Fritidshemsdagen 2020

Fritidshemsdag framflyttad

På grund av rådande situation med coronaviruset kommer vi tyvärr vi inte arrangera Fritidshemsdagen den 21 april. Temadagen planeras istället att genomföras i höst. Vår ambition är att informera om ett nytt datum innan sommaren.

Kontakt

Peter Milton

IKT-pedagog 0480-456772 Skicka e-post

Louise Storm

Mediepedagog 0480-456776 Skicka e-post

Jenny Christiansson

Digital skolutvecklare 0480-456774 Skicka e-post