finns t.ex. tillgängliga för snabbutbildning i Google Suits och O365 Teams.  

Behöver du eller din personal en introduktion i hur man använder O365 Teams eller Google suite?  

Vi står standby och erbjuder bland annat kortare introduktionspass i dessa plattformar och hur de kan användas tillsammans med eleverna. Detta kan t.ex. göras för mindre grupper i de mötesapplikationer som finns i plattformarna. 

Distansundervisning

SkolaHemma – Sidan är ett stöd för skolor att hantera konsekvenser av Coronapandemin. Sidan upprätthålls av av RISE på uppdrag av Skolverket och i samverkan med SKR, Swedish Edtech Industry och UR. Uppdateringar sker löpande.

EdTech-Kartan – EdTech-branchen har samlat information och stöd för att hjälpa skolor att kunna bedriva sin undervisning online.

Distans- och Fjärrundervisning – Kalmarsunds gymnasieförbund – Google Suite

Undervisning på distans – Göteborgs Stad

Distanspedagogik.se – Göteborgsregionen

iFokus – Distansundervisning

Moderskeppet – Lyckas med distansundervisning

Lin Remote – Lin Education, Nyttig information för både rektor, lärare och elev.

Videomöte i Teams & Google Hangout Meet

I både Google Suite och i Teams finns det bra möjligheter att ha möten och genomgångar i realtid.

Distansundervisning i Teams – Johan Klavins

Distansundervisning i Teams. Hur det ser ut för eleverna i Teams och i Outlookkalendet – Johan Klavins

Arbeta på distans med elever  i Teams – Lin education

 

Visa regler och förutsättningar för Google Meet. Google har just nu gjort detta tillgängligt för lärare fram till sommaren.

Instruktionsfilm Google meet – Kristianstad

Instruktionsfilm Google meet – Sundsvall

Instruktion Google meet – Göteborgs Stad

 

Mötesprogrammet Zoom

Instruktionsfilmer Zoom – Engelska

Instruktionsfilm Zoom – Svenska

Instruktionsfilmer Zoom – Svenska

Instruktionsfilm – till Elever

 

Skärminspelningsverktyg för flippade genomgångar

Att spela in sina genomgångar med ett skärminspelningsverktyg är ett bra sätt att tillgängliggöra genomgångar m.m. för eleverna. Dessa filmen kan sedan lätt delas i den plattform t.ex. Google Classroom eller Teams som skolan använder. 

Flipgrid – en digital resurs för att spela in, samla, dela och återkoppla på diskussioner, samtal och presentationer, eller egentligen allt som kan göras muntligt och spelas in i undervisningen

Flipgrid i undervisningen – Patricia Diaz

Screencastify som Googletillägg – Svenska

Screencastify som Googletillägg – Engelska

Spela in bildspel i Powerpoint

Screencast-O-matic  – Svenska

Screencast-O-Matic – text på Svenska

Screencast-O-Matic – Engelska

 

Exempel på verktyg för att göra presentationer interaktiva

Det finns verktyg som gör det möjligt att ställa frågor till elever under en presentation.  Med ett verktyg som EdPuzzle kan du t.ex. lägga in frågor i en film som du gjort. Eleverna svara individuellt på frågorna under filmens gång och du kan sedan få en sammanställning av vilka elever som svarat och hur se svarat. 

Pear Deck

Nearpod

EdPuzzle

 

Google formulär och MS Forms

Formulär är ett enkelt och smidigt sätt för att kolla av om eleverna förstått en genomgång. I formulären finns idag möjligheter att göra dem självrättande så att eleverna snabbt får respons på om de förstått. 

Google formulär grund

Google formulär fortsättning I denna Spellista finns bland annat tips på hur man gör Quiz självrättande osv

MS Forms olika typer av frågor – Svenska

MS Forms självrättande– Svenska

MS Forms  – Engelska

MS Forms Quiz– Engelska

Mediekatalogen

I vår mediekatalog finns en stor resurs med faktafilm som eleverna kan ta del av. Alla elever kan skaffa egna konton i mediekatalogen och på så sätt titta på film även när de inte befinner sig i skolan. På vår sida om Film i undervisningen hittar du mer information. 

Tillgängliga läromedel

Flera läromedelsföretag har gjort sitt material tillgänglig och förläng provperiod på  fulltext till 90-dagar. Passa på att ge era elever tillgång till någon eller några av dessa.

Bingel

Clio

Digilär

Gleerups

NE

Skolon

MattePortal

Svenskportal

Andra som ger goda råd och tips för hur man kan organisera fjärr- och distansutbildning.

LIN-education

Creaza

Lista på andra tillgängliga resurser

Facebookgrupper

Distansundervisning och fjärrundervisning i Sverige

IKT möjligheter och utmaningar