Splitvision

Splitvision är ett nätverk främst för personer som arbeta på förvaltningsnivå med IT och IKT eller som skolledare. Frågorna som tas upp i detta nätverk är i första hand inte de pedagogiska utan handlar mer om strategisk skolutveckling och hur digitaliseringen kan facilitera denna utveckling. 

Minnesanteckningar​

Möte 30 november 2021

Möte 5 oktober 2021

Möte 2 juni 2021

Möte 10 mars 2021

Kontakt

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post