Medie och informationskunnighet – MIK

Samhället har förändrats i takt med att digitala verktyg blivit allt vanligare. När samhället och skolan digitaliseras ökar behovet av förståelse för vad som ligger bakom tekniken och informationen som du använder. Medie- och informationskunnighet handlar till stor del om att använda olika medier på ett ansvarsfullt och konstruktivt sätt.  Vi skräddarsyr innehållet efter ert behov. Här är delar som vi erbjuder:

  • Källkritik, informationssökning och upphovsrätt 
  • Ung på nätet, sociala medier, säkerhet på nätet

Söker du material inom området? Vi har samlat våra bästa tips i vår Resursbank: Unga på Nätet och Källkritik.

Kontakt

Louise Storm Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post