Splitvision

Splitvision är ett nätverk främst för personer som arbeta på förvaltningsnivå med IT och IKT eller som skolledare. Frågorna som tas upp i detta nätverk är inte i första hand de pedagogiska utan handlar mer som mer strategisk skolutveckling och hur digitaliseringen kan facilitet denna utveckling. 

Minnesanteckningar​

Möte 5 oktober 2021

Möte 2 juni 2021

Möte 10 mars 2021

Möte 5 maj 2020

Möte Splitvision + IT-chefer 5 november 2019

Möte 5 november 2019 Bilaga 1

Möte 5 november 2019 Bilaga 2

Kontakt

Jenny Christiansson Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post