IT-pedagoger Kalmar län

Är du IKT-pedagog eller lärare med ansvar och intresse för IKT, då är IT-pedagoger i Kalmar län nätverket för dig! Nätverket träffas ca två gånger per termin. Vid träffarna diskuteras olika aktuella frågor kring IKT och vi utbyter tips och erfarenheter. 

I och med att olika kommuner använder sig av antingen Google workspace eller O365 som pedagogisk plattform finns  möjligheten att även nätverka kring mer plattformsberoende frågor och verktyg. 

​Minnesanteckningar​

Möte 3 mars 2020

Möte 23 sep 2020

Möte 29 maj 2020 – Teams, KorrAVMedia290420, Info till kommunerna STL

Möte 26 februari 2020 – Västervik

Länkar till lokala pedagogiska sidor som finns i de olika kommunerna​:

Pedagog Västervik

FB-Pedagog Västervik

Pedagog Mörbylånga

Digital kompetens – Mörbylånga

IKT – pedagogerna – Många resurser kring Google workspace och Classroom

Kontakt

Jenny Christiansson

Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post